База тестів

 • Визначається
 • Не визначається
 • Визначається непостiйно
 • Делiрiй, онейроїд, аменція
 • Обнубуляцiя, сомноленцiя, сопор, кома
 • Акiнетичний мутизм, ступор, нарколепсiя
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, швидкою втомлюванiстю, помiрною сонливiстю, при зберiганнi контакту з пацiєнтом
 • Пiдвищеною сонливiстю з можливiстю вiдновлення мовного контакту з пацiєнтом
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при зберiганнi безумовних рефлексiв i можливiстю виконання пацiєнтом простих iнструкцiй /вiдкривання очей, рухи пальцiв руки, ноги i т.п./
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, швидкою втомлюванiстю, помiрною сонливiстю при зберiганнi контакту з пацiєнтом
 • Пiдвищеною сонливiстю з можливiстю вiдновлення мовного контакту
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при зберiганнi безумовних рефлексiв i можливiстю виконання пацiєнтом простих iнструкцiй /вiдкривання очей, рухи пальцiв руки, ноги i т.п./
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, швидкою втомлюванiстю, помiрною сонливiстю при зберiганнi контакту з пацiєнтом
 • Пiдвищеною сонливiстю з можливiстю вiдновлення мовного контакту
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при зберiганнi безумовних рефлексiв i можливiстю виконання пацiєнтом простих iнструкцiй /вiдкривання очей, рухи пальцiв руки, ноги i т.п./
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, швидкою втомлюванiстю, помiрною сонливiстю при зберiганнi контакту з пацiєнтом
 • Пiдвищеною сонливiстю з можливiстю вiдновлення мовного контакту
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при зберiганнi безумовних рефлексiв i можливiстю виконання пацiєнтом простих iнструкцiй /вiдкривання очей, рухи пальцiв руки, ноги i т.п./
 • Спонтанної рухової активностi, можливостi контакту з пацiєнтом, вiдкриваннi очей
 • Корнеальних, зiничних i колiнних рефлексiв
 • Станi безумовної-рефлекторної сфери
 • Адекватностi функцiї зовнiшнього дихання
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, втратою безумовних рефлексiв, при цiлостi вегетативної регуляцiї функцiї дихання i серцево-судинної системи
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при цiлостi безумовної-рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою всiх видiв рефлексивностi
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, поступовою втратою безумовних рефлексiв, при цiлостi вегетативної регуляцiї функцiї дихання i серцево-судинної системи
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при цiлостi безумовної-рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою всiх видiв рефлексивностi
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, поступовою втратою безумовних рефлексiв, при цiлостi вегетативної регуляцiї функцiї дихання i серцево-судинної системи
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при цiлостi безумовної-рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою всiх видiв рефлексивностi
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Реакцiї немає
 • Генералiзована вiдповiдь у видi тонiчних згинальних i розгинальних рухових реакцiй
 • Хворий вiдкриває очi i словесно висловлює незадоволення
 • Захисна "цiлеспрямована" реакцiя
 • Реакцiї немає
 • Генералiзована вiдповiдь у вигляді тонiчних згинальних i розгинальних рухових реакцiй
 • Хворий вiдкриває очi i словесно висловлює незадоволення
 • Захисна "цiлеспрямована" реакцiя
 • Відсутність реакцiї
 • Генералiзована вiдповiдь у видi тонiчних згинальних i розгинальних рухових реакцiй
 • Хворий вiдкриває очi та словесно висловлює незадоволення
 • Захисна "цiлеспрямована" реакцiя
 • Довгастого мозку
 • Домiнантної пiвкулi
 • Мезенцефального вiддiлу стовбура
 • Мозочка i екстрапiрамiдної системи
 • Висхiдної ретикуло-активуючої системи
 • Низхiдної ретикулярної формацiї
 • Пучка Грацiоле
 • Двостороннi ураженнi пiрамiдних шляхiв
 • Порушенням свiдомостi
 • Продуктивною психотичною симптоматикою
 • Амнезiєю по виходi з патологiчного стану
 • Частковою амнезiєю
 • Вираженою вегетативною реакцiєю
 • 2 - 3 дні
 • 2 - 4 тижнi
 • 2 - 4 мiсяці
 • До одного року
 • Вiдновилися цикл "сон-неспання" та акт ковтання
 • Вiдновилися ознаки умовно-рефлекторної дiяльностi
 • Вiдновилися пробудження та адекватний мовний контакт
 • Вiдновилися цикл "сон-неспання" та акт ковтання, але немає ознак умовно-рефлекторної дiяльностi
 • Вiдновилися пробудження та адекватний мовний контакт
 • Вiдновилися ознаки умовно-рефлекторної дiяльностi
