База тестів

 • 1-10% спостережень
 • 70% спостережень
 • 1-30% спостережень"
 • в ділянці IV шлуночка
 • у півкулях мозочка
 • головний біль
 • гідроцефалія
 • блювота, переважно ранком
 • атаксія
 • афазія
 • ністагм
 • ураження IV та VI пар черепно-мозкових нервів
 • хірургічне лікування
 • хіміотерапія
 • акупунктура
 • фітотерапія
 • променева терапія
 • супратенторіальна
 • спінальна
 • субтенторіальна
 • епінапади
 • головний біль
 • набряк дисків зорових нервів
 • нижній парапарез
 • КТ головного мозку
 • МРТ головного мозку
 • церебральна ангіографія
 • Ехоенцефалографія
 • синдрома Крузона
 • синдрома Штерге-Вебера
 • синдрома Гіппель-Ліндау
 • часткове видалення
 • субтотальне видалення
 • тотальне видалення
 • в III шлуночку
 • в бокових шлуночках
 • в IV шлуночку
 • тотальне видалення
 • часткове видалення
 • субтотальне видалення
 • транссфеноїдальний доступ
 • трансоральний доступ
 • субфронтальний доступ
 • трансцервікальний доступ
 • більш ніж 50% всіх інтракраніальних пухлин у дітей
 • 20-30% всіх інтракраніальних пухлин у дітей
 • 5% всіх інтракраніальних пухлин у дітей
 • по середній лінії
 • в ділянці мосто-мозочкового кута
 • біля краю піраміди
 • в ділянці IV шлуночка
 • часткове видалення
 • тотальне видалення
 • субтотальне видалення
 • лімфогенним шляхом
 • гематогенним шляхом
 • ятрогенним шляхом
 • по лікворопровідним шляхам
 • біля 50% всіх пухлин нервової системи
 • 50-75% всіх пухлин нервової системи
 • 10-20% всіх пухлин ЦНС у дітей
 • екзофітні пухлини
 • вогнищеві пухлини
 • дифузні пухлини
 • кістозні пухлини
 • субокципітальний доступ
 • біфронтальний доступ
 • надмозочковий субтенторіальний доступ
 • транскальозний доступ
 • шлуночкова система
 • центральний канал спинного мозку
 • паренхіма головного мозку
 • турецьке сідло
 • 15-20% всіх супратенторіальних пухлин
 • 5% всіх супратенторіальних пухлин
 • 50% всіх супратенторіальних пухлин
 • субфронтальний доступ
 • транскальозний доступ
 • транс кортикальний-трансвентрикулярний доступ
 • транссфеноїдальний доступ
 • геміпарез
 • раптовий головний біль
 • втрата свідомості
 • афазія
 • колоїдною кістою
 • краніофарингіомою
 • гліомою зорових нервів
 • медулобластомою
 • субфронтальний
 • трансптеріональний
 • транскальозний
 • трансвентрикулярний
 • арбалетний
 • 0-5% всіх первинних інтраспінальних пухлин у дітей
 • 30-35% всіх первинних інтраспінальних пухлин у дітей
 • біль
 • спазм м'язів спини
 • підвищення черепного тиску
 • ураження зорового нерву
 • перелом в ділянці тіл хребців
 • розширення спинномозкового каналу
 • медіальна ерозія дужек хребців
 • задня фестончатість тіл хребців
 • мієлітом
 • медулобластомою
 • гідромієлією
 • менінгітом
 • 0-5% всіх інтраспінальних пухлин
 • 1/3 частина всіх інтраспінальних пухлин
 • 2/3 всіх інтраспінальних пухлин
 • астроцитоми
 • епендимоми
 • медулобластоми
 • герміноми
 • проявляєься утворенням внутрішньо кісткових гранульом
 • розширенням діплоїчних просторів та витонченням кісток черепа
 • медикаментозне
 • променева терапія
 • хірургічне
 • пункційний
 • дренування
 • видалення абсцесу разом з капсулою
 • комбінований метод
 • утворення поренцефалії
 • декомпресивна трепанація
 • вскриття кісти
 • дренування кісти
 • шунтування кісти
 • коагуляція стінок кісти
 • висічення стінок кісти
 • утворення поренцефалії
 • роз'єднання злук
 • вскриття кіст
 • дренування кіст
 • шунтування кіст
 • прокол мозолистого тіла по Антон-Браману
 • головний біль
 • психічні розлади
 • підвищення внутрішньочерепного тиску
 • судомні напади
 • симптоми запалення
 • нижня параплегія
 • пухлиноподібним синдромом
 • епілептичним синдромом
 • психічним синдромом
 • менінгеальним синдромом
 • гострими порушеннями мозкового кровообігу