База тестів

 • У перший мiсяць на 4 см, другий на 3 см, третiй 2 см
 • У перший мiсяць на 2 см, другий на 1 - 1,5 см, третiй на 1 см
 • У перший мiсяць на 6 см, другий на 1 см, третiй на 1 см
 • Розмiри великого тiм'ячка 2,5 х 3 с
 • Розмiри великого тiм'ячка 4,5 х 4 см, вiнцевий i сагiттальний шви розкритi
 • Розмiри великого тiм'ячка 1/2 х 1 см, вiнцевий i сагiттальний шви закритi
 • Дитина морщить нiс, мружить очi та iнколи чмихає
 • Дитина вiдвертається
 • Дитина кричить
 • Зажмурює очi/стуляє повiки/
 • Короткочасно концентрує увагу
 • Не реагує
 • Про ушкодження або недорозвинення лицьового нерва
 • Про ушкодження або недорозвинення чутливих гілок трiйчастого нерва
 • Про ушкодження або недорозвинення рухової гілки трiйчастого нерва
 • Повертає голову у бiк звуку
 • Зажмурює очi, iнодi здригається, при цьому розводячи руки
 • Появою смоктального рефлексу
 • Руки i ноги дещo зiгнутi i приведені до тулуба, кистi зiгнутi в кулачок з апонованим великим пальцем, стопи в помiрному тильному згинаннi /пiд кутом 120 град/
 • Руки розташовуються вздовж тулуба з внутрiшньою ротацiєю кистi, ноги розiгнутi
 • Руки i ноги з розігнутими стегнами, стопи в пiдошовному згинаннi
 • Руки i ноги значно зiгнутi i приведенi до тулуба, стопи у вираженому тильному згинаннi /пiд кутом 90 град/
 • Тонус пiдвищений у згиначах кiнцiвок, що надає їм флексорну позу
 • Тонус пiдвищений у згиначах рук i розгиначах нiг
 • Тонус знижений у згиначах i розгиначах кiнцiвок
 • Тонус пiдвищений в аддукторах стегон
 • Сухожильнi i перiостальнi
 • Сухожильнi i шкiрнi
 • Сегментарнi руховi i надсегментарнi позотонiчнi автоматизми
 • Забезпечують регуляцiю м'язевого тонусу в залежностi вiд положення тiла i голови /регулюються центрами довгастого i середнього мозку/
 • Забезпечують смоктання, ковтання
 • Забезпечують автоматичне повзання
 • Мiеленцефальнi позотонiчнi автоматизми i мезенцефальнi установчi рефлекси
 • Асиметричний i симетричний тонiчнi шийнi рефлекси
 • Тонiчнi шийнi i лабiринтнi рефлекси
 • Захисний рефлекс, Галанта, Переза, автоматичне повзання, редукують до 3 - 4 мiсяця
 • Шийнi i лабiринтний тонiчний рефлекси редукують у нормi до 2 - 4 мiсяця
 • Реакцiя опори, кроковий рефлекс, час редукцiї 1,5 - 2 мiсяця
 • Тонiчнi лабiринтнi рефлекси, редукують до 6 - 8 мiсяця
 • Простий шийний і тулубовий установчий рефлекс, ланцюговий шийний і тулубовий установчий рефлекс, лабіринтні установчі (Ландау) рефлекси
 • Захисна реакцiя рук, рефлекс Ландау
 • Долонно-ротовий рефлекс, пошуковий хоботковий рефлекси
 • На пiдтримку м'язового тонусу з часу народження
 • На забезпечення установки шиї, тулуба, рук, тазу та нiг дитини. Розвиваються з кiнця першого мiсяця життя, досягають узгодженостi у вiцi 10 - 15 мiс
 • На забезпечення зберiгання рiвноваги при сидiннi, стояннi, ходi. Розвиваються з 6 по 12 місяці
 • Хоботковий рефлекс, пошуковий, долонно-ротовий, смоктальний рефлекс
 • Реакцiя опори та автоматичної ходи, рефлекс повзання
 • Захисний, рефлекси Переза, Галанта
 • З народження i до 2 - 3 мiсяців
 • На 3-й день народження і до 6 мiсяців
 • На 7-й день народження і до 8 мiсяців
 • На 7-й день пiсля народження, редукує до 6 місяців
 • Вiдразу ж пiсля народження, редукує до 3 - 4 мiсяців
 • На 3-й день пiсля народження, редукує на 8-у місяці
 • До 3 - 4 мiсяцiв
 • До 6 мiсяцiв
 • Протягом першого року життя
 • Хватальний рефлекс, рефлекс Моро, рефлекс опори та автоматичної ходи, рефлекси повзання /Бауера/, Переза, Галанта
 • Шийнi тонiчнi рефлекси, лабiринтний
 • Пошуковий, смоктальний, хоботковий
 • До 4 - 5 мiсяцiв
 • До 2 - 3 мiсяцiв
 • До 3 - 4 мiсяцiв
 • До 1-1,5 мiсяця
 • До 3 мiсяцiв
 • До 6 мiсяцiв
 • 2 тижнiв
 • 1 - 1,5 мiсяця
 • 2 - 3 мiсяцiв
 • 4 - 5 мiсяцiв
 • 1 року
 • За поворотом голови вбiк активно iде ротацiя тулуба в ту ж сторону
 • У пiдтримцi голови в вертикальному положеннi
 • У пiдтримцi тулуба в вертикальному положеннi
 • У поворотi тулубa слiдом за поворотом голови
 • У здiйсненнi повороту голови першою, потiм плечового поясу, потім тазу і ніг навколо осi тiла, що дає можливiсть дитинi перевернутися зi спини на живiт та iз живота на спину
 • У формуваннi утримування голови в вертикальному положеннi
 • У 6 - 8 мiсяців
 • У 3-6 мiсяців
 • У 10 мiсяців
 • Починають формування з 18 мiсяців до 2 рокiв, закінчують до 5 - 6 рокiв
 • Починають формування iз 6 місяців, закінчують до 12 мiсяців
 • Починають формування з 2 рокiв, закінчують до 10 рокiв
 • Крупноамплітудний нiстагм
 • Вiдсутнiсть змикання повiк i закидання голови при яскравому свiтлi
 • Вузькi зiницi
 • Широкi зiницi
 • Симетричний флексорний тонус
 • Фiзiологiчна дистонiя
 • Нормотонiя
 • Нормотонiя
 • Фiзiологiчна дистонiя
 • Симетричний флексорний тонус
 • На 6 мiсяці
 • На 2 мiсяці
 • На 3 мiсяці
 • На 12 мiсяці
 • На 1 - 2 мiсяці
 • На 3 - 4 мiсяці
 • На 6 - 7 мiсяці
 • До 3 - 4 мiсяців
 • До 6 - 7 мiсяців
 • До 11 - 12 мiсяців
 • До 3 - 4 мiсяців
 • До 6 мiсяців
 • До 12 мiсяців
 • До 1 мiсяця
 • До 3 мiсяців
 • До 6 мiсяців
 • На 1 мiсяцi
 • До 2 - 4 мiсяців
 • До 6 мiсяцiв
 • До 6 - 8 мiсяцiв
 • До одного року
 • Наростає тонус тiльки в розгиначах рук
 • Наростає тонус у розгиначах рук i тулубi
 • Наростає тонус у згиначах рук i тулубi
 • Виникає м'язова дистонiя