• Група рефлекторних реакцiй, що забезпечує збереження рiвноваги
 • Рефлекси Моро, Бауера
 • Захисна реакцiя рук, рефлекси Ландау
 • Спостерiгається в усiх новонароджених у ранньому неонатальному перiодi
 • Спостерiгається в слiпих дiтей
 • Спостерiгається в альбiносiв
 • Спостерiгається при пiгментному переродженнi сiткiвки
 • Спостерiгається при ураженнi 8-ї пари черепних нервiв i окорухових нервiв
 • Спостерiгається при внутрiшньочерепнiй пологовiй травмi
 • Симетричний флексорний тонус
 • Фiзiологiчна дистонiя
 • Нормотонiя
 • Крапкового характеру по ходу судин, не зникає при натисканні
 • Розлитого характеру, зникає при натисканні
 • Неправильної форми, геморагічна, виступає над поверхнею шкiри, не зникає при натисканні
 • Тiльки павутинна оболонка мозку
 • Тiльки м'яка оболонка мозку
 • Тiльки тверда оболонка мозку
 • Переважнo тверда i павутинна оболонки
 • Переважне ураження м'якої i павутинної оболонок
 • Ураження всiх оболонок мозку
 • Вогнища пiдвищеної щiльностi в проекцiї скронево-тiм'яної кори
 • Вогнища зниженої щiльностi в проекцiї скронево-лобно-тiм'яної кори
 • Ознаки ростро-каудального вклинення в тенторiальний отвiр
 • Дифузний набряк головного мозку
 • Дрібні кальцинати мозку, розташовані конвекситально
 • Кістозно-фіброзні зміни
 • Поренцефалічні кісти
 • Явища кірково-підкіркової атрофії мозку
 • Множиннi дрiбнi кальцинати, розташованi перивентрикулярно
 • Множиннi, неправильної форми кальцинати без переважної локалiзацiї
 • Забій головного мозку
 • Гостра субдуральна гематома
 • Внутрішньочерепний паренхіматозний крововилив
 • Гостра епідуральна гематома
 • Забій головного мозку
 • Гостра субдуральна гематома
 • Внутрішньочерепний паренхіматозний крововилив
 • гостра травматична внутрішньо мозкова гематома
 • Смоктальний рефлекс, хватальний
 • Рефлекси Моро, шийно-тонiчний асиметричний рефлекс, тонiчнi лабiринтнi рефлекси, захиснi
 • Пошуковий рефлекс, хоботковий
 • Сухожильнi рефлекси звичайно дуже лабiльнi. Постiйними є колiнний рефлекс i згинально-лiктьовий. Розгинально-лiктьовий i ахiловий рефлексичастiше не викликаються
 • Сухожильнi рефлекси в новонароджених у нормi пожвавленi
 • Сухожильнi рефлекси в новонароджених у нормi сповiльненi
 • Постiйними є розгинально-лiктьовий i ахiловi рефлекси
 • Новонароджений вiдводить руки в сторони i вiдкриває кулачки - I фаза рефлексу. Через декiлька секунд руки повертаються у вихiдне положення - II фаза рефлексу
 • Новонароджений вiдводить руки вбiк i стискує кулачки - I фаза, розтискає кулачки - II фаза
 • Здригається - I фаза, стискує руки - II фаза
 • Повертання з положення на спинi-на бiк
 • Припiднiмання з опорою на долонi
 • Утримання голови у вертикальному положеннi