 • Психiчній дiяльностi хворого
 • Психiчнiй сферi i руховiй системi
 • Тiльки рухової системи
 • Кори великих пiвкуль
 • Лiмбiко-ретикулярного комплексу
 • Мозочка i екстрапiрамiдної системи
 • Покришки мезенцефального вiддiлу стовбура мозку
 • Базису i сiрої речовини покришки мозкового моста
 • Гаспiнг, атактичний подих Бiота
 • Нейрогенна гiпервентиляцiя /патологiчний подих Куссмауля/
 • Патологiчний подих Чейн-Стокса
 • Апнейзис, перiодичний груповий подих
 • Гаспiнг, атактичний подих Бiота
 • Нейрогенна гiпервентиляцiя /патологiчний подих Куссмауля/
 • Патологiчний подих Чейн-Стокса
 • Апнейзис, перiодичний груповий подих
 • Гаспiнг, атактичний подих Бiота
 • Нейрогенна гiпервентиляцiя /патологiчний подих Куссмауля/
 • Патологiчний подих Чейн-Стокса
 • Апнейзис, перiодичний груповий подих
 • Гаспiнг, атактичний подих Бiота
 • Нейрогенна гiпервентиляцiя /патологiчний подих Куссмауля/
 • Патологiчний подих Чейн-Стокса
 • Апнейзис, перiодичний груповий подих
 • Мiдрiаз iз вiдсутнiстю реакцiї на свiтло
 • Звичайної форми iз збереженою реакцiєю на свiтло
 • Можливий iпсилатеральний мiоз
 • Виражений мiоз /"крапковi" зiницi/ iз збереженою реакцiй на свiтло
 • Мiдрiаз iз вiдсутнiстю реакцiї на свiтло
 • Звичайної форми iз збереженою реакцiєю на свiтло
 • Можливий iпсилатеральний мiоз
 • Виражений мiоз /"точковi" зiницi/ iз збереженою реакцiєю на свiтло
 • Мiдрiаз iз вiдсутнiстю реакцiї на свiтло
 • Звичайної форми iз збереженою реакцiєю на свiтло
 • Можливий iпсилатеральний мiоз
 • Виражений мiоз /"точковi" зiницi/ iз збереженою реакцiєю на свiтло
 • Мiдрiаз iз вiдсутнiстю реакцiї на свiтло
 • Звичайної форми iз збереженою реакцiєю на свiтло
 • Можливий iпсилатеральний мiоз
 • Виражений мiоз /"точковi" зiницi/ iз збереженою реакцiєю на свiтло
 • Кори великих пiвкуль мозку
 • Мезенцефально-гіпоталамічних структур
 • Кори великих пiвкуль мозку
 • Мезенцефальних структур
 • Мозкового моста
 • Довгастого мозку
 • Парез погляду вправо, очi поверненi у бiк вогнища ушкодження
 • Парез погляду влiво, очi поверненi в протилежну сторону вiд вогнища ушкодження
 • Парез погляду вправо, очi поверненi у бiк уражених кiнцiвок
 • Парез погляду влiво, очi поверненi в протилежну сторону вiд уражених кiнцiвок
 • Патологiчна поза по типу "децеребрацiйної ригiдностi"
 • Патологiчна поза по типу "декортикацiйної ригiдностi"
 • Дифузна м'язова атонiя, арефлексiя
 • Патологiчне розгинання рук з атонiєю або слабкою згинальною реакцiєю нiг
 • Дiашиз Монакова
 • Вiдсутнiсть парезiв i паралiчiв, рухове занепокоєння, патологiчнi хватальнi феномени, порушення постуральних реакцiй
 • Вiдновилися цикл "сон-неспання" та акт ковтання, але відсутня умовно-рефлекторна дiяльність
 • Вiдновилися пробудження та адекватний мовний контакт
 • Двосторонній мiдрiаз
 • Патологiчна поза по типу "децеребрацiйної ригiдностi"
 • Патологiчна поза по типу "декортикацiйної ригiдностi"
 • Дифузна м'язова атонiя, арефлексiя
 • Патологiчне разгинання рук з атонiєю або слабкою згинальною реакцiєю нiг
 • Вiдсутнiсть парезiв i паралiчiв, рухове занепокоєння
 • Бiльш виражена гiпотонiя м'язiв кiнцiвок
 • Симптом "ротованої стопи" Боголепова
 • Менше виражений симптом Кернiга
 • Збiжна косоокiсть
 • Парез мiмiчних м'язiв по центральному типу
 • Кори великих пiвкуль мозку
 • Переднiх вiддiлiв скроневої долi
 • Полюса лобної долi
 • Мезенцефальних структур
 • Мозочка
 • Гiпоксiя
 • Iшемiя
 • Гiпоглiкемiя
 • Первинно-вiрусне ураження клiтин мозку
 • Вiрусна-бактерiальна iнфекцiя
 • Гостра або хронiчна недостатнiсть внутрiшнiх органiв
 • Патологiя залоз внутрiшньої секрецiї
 • Екзогеннi отруєння
 • Синдром менiнгiзму
 • Синдром лiкворо-динамічних порушень
 • Синдром вегето-судинної дисфункції
 • Енцефалiчна реакцiя
 • Синдром токсичного енцефалiту
 • Набряк головного мозку
 • Токсичний енцефалiт
 • Iнфекцiйна енцефалопатiя
 • Фебрильнi судоми
 • Iнфекцiйно-токсичний шок
 • Метаболiзму нервових клiтин
 • Мозкового кровотоку
 • Лiквородинамiки
 • Внутрiшньочерепних гомеостатичних механiзмiв /метаболiчного, гемодинамичного, лiквородинамiчного/
 • Гiпоксiя, гiпоглiкемiя, iшемiя, токсичний вплив
 • Зниження перфузiйного тиску
 • Пiдвищення внутрiшньочерепного тиску
 • Набряк головного мозку
 • Циркуляторна
 • Аноксична /гiпоксична/
 • Гемiчна
 • Анемiчна
 • Гiстотоксична /тканинна/
 • Синдром дисемiнованого внутрiшньосудинного згортання
 • Синдром дифузної агрегацiї тромбоцитiв
 • Порушення водно-електролiтного обмiну
 • Порушення метаболiзму глутамату