База тестів

 • Пошкодження корiнцiв кiнського хвоста
 • Пошкодження епiконуса спинного мозку
 • Пошкодження конуса спинного мозку
 • Пошкодження епiконуса спинного мозку
 • Пошкодження корiнцiв кiньського хвоста
 • Пошкодження конуса спинного мозку
 • Пошкодження конуса спинного мозку
 • Пошкодження епiконуса спинного мозку
 • Пошкодження корiнцiв кiньського хвоста
 • B cпинномозковому ганглiї
 • B переднix рoгax сiрої речовини спинного мозку
 • B заднix рoгax сiрої речовини спинного мозку
 • B переднix рoгax сiрої речовини спинного мозку
 • B заднix рoгax сiрої речовини спинного мозку
 • B таламусi
 • В мосту
 • Клiтини дорсо-вентрального ядра таламуса
 • B заднix рoгax сiрої речовини спинного мозку
 • При екстрамедулярнiй патологiї
 • При iнтрамедулярнiй патологiї
 • Постцентральна звивина, що прилягає до дiлянки тiм'яної долi
 • Прецентральна звивина i парацентральнi часточки
 • Заднi вiддiли другої лобної звивини
 • Висхiдні волокона першого нейрона глибокої i тактильної чутливостi
 • Висхiдні волокона другого нейрона глибокої i тактильної чутливостi
 • Висхiдні волокона першого нейрона поверхневої чутливостi
 • Задня третина задньої нiжки внутрiшньої капсули
 • Переднi 2/3 задньої нiжки внутрiшньої капсули
 • Колiно внутрiшньої капсули
 • Задня третина передньої нiжки внутрiшньої капсули
 • Зоровий, нюховий, вiдвiдний
 • Трiйчастий, язикоглотковий, блукаючий
 • Окоруховий, додатковий, пiд'язиковий
 • Тільки глибока чутливiсть
 • Тільки поверхнева чутливiсть
 • Глибока i поверхнева чутливості
 • Заднi корiнцi спинного мозку
 • Заднi рога спинного мозку
 • Переднi рога спинного мозку
 • У таламусi
 • У кiрковому вiддiлi аналiзатора
 • У внутрiшнiй капсулi
 • Тільки глибока чутливiсть
 • Тільки поверхнева чутливiсть
 • Глибока i поверхнева чутливості
 • Заднi i переднi роги сегмента спинного мозку
 • Заднi i переднi корiнцi
 • Корiнцевий нерв
 • Мiжхребцевий ганглiй
 • Спiнальний нерв
 • Заднi, переднi i поворотнi гiлки спiнального нерва
 • Сплетення
 • Периферичнi нерви
 • Нi, тiльки при ураженнi периферійної нервової системи
 • Так, при ураженнi бiчних стовпiв
 • Так, при ураженнi переднiх рогiв
 • Реактивно-запальнi змiни в оболонках спинного мозку i епiдуральнiй клiтковинi.Обмежений спiнальний епiдурит
 • Вертеброгенний люмбо-iшiалгiчний синдром
 • Iнфекцiйно-алергiчний спондилiт
 • Тотальний млявий парез верхньої кiнцiвки
 • Проксимальний млявий парез руки /Дюшена-Ерба/
 • Дистальний млявий парез руки /Клюмке -Дежерина/
 • Тотальний млявий парез верхньої кiнцiвки
 • Проксимальний млявий парез руки /Дюшена-Ерба/
 • Дистальний млявий парез руки /Клюмке -Дежерина/
 • Зниження висоти мiжхребцевих промiжкiв
 • Симптом розщеплення i паралелiзацiї мiжхребцевого диска
 • Грижа Шморля
 • "Вакуум-феномен" Магнуса
 • Склероз субхондрiальних зон тiл хребцiв
 • Сплощення лордоза, сколiоза, паралелiзацiя диска, симптом розщеплення, спондилолiстез
 • Сплощення лордоза, зниження мiжхребцевої щiлини, спондилолiстез, "вакуум-феномен", грижа Шморля
 • Сплощення лордоза, зниження мiжхребцевої щiлини, спондилолiстез
 • Кістозне розширення IV шлуночка, часткова або повна агенезія хробака мозочка
 • Дистопія мигдаликів мозочка в foramen magnum не менш ніж на 3-5мм
 • Відносне розширення субарахноїдального простору, відносна вентрикуломегалія, "підкресленість" борозн та звивин мозку