База тестів

 • на протилежних скроневих ділянках
 • в лобних ділянках
 • в потиличній ділянці
 • безсудинна зона
 • зміщення та дислокація мозкових судин
 • васкуляризована зона
 • патологічних змін не виявляється
 • дефект заповнення мозкових судин
 • змішення та дислокація мозкових судин
 • без патологічних змін
 • безсудинна зона
 • лінійне просвітлення кісток склепіння черепа
 • розходження швів кісток склепіння черепа
 • осколкові переломи
 • патологічних змін не виявляються
 • наявність дефекту кісток склепіння черепа
 • осколковий перелом
 • лінійний перелом
 • кістковий дефект
 • наявність уламків в порожнині черепа
 • уламки внутрішньої пластинки в порожнині черепа
 • перелом піраміди скроневої кістки
 • перелом луски потиличної кістки
 • перелом лицьового скелету
 • без патологічних змін
 • наявність лінійного перелома
 • розширення пальцевих втиснень
 • розходження швів склепіння черепа
 • пороз спинки турецького сідла
 • у вигляді двояко опуклої лінзи
 • обмеженість
 • без патологічних змін
 • розширення шлуночкової системи
 • зміщення серединних структур
 • наявність повітря інтракраніально
 • наявність повітря в шлуночках
 • наявність повітря екстракраніально
 • без патологічних змін
 • стиснення головного мозку
 • без патологічних змін
 • зміна кісткової структури
 • можливе стиснення бокового шлуночка
 • зміщення серединних структур
 • стиснення бокових шлуночків
 • не диференціюються субарахноїдальні простори
 • зміщення серединних структур більш ніж на 8 мм
 • розширення 3-го шлуночка
 • наявність додаткових Ехо сигналів
 • незначне зміщення серединних структур
 • при периферичних парезах та паралічах
 • при ураженні мозочка
 • при випадінні м'язево-суглобової чутливості
 • при ураженні внутрішньої капсули
 • стиснення шлуночкової системи
 • дислокація серединних структур
 • патологічних змін не виявляється
 • без патологічних змін
 • гідроцефалія бокового шлуночка
 • вогнищеві зміни щільності головного мозку
 • атонією м'язів
 • арефлексією
 • атрофією
 • порушенням електрозбудливості
 • патологічними рефлексами
 • нападоподібним больовим синдромом (по типу каузалгії)
 • різко вираженими вазомоторними, піломоторними, секреторними порушеннями
 • гіперпатією
 • геміплегією
 • менінгеальний синдром
 • психомоторне збудження
 • підвищення температури
 • наявність афатичних розладів
 • стовбурова симптоматика
 • пірамідна симптоматика
 • порушення чутливості
 • анізокорія
 • порушення мови
 • синдром Горнера на стороні вогнища
 • одностороння атаксія
 • ністагм
 • глухота
 • порушення поверхневої чутливості на протилежній вогнищу стороні
 • сліпота
 • сенсорна афазія
 • мозочкова атаксія
 • синдром Горнера
 • розлад всіх видів чутливості на протилежній вогнищу стороні
 • глухота
 • геміплегія
 • афазія
 • геміанопсія
 • мозочкова геміатаксія
 • дисоційований розлад чутливості на обличчі
 • синдром Горнера
 • гемігіпестезія на протилежній стороні
 • квадрантна геміанопсія
 • аносмія
 • парез лицьового нерва по центральному типу
 • парез під'язикового нерва по центральному типу
 • моторна афазія (при ураженні зліва
 • астереогноз
 • геміанопсія
 • геміплегія
 • розлад м'язево-суглобової чутливості
 • астереогноз
 • геміанестезія (більше в руці)
 • порушення психіки та пам'яті
 • синдром Вебера
 • гомонімна геміанопсія із збереженням центрального зору
 • зорова агнозія
 • алексія
 • сенсорна афазія (при ураженні зліва
 • таламічний синдром
 • геміплегія
 • арефлексія
 • параліч м'язів периферичного характеру
 • фібрилярні посмикування
 • зниження чутливості
 • вазомоторні розлади
 • трофічні порушення
 • синдром Горнера (при ураженні С6-Th1 сегмента)
 • рухові порушення
 • патологічні рефлекси
 • мавпяча кисть
 • анестезія або гіпестезія в зоні інервації нерва
 • вегето-трофічні розлади
 • порушення згинання кисті та пальців, пронації, протиставлення великого пальця
 • атрофія м'язів передпліччя та тенора
 • атрофія дельтовидного м'язу та м'язів плеча
 • параліч одноіменної половини діафрагми
 • спотворені рухи підребір'я при диханні (при вдоху воно опускається, а при видоху піднімається)
 • при подразненні нерва задишка, гикавка, біль в ділянці підребір'я, плеча, шиї
