• рана гранулює
 • края рани нерухомі
 • края рани рухомі
 • є гнійне запалення
 • края рани нерухомі
 • края рани рухомі
 • края рани рубцово змінені
 • є гнійне запалення
 • кістково-пластичної трепанації
 • резекції полюса лобної частки
 • резекційної трепанації
 • накладенні 1 або 2 фрезевих отворів
 • пункційним методом
 • розсіченням речовини мозку та вскриттям порожнини гематоми
 • шляхом тенторіотомії
 • через вентрикулодренаж
 • тяжкість стану хворого
 • наявність супутніх внутрішньочерепних та поза черепних ушкоджень
 • локалізацію, кількість уражень
 • наявність менінгеального синдрома
 • похилий вік, атеросклероз
 • гіпертонічна хвороба
 • діабет
 • алкогольна інтоксикація
 • велика кількість вогнищ забою
 • наявність ран м'яких тканин
 • поєднання забою мозку із внутрішньочерепними гематомами
 • поєднання забою мозку із осколково-вдавленими переломами кісток склепіння черепа
 • ізольований забій мозку з розвитком дислокаційних синдромів
 • наявність перелому основи черепа
 • перев'язка синуса вище місця пошкодження
 • перев'язка синуса нижче місця пошкодження
 • виключення всіх вен, що впадають в травмовану ділянку синуса
 • пластика дефекта синуса
 • на 3 см вище великого потиличного бугра та 3 см латеральніше серединної лінії
 • на 2 см вище великого потиличного бугра та 2 см латеральніше серединної лінії
 • на 1 см вище великого потиличного бугра та 1 см латеральніше серединної лінії
 • переднього рога бокового шлуночка
 • заднього рога бокового шлуночка
 • нижнього рога бокового шлуночка
 • на зовнішній слуховий прохід зі своєї сторони
 • на зовнішній слуховий прохід протилежної сторони
 • на верхньо-зовнішній край орбіти своєї сторони
 • з косметичною метою
 • з діагностичною метою
 • з терапевтичною метою
 • з метою видалення епідуральних гематом
 • на 2 см допереду від коронарного шва та на 4 см від серединної лінії
 • на 2 см допереду від коронарного шва та на 2 см від серединної лінії
 • на 3 см допереду від коронарного шва та на 3 см від серединної лінії
 • зовнішнього слухового проходу
 • великого потиличного бугра
 • лінії, що з'єднує слухові проходи
 • шийний відділ хребта
 • відстань між зовнішніми слуховими проходами
 • окружність шиї
 • при пухлинах мозку, що локалізуються в задній черепній ямці
 • при краніоспінальних пухлинах
 • при пухлинах верхньошийного відділу спинного мозку
 • при клінічних ознаках підвищеного внутрішньочерепного тиску
 • поранення верхнього повздовжнього синусу
 • поранення нижньої частини стовбуру мозку
 • поранення венозних та артеріальних судин
 • явища менінгізму
 • мурашина кислота
 • бджолиний воск
 • карболова кислота
 • вазелінова олія
 • формалін
 • підвищеній чутливості до йоду
 • базедовій хворобі
 • різко вираженому атеросклерозі
 • пухлині нижньогрудного відділу спинного мозку
 • прохідність субарахноїдального простору
 • локалізацію патологічного процеса
 • характер захворювання
 • в шийному відділі спинного мозку
 • в півкулях великого мозку
 • в стовбурі мозку
 • вздовж ходу звивин мозочка (поперечні)
 • паралельно черв'яку мозочка
 • косим розрізом кори мозочка
 • Z-подібним розрізом
 • ход нервово-судинних пучків
 • можливість косметичного дефекта
 • вигляд великого потиличного бугра
 • вік та стать хворого
 • арбалетний
 • парамедіанний
 • напіварбалетний
 • серединний
 • вздовж кори мозочка
 • в поперековому напрямі
 • в косому напрямі
 • лямінектомія
 • гемілямінектомія
 • інтерлямінектомія
 • ретроперитонеальний
 • накладенням швів при лінійних пошкодженнях синуса
 • пальцевим притисканням ділянки ушкодження синуса
 • гемостатичною губкою, м'язом
 • декомпресивною трепанацією
 • перев'язкою синуса
 • тампона дою синуса
 • з профілактичною метою
 • з косметичною метою
 • з метою лікування інфекційно-запальних ускладнень
 • з лікувальною метою при синдромі трепанованого черепа
 • маніпуляції по видаленню рубця мають бути особливо обережними
