• Стимулює α-адренорецептори
 • Стимулює β-адренорецептори
 • Блокує α-адренорецептори
 • Блокує β-адренорецептори
 • Стимулює α- і β-адренорецептори
 • Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами
 • Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
 • Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • Пригнічення Н-холінорецепторів
 • Пригнічення М-холінорецепторів
 • Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
 • Стимуляція Н-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Порушення синтезу норадреналіну
 • Збільшення синтезу ацетилхоліну
 • Блокада ^-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Пригнічення ангіотензинперетво-рюючого фактора
 • Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Блокада в-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Блокада рецепторів ангіотензину II
 • Блокада повільних кальцієвих каналів
 • Чутливих нервових закінчень
 • Епідерміс
 • Підшкірно-жирова клітковина
 • Стінки капілярів
 • Власне дерму
 • Блокада ацетилхолінестерази
 • Блокада холінорецепторів
 • Блокада катехол-орто-метилтрансферази
 • Блокада дофамін-и бета-гідроксилази
 • Блокада моноамінооксидази
 • Ізоніазид є антагоністом вітаміна В6
 • Сповільнюється всмоктування вітаміна
 • Прискорюється елімінація
 • Утворюється міцний зв’язок з білками плазми крові
 • Прискорюється біотрансформація
 • Гальмує 2 послідовних етапи метаболізму фолієвої кислоти
 • Діє на синтез клітинної стінки мікробу
 • Гальмує синтез білка мікробної клітини
 • Пригнічує утворення цитолеми
 • Діє тільки на синтез фолієвої кислоти
 • Стимуляцією бета-1-адренорецепторів
 • Стимуляцією бета-2-адренорецепторів
 • Активацією альфа-1-адренорецепторів
 • Активацією М-холінорецепторів
 • Пригніченням синтезу ацетилхоліну
 • Індукція ферментів монооксигеназної системи печінки
 • Пригнічення ферментів монооксигеназної системи печінки
 • Активація липолізу
 • Активація глюконеогенезу
 • Пригнічення гліколізу
 • Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази
 • Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази
 • Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази
 • Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази
 • Пригнічення моноамінооксидази
 • Блокада β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада β1 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція β2 -адренорецепторів бронхів
 • Блокада α2 -адренорецепторів бронхів
 • Стимуляція α1 -адренорецепторів бронхів