• Реоенцефалографiї
 • Електроенцефалографiї
 • Ангiографiї
 • Рентгенографiї
 • Септичнi процеси
 • Колагенози /червоний вовчак, вузликовий перiартерiїт/
 • Вроджені вади серця з цианозом
 • Бородавчастий ендокардит
 • Пухлини серця
 • Травми трубчастих кiсток
 • В заднiй мозковiй
 • У переднiй мозковiй
 • У середнiй мозковiй
 • Вiд характеру причини емболiї
 • Вiд ураженої артерiї
 • Вiд вiку дитини
 • Пухлина серця
 • Вроджені вади серця з цианозом
 • Травми трубчастих кiсток
 • При колагенозах /червоний вовчак, вузликовий перiартерiїт/
 • Церебральному артерiїтi
 • Гострих iнфекцiйних захворюваннях
 • Вродженому сифiлiсi
 • Аневризмi серця
 • Синдромi Марфана
 • При аневризмах артерiй, що розшаровуються
 • Хребетна
 • Основна
 • Задня мозкова
 • Внутрiшня сонна або передня мозкова
 • Вроджених артерiальних аневризмах
 • Запальних гнiйних процесах в областi обличчя, внутрiшнього вуха
 • Остеомiєлiтi кiсток черепа
 • Інфекційних та iнфекцiйно-алергiчних захворюваннях
 • Хворобах кровi
 • Вроджених вадах серця "синього типу"
 • Генералiзованими тонiчними судомами або ритмiчними посмикуваннями м'язiв обличчя i рук
 • Пiдвищенням м'язового тонусу в екстензорах кiнцiвок i довгих м'язах спини з рiзким запрокидуванням голови
 • Болючiстю при ковтаннi та iррадiацiєю болю в ділянку сосцевидного вiдростка
 • Повторною блювотою
 • Випинанням великого тiм'ячка
 • Втратою свiдомостi
 • Наростанням набряку в областi чола i повiк
 • Паралiчем очних м'язiв
 • Розширенням пiдшкiрних вен голови
 • Можливi носовi кровотечi, блювота, судоми
 • Порушення змiнюється загальмованiстю, наступає втрата свiдомостi
 • Вираженим набряком коньюктиви повiк i основи носа
 • Екзофтальмом на сторонi патологічного процесу
 • Болючiстю при ковтаннi та iррадiацiєю болю в область сосцевидного вiдростка
 • Болями в областi інервації першої гiлки трiйчастого нерва
 • Паралiчем очних м'язiв /вiдвiдного частiше/
 • Болючiстю при ковтаннi та iррадiацiєю болю в область сосцевидного вiдростка
 • Паралiчем очних м'язiв
 • Набряком в області сосцевидного вiдростка
 • Розширенням вен гомолатерально ураженню
 • Симптомами пiдвищення внутрiшньочерепного тиску
 • Стимулятори мозкового метаболiзму, вiтамiнотерапiя
 • Дiєтотерапiя, замiсна гормональна терапiя
 • Антибiотики в максимальних вікових дозах, антикоагулянти
 • Догляд за хворими, профiлактику пролежнiв, пневмонiй
 • Терапію дихальних порушень /санація верхніх дихальних шляхів, оксигенотерапiя, при показаннi - iнтубацiя, трахеостомiя/
 • Заходи, спрямованi на припинення мозкової кровотечi
 • Корекцiю серцевої недостатності
 • Протинабрякову терапiю
 • Корекцiю метаболiчних порушень
 • Коагулянти /дицинон, розчин желатину та iн./
 • Тромболiтичнi препарати /стрептокiназа, фібрінолізин/
 • Препарати, що нормалiзують проникнiсть судинної стiнки /аскорбiнова кислота, рутин
 • Вазодилятатори /папаверин, кавiнтон, но-шпа, галiдор, трентал та iн./
 • Кардiотонiчнi /корглікон, строфантин та iн./
 • Тромболiтичнi препарати /альтеплазе/ у першi години та добу
 • Антиагреганти /ацетилсалiцилова кислота, курантiл, iндометацин та iн./
 • Коагуляцiйнi засоби
 • Методика терапевтичної гемодилюції
 • Через 1 тиждень
 • Через 2 тижнi
 • З моменту зворотнього розвитку загальномозкових симптомiв i появи перших ознак зникнення вогнищевих порушень
 • Об'ємне кровонаповнення мозку
 • Пульсове кровонаповнення мозку
 • Стан тонусу та еластичностi судин
 • Стан венозного вiдтоку з порожнини черепа
 • Побiчно оцiнити лiкворну гiпертензiю
 • Реактивнiсть мозкових судин
 • Iндивiдуальну чутливiсть мозкових судин до вазоактивних засобiв
 • Збiльшується
 • Не змiнюється
 • Зменшується
 • Гiпертонус значних /магiстральних/ мозкових судин
 • Гiпертонус середнiх i дрiбних мозкових судин
 • Гiпотонiя мозкових судин
 • Гiпокiнезiя мозкових судин
