• пульсуючий шум в голові
 • ін'єкція склер
 • ураження відвідного нерва
 • внутрішньочерепна гіпертензія
 • зниження нюху
 • утворення фістули в кавернозній частині внутрішньої сонної артерії
 • розриву мішотчатої аневризми передньої сполучної артерії
 • розриву каротидно-офтальмічної аневризми
 • ангіографія
 • доплерографія
 • мієлографія
 • вентрикулографія
 • комп'ютерна томографія
 • гострим розвитком захворювання
 • грубим порушенням свідомості
 • грубо вираженою неврологічною симптоматикою
 • наявністю крові у лікворі
 • застоєм на очному дні
 • гемігіпестезію на протилежній стороні
 • параліч погляду в сторону ураження
 • периферичний парез лицьового нерву
 • параліч відвідного нерву
 • геміплегію
 • біль в шиї
 • астенізація
 • розлад поверхневих видів чутливості за провідниковим типом
 • порушення функції тазових органів
 • тетраплегія (тетрапарез)
 • порушення ковтання
 • нижній спастичний парапарез
 • розлад чутливості за провідниковим типом
 • затримка сечевиділення
 • порушення діафрагмального дихання
 • порушення ковтання
 • нижній в'ялий парапарез
 • тяжкість, парестезії в ногах
 • корінцеві болі
 • розлади функції тазових органів
 • симптоми Бабінського, Опенгейма
 • підвищення колінного та ахілового рефлексів
 • ністагм
 • нудота
 • блювота
 • головокружіння
 • параліч лицьового нерва
 • порушення психіки
 • головокружіння
 • гомонімна геміанопсія
 • зорова агнозія
 • алексія
 • парез погляду
 • епінапади
 • геміплегія
 • вроджені аневризми
 • мітотичні аневризми
 • травматичні аневризми
 • атеросклеротичні аневризми
 • сифілітичні аневризми
 • апоплептиформна
 • безсимптомна
 • псевдотуморозна
 • симптоми субарахноїдального крововиливу
 • психічні порушення
 • менінгеальні симптоми
 • гіпертермія
 • сліпота
 • геміплегія
 • менінгеальний синдром
 • ураження окорухових нервів
 • ураження зорового нерва
 • геміплегія
 • глухота
 • ураження черепно-мозкових нервів
 • двосторонні пірамідні симптоми
 • мозочкові симптоми
 • менінгеальний синдром
 • вогнищеві епілептичні напади
 • сліпота
 • вогнищевий синдром
 • менінгеальний синдром
 • ураження базальних черепних нервів
 • аневризматичний шум
 • хемоз
 • пульсуючий екзофтальм
 • епілептичні напади
 • геміплегія
 • брахіоцефальний геміпарез
 • парез погляду
 • моторна афазія (при ураженні зліва)
 • геміанопсія
 • психічне порушення
 • порушення поверхневої чутливості
 • порушення глибокої чутливості
 • сенсорна афазія (при ураженні зліва)
 • коорднаторні розлади
 • порушення нюху
 • геміпарез з підвищенням тонусу за екстрапірамідним типом
 • гемігіпестезія
 • брадикінезія
 • порушення пам'яті, психіки
 • імперативні потяги
 • геміанопсія
 • порушення пам'яті
 • порушення психіки
 • геміплегія з підвищенням тонусу
 • геміанопсія
 • порушення чутливості
 • геміпарез кіркового характеру
 • гемігіпестезія
 • анозогнозія
 • оптико-пірамідний синдром
 • синдром Горнера
 • ністагм
 • коматозний стан
 • геміплегія
 • гомонімна геміанопсія
 • парез погляду в сторону
 • симптом Горнера
 • болючість при пальпації сонної артерії на шиї
 • анізорефлексія
 • наявність патологічних рефлексів
 • геміпарез
 • чутливі порушення
 • порушення полів зору
 • дно аневризми
 • шийка аневризми
 • тіло аневризми
 • в передній частині вілізієвого кола
 • в задній частині вілізієвого кола
 • ураженням окорухового нерва
 • ураженням зорового нерва та хіазми у вигляді геміанопічних скотом, сліпоти
 • рідко ураженням 5 черепно-мозкового нерву
 • порушенням нюху
 • з механічним фактором (компресією)
 • з фактором крововиливу