 • не вскривати порожнину шлуночка
 • не можна повністю висікати рубцеву тканину
 • гемостаз
 • попередньо провести вентрикулопункцію
 • радикальне виділення рубцевої тканини
 • перед тим як приступити до виділення та видалення пухлини необхідно обережно коагулювати судини, що переходять з поверхні мозку на пухлину
 • виділення пухлини від оточуючих тканин за допомогою шпателю та введення марлевих стрічок
 • виділяти пухлину пальцем
 • підтягуючи прошиту пухлину лігатурами виділяти її та вивихувати у рану
 • пальцеве видалення пухлини
 • починають виділення пухлини після ретельної коагуляції судин, що підходять до синусу
 • виділяють пухлини із зовнішніх відділів, поступово вивихуючи її в сторону сагітального синусу
 • стінка синусу не має пошкоджуватись
 • залишки пухлини, що знаходяться по ходу синусу необхідно коагулювати
 • бажано видалити синус
 • пальцеве видалення пухлини
 • субфронтальний підхід
 • перев'язка та пересічення верхнього повздовжнього синусу
 • коагуляція судин, що кровопостачають пухлину
 • частину пухлини, що прорастає оболонки основи черепа відсікають електроножем, а залишки видаляють гострою ложкою та коагулюють
 • перев'язка сонної артерії на шиї
 • обережно виділити тканинку пухлини від зорових нервів, хіазми та судин
 • після виділення поступово вивихують пухлину допереду від вказаних анатомічних утворень
 • залишки пухлини коагулюють
 • пальцеве видалення пухлини
 • кістково-пластична трепанація з візуалізацією лобної частки
 • розсічення кори мозку в ділянці другої лобної звивини по її ходу
 • вскриття порожнини бокового шлуночка
 • вичерпування тканини пухлини кюреткою
 • ретельний гемостаз
 • застосування гемостатичної губки небажане
 • ретельно зашивається тверда мозкова оболонка
 • резекція полюса лобної частки
 • пересічення мозолистого тіла
 • кістково-пластична трепанація
 • вскривають передній ріг бокового шлуночка
 • розширюють отвір Монро
 • через отвір Монро обережно видаляють пухлину
 • при наявності кісти її спочатку пунктують, а потім видаляють її капсулу
 • резекція полюса потиличної частки
 • вентрикулопункція
 • кістково-пластична трепанація з візуалізацією хіазмальної ділянки
 • пункція діафрагми турецького сідла
 • хрестоподібно розсікають діафрагму турецького сідла
 • видалення пухлини гострою ложкою
 • пальцеве видалення пухлини
 • перев'язка сонної артерії
 • вип.'ячування півкулі мозочка в операційну рану
 • зглаженість звивин мозочка
 • підвищена щільність півкулі мозочка при пальпації
 • опущення мигдалика мозочка на стороні пухлини
 • розширення черв'яку мозочка
 • запальні зміни зі сторони оболонок
 • вскриття задньої черепної ями серединним доступом
 • розсунення мигдаликів в сторони та дещо доверху
 • спайки в ділянці отвору Мажанді видаляються пінцетом чи розсікають ножицями
 • через розширений отвір Мажанді ліквор з міхурам виділяється в операційну рану
 • всі міхурці мають бути видалені без пошкодження їх стінок
 • вентрикулопункція
 • резекція верхньо-зовнішнього відділу півкулі мозочка
 • підковоподібний розріз м'яких тканин
 • накладення фрезевих отворів
 • викроювання кісткового клаптя
 • видалення апоневроза
 • обов'язкове вскриття твердої мозкової оболонки
 • без вскриття твердої мозкової оболонки
 • в ділянці кіркових центрів мови лівої скроневої частки
 • в німій зоні
 • в ділянці опуклої частини звивини
 • в ділянці передньої центральної звивини
 • в ділянці сільвієвої щілини
 • в ділянці зони Верніке
 • в ділянці опуклої частини звивини
 • в ділянці сільвієвої борозни
 • права вискова частка
 • премоторна зона лобних часток
 • верхня тім'яна часточка
 • стик тім'яної, скроневої та потиличної часток
 • економним
 • до апоневрозу
 • необхідно відступити 1-1,5 см від країв рани
 • зупинка кровотечі
 • виявлення характеру кісткових пошкоджень
 • видалення нежиттєздатних ділянок тканин та сторонніх тіл
 • профілактика обробленої рани від повторної інфекції