 • Дистонiя мозкових судин
 • Зниження амплiтуди РЕГ-хвилi
 • Сплощення вершини РЕГ-хвилi
 • Загострена вершина РЕГ-хвилi
 • Зсув дикротичного зубця до вершини
 • Поява додаткових хвиль на катакротi
 • Збiльшення амплiтуди РЕГ-хвилi
 • Загострення вершини РЕГ-хвилi
 • Сплощення вершини РЕГ-хвилi
 • Зсув дикротичного зубця до iзолiнiї
 • Зниження амплiтуди РЕГ-хвилi
 • Зсув дикротичного зубця до вершини
 • Зсув дикротичного зубця до iзолiнiї
 • Поява додаткової хвилi в кiнцевiй третинi катакроти
 • Наявнiсть пресистолiчної хвилi
 • Перiодично виникаючими приступами пульсуючого головного болю переважно в однiй половинi голови
 • Приступи нерiдко супроводжуються пiдвищеною чутливiстю до свiтлових, звукових подразникiв, нудотою, блювотою
 • Приступам болю передують судоми
 • Приступам болю iнодi передують явища вираженого сенсорного або рухового порушення
 • Емоцiйнi, клiматичнi, харчовi
 • Iнфекцiйнi, травматичнi
 • Простуднi
 • Офтальмiчна мiгрень, мiгрень iз гемiпарестезiями
 • Мiгрень iз гемiплегiєю, iз судомами
 • Проста мiгрень або мiгрень без аур
 • Розпираючий, дифузiйний бiль
 • Пульсуючий в скроневій областi i в області чола, гемiкранiя
 • Стискуючий, стягуючий
 • Вiд декiлькох секунд до хвилини
 • Вiд 4 до 72 годин
 • 2 - 3 хвилини
 • Офтальмічна мiгрень
 • Мiгрень iз синдромом "Алiси в країнi чудес"
 • Гемiплегiчна
 • Афатична мiгрень
 • Мiгрень з втратою свідомості
 • Базилярна мiгрень
 • Порушення вазомоторної регуляції у вигляді нестійкості тонусу церебральних екстра- та інтракраніальних судин
 • Порушення обміну серотоніну з дисфункцією контрольованих ним систем – больової та цереброваскулярної
 • Конституційна недостатність моноамінів (норадреналіну та інших), порушення нейронально-гліального обміну трансміттера глютамата, порушення в системі простагландинів
 • Порушення обмiну вуглеводiв
 • Болезаспокiйливi засоби в сполученні з кофеїном,
 • Ерготамiн гiдротартрат у сполученнi з кофеїном /кофетамiн, регітамiн, дигідергот та iн./
 • Гаммалон i фенiбут
 • Стимулятор серотонінових рецепторів (імігран, нараміг)
 • Загальнооздоровчих заходiв, раціонального харчування, попередження перевтоми
 • Рентгенотерапiї
 • Бета-адреноблокаторiв та блокаторiв кальциєвих каналiв
 • Фiзiотерапевтичного лiкування, голкорефлексотерапії
 • Антиагрегантiв i препаратiв, впливаючих на метаболiзм серотонiну
 • Iнгiбiторів МАО
 • Дисфренiчна мiгрень
 • Циклiчна блювота немовлят
 • Пароксизмальне головокружiння
 • Абдомiнальна мiгрень
 • Гiпоксично-iшемiчна
 • Вазоконстрикцiя
 • Вазодилятацiя
 • Вазопаралiч
 • Анаприлiн
 • Нимодипін
 • Ерготамiн
 • Сермiон
 • Сандомігран
 • Белласпон, беллоід
 • Эрготамiн
 • Лазикс
 • Баралгiн або ацетилсалiцилова кислота
 • Фенітоін
 • Психогенія
 • Вазовагальний рефлекс
 • Цереброваскулярнi порушення
 • Ортостатична реакцiя
 • Збiльшується
 • Залишаеться незмiнным
 • Зменшується
 • Варiабельно
 • Надання хворому горизонтального положення з пiднятими ногами
 • Забезпечити прохiдність верхніх дихальних шляхiв i переконатися у наявностi у пацієнта самостiйного дихання
 • Вiдразу починати закритий масаж серця
 • Якщо непритомнiсть не минає i зберiгається брадикардiя, то доцільним є внутрiшньовенне введення атропiна у вiковiй дозi
 • Гiпертонiчна хвороба, атеросклероз судин головного мозку
 • Вродженi аномалiї судин /аневризми, ангiоми/, ураження судин мозку, що обумовлені iнфекцiйними та iнфекцiйно-алергiчними процесами
 • При цукровому дiабетi
 • При хронiчному нефритi
 • Аномалiї розвитку ниркових судин
 • Коарктацiї аорти
 • Феохромоцитомi
 • Хвороби Iценко-Кушинга
 • Розширення дiаметра капiляра
 • Дефект стiнки судини /артерiї або вени/, що супроводжується її мiшковидним розширенням
 • Розширення дiаметра капiлярів
 • Аномалія розвитку вени Галена
 • Телеангiоектазiї
 • Кавернознi гемангiоми