 • з фактором ішемії (спазм)
 • з фактором порушення дихання
 • двостороннє виключення ділянки артерії (з аневризмою)
 • оклюзія шийки аневризми
 • видалення аневризматичного мішка
 • окутування аневризматичного мішка м'язом, пластичним матеріалом
 • балонізація шийки аневризми ендоваскулярним методом
 • вскриття аневризми
 • чутливої, іноді рухової порції трійчастого нерва
 • відвідного нерва
 • нюхового нерва
 • під'язикового нерва
 • 1 та 2 гілка трійчастого нерва
 • окоруховий нерв
 • відвідний нерв
 • блоковий нерв
 • лицьовий нерв
 • ізольоване ураження 1 гілки трійчастого нерва
 • ураження окорухового нерва
 • ураження лицьового нерва
 • ураження під'язикового нерва
 • ураження окорухового нерва
 • локальний біль в ділянці лоба, орбіті та оці на стороні аневризми
 • ураження лицьового нерва
 • ураження під'язикового нерва
 • виключення аневризми балон-катетером
 • проксимальне виключення аневризми
 • двостороннє виключення аневризми
 • лігування та кліпування шийки аневризми
 • окутування аневризми м'язом
 • перев'язка загальної сонної артерії
 • оклюзію шийки аневризми
 • видалення аневризми
 • окутування м'язом або пластичним матеріалом
 • кліпування середньої мозкової артерії
 • емболізація привідних судин
 • балон-катетеризація
 • перев'язка внутрішньої сонної артерії на шиї
 • перев'язка аферентних артерій аневризми
 • видалення аневризми
 • вскриття мальформації
 • не треба робити краніотомію
 • операція проводиться під місцевим знеболенням
 • зменшується післяопераційний період
 • доставка балона в потрібну ділянку судинного русла контролюється на екрані рентгенотелемонітору
 • балон-кататер дозволяє виконувати як тимчасову так і стаціонарну оклюзію мозкових судин
 • немає протипоказів та ускладнень
 • ендоваскулярне втручання за допомогою відділяє мого балона-катетера
 • перев'язка сонної артерії на шиї
 • емболізація м'язевими емболами по Брунсу
 • безуспішність консервативного лікування
 • прогресуюче погіршення загального стану хворого з появою стовбурових симптомів
 • локалізація гематоми в доступних ділянках мозку
 • прогресуюче наростання внутрішньочерепної гіпертензії
 • низькі показники артеріального тиску
 • числені крововиливи в мозок
 • локалізація крововиливів в стовбурі мозку
 • уремія, сухарний діабет
 • числені прориви крововиливу в шлуночкові систему
 • тяжкі серцево-судинні та дихальні порушення
 • похилий вік
 • наявність транзиторних порушень мозкового кровообігу у вигляді головокружіння, атаксії, дроп-атак, зорових порушень
 • неефективність тривалого консервативного лікування
 • вік хворого
 • сенсорна афазія
 • артеріоліз
 • ендартеректомія
 • тромбектомія
 • тромбінтимектомія
 • резекція ділянки сонної артерії
 • часті транзиторні порушення мозкового кровообігу
 • ішемічний інсульт без грубих загальномозкових та вогнищевих явищ
 • хронічна дисциркуляторна енцефалопатія
 • молодий вік хворого
 • стеноз або тромбоз внутрішньої сонної артерії, що є недоступні для прямого нейрохірургічного втручання
 • патологічна звивистість та петлеутворення внутрішньої сонної артерії, що є недоступною для прямої корекції
 • оклюзія або стеноз початкових відділів середньої мозкової артерії
 • виражений атеросклероз мозкових судин
 • стійка груба вогнищева неврологічна симптоматика (геміплегія, афазія)
 • виражені психічні порушення
 • виражений атеросклероз артерій мозку
 • коматозний стан
 • виражена серцева патологія
 • виражена стійка артеріальна гіпертензія
 • декомпенсований діабет
 • оклюзія або стеноз початкових відділів середньої мозкової артерії