 • порушення ковтання
 • дисфонія
 • розлади згинання передпліччя
 • атрофія двоголового м'язу
 • атрофія м'язів кисті
 • зниження або втрата рефлексу з двоголового м'язу
 • розлади чутливості по зовнішній поверхні передпліччя
 • розлади розгинання передпліччя, кисті, пальців, відведення великого пальця
 • атрофія триголового м'язу, розгиначів кисті, пальців, супінатора та плече променевого м'язу
 • випадіння карпо-радіального рефлексу та рефлексу з триголового м'язу
 • звисаюча кисть
 • розлади чутливості на тильній поверхні 1, 2 та частково 3 пальців
 • атрофія двоголового м'язу
 • порушення згинання V пальця
 • розлад відведення та приведення пальців
 • згинання основних пальців
 • часткова атрофія м'язів передпліччя
 • кігтиста кисть
 • випадіння рефлекса з двоголового м'язу
 • атрофія дельтовидного м'язу
 • порушення розгинання стопи
 • відвисання стопи (кінська стопа)
 • петушина хода
 • степаж
 • неможливість стояти та ходити на п'яті
 • розлад чутливості на тильній поверхні стопи та зовнішній поверхні гомілки
 • трофічні розлади
 • поява патологічних рефлексів
 • атрофія м'язів стегна
 • випадіння колінного рефлекса
 • неможливість приведення стегна
 • неможливість закидання ноги на ногу
 • атрофія аддукторів стегна
 • гіпестезія на внутрішній поверхні нижньої половини стегна
 • патологічні стопні рефлекси
 • випадіння колінного рефлекса
 • порушення згинання стегна
 • порушення розгинання гомілки
 • випадіння колінного рефлекса
 • атрофія м'язів передньої поверхні стегна
 • гіпестезія на передній поверхні стегна та на передньо-внутрішній поверхні гомілки
 • симптом Васермана-Мацкевича
 • випадіння черевних рефлексів
 • наявність патологічних рефлексів
 • неможливість ходи та стояння на носках
 • атрофія м'язів гомілки
 • зниження або випадіння ахілового рефлексу
 • кігтисте положення пальців
 • вегето-трофічні розлади
 • біль
 • розлад чутливості в зоні інервації
 • зниження колінного рефлекса
 • атрофія м'язів стегна
 • порушення відведення стегна
 • порушення відведення зовнішнього краю стопи
 • атрофія зовнішніх м'язів гомілки
 • розлад чутливості на зовнішній поверхні гомілки
 • розлад чутливості на тильній поверхні стопи
 • розлад функції тазових органів
 • випадіння колінного рефлекса
 • порушення тильного згинання стопи
 • порушення приведення та підняття внутрішнього краю стопи
 • гіпестезія ділянки шкіри між 1 та 2-м пальцями
 • порушення розгинання пальців
 • атрофія передніх м'язів гомілки
 • порушення м'язево-суглобової чутливості в пальцях стопи
 • порушення функції тазових органів
 • порушення відведення стопи
 • атрофія зорових нервів відсутня
 • немає геміанопічної реакції зіниць
 • дефекти поля зору, як правило, симетричні
 • атрофія зорових нервів
 • м'язево-шкірний
 • променевий
 • серединний
 • ліктьовий
 • шкірний внутрішній нерв передпліччя
 • внутрішній шкірний нерв плеча
 • шкірні гілки променевого нерва
 • променевий нерв
 • серединний нерв
 • шкірна гілка променевого нерва
 • шкірна гілка м'язево-шкірного нерва
 • внутрішній шкірний нерв передпліччя
 • ліктьовий нерв
 • медіальний шкірний нерв плеча
 • медіальний шкірний нерв передпліччя
 • серединний нерв
 • ліктьовий нерв
 • променевий нерв
 • потиличний нерв
 • великий вушний нерв
 • великогомілковий нерв
 • малогомілковий нерв
 • стегновий нерв
 • n.radialis
 • потиличний нерв
 • забезпечення гомеостаза
 • контроль функції серцево-судинної та дихальної систем
 • регуляція температури тіла
 • регуляція різних видів обміну
 • діяльність ендокринних залоз та внутрішніх органів
 • гострота слуха
 • рухи в нижніх кінцівках
 • нейроендокринний
 • вегето-судинний
 • порушення сна
 • психопатологічний
 • нейротрофічний
 • гіпертензійний лікворний синдром
 • гіпотензійний лікворний синдром
 • ожиріння
 • нецукровий діабет
 • акромегалічні риси обличчя
 • аменорея
 • імпотенція
 • хвороба Іщенко-Кушинга
 • адипозо-генітальна дистрофія
 • вегетативні та трофічні розлади
 • гіпертензійний синдром
 • геміплегія
 • адверсивні епінапади
 • інертність, уповільненість рухів
 • рухові персеверації
 • апраксія в руці
 • апатико-абулічний синдром
 • геміанопсія
 • геміплегія