• птоз
 • мідріаз
 • страбізм
 • диплопія
 • сліпота
 • на 32-34 тижні
 • на 30 тижні
 • на 36 тижні
 • наявність черепно-мозкової травми
 • наявність спінальної патології
 • підвищену температуру тіла
 • в перші 2 місяця після народження
 • в перші 6 місяців
 • к першому року життя
 • протягом другого року життя
 • протягом третього року життя
 • протягом першого року
 • у віці від 7 до 12-13 років
 • з 31 сегменту
 • з 28 сегментів
 • з 36 сегментів
 • до 10% маси тіла
 • 12-13 відсотків маси
 • до 20% маси тіла
 • до 3-4 років життя
 • до 1-го року
 • до 2-го року
 • філогенетично більш старі відділи головного мозку
 • філогенетично більш нові відділи головного мозку
 • на перший рік життя
 • на момент народження
 • на 6-місяць життя
 • в кінці 2-го місяця внутрішньоутробного періоду
 • в кінці 6-го місяця
 • на момент народження
 • на 2-му місяці життя
 • на 6-му місяці життя
 • з 2-го дня життя
 • I поперекового хребця
 • III поперекового хребця
 • XI-XII грудних хребців
 • I поперекового хребця
 • III поперекового хребця
 • XI-XII грудних хребців
 • II куприкового хребця
 • VII поперекового хребця
 • III шийного хребця
 • передній ріг
 • боковий ріг
 • задній ріг
 • середній ріг
 • верхній ріг
 • нижній ріг
 • спинномозковий канал
 • передня
 • задня
 • оболонкова
 • обхідна
 • сполучна
 • у міжхребцевому отворі
 • у хребцевому каналі
 • екстрадурально
 • інтрадурально
 • пучок Голля
 • пучок Монакова
 • пучок Бурдаха
 • пучок Тюрка
 • передній кортико-спінальний
 • текто-спінальний
 • вестибуло-спінальний
 • рубро-спінальний
 • fasciculus longitudinalis posterius
 • передній спіно-таламічний
 • задньому стовпі спинного мозку
 • передньому стовпі спинного мозку
 • боковому стовпі спинного мозку
 • бокових рогах спинного мозку
 • спинномозковому вузлі
 • задньому стовпі спинного мозку
 • С8-Th1 сегментів спинного мозку
 • Th2- Th10 сегментів спинного мозку
 • L1-L3 сегментів спинного мозку
 • птоз
 • парез мімічних м'язів контрлатерально
 • міоз
 • енофтальм
 • синдром ураження екстрапірамідної системи на рівні субталамічного ядра Люкса
 • lobulus paracentralis
 • верхній лобній звивині
 • шпорній звивині
 • lobulus paracentralis з обох сторін
 • бокових рогів спинного мозку на рівні S3-S5
 • передніх рогів спинного мозку на рівні S3-S5
 • при двосторонньому ураженні кортико-спінальних шляхів
 • підвищення тонусу м'язів
 • арефлексія
 • підвищення сухожилкових та періостальних рефлексів
 • патологічні рефлекси
 • гемібалізм
 • поява клонусів, сінкінезій
 • передніх рогів
 • кори головного мозку
 • периферичних нервів
 • передніх корінців
 • екстрапірамідної нервової системи
 • больова
 • м'язево-суглобова
 • температурна
 • тактильна
 • вібраційна
 • стереогноз
 • відчуття ваги
 • м'язево-суглобова
 • відчуття тиску
 • вібраційна
 • двомірно-просторова чутливість
 • рефлекси знижені або зникають в зоні ураження
 • двусторонні розлади больової та температурної чутливості (дисоційовані)
 • рефлексы в зоні ураження збережені
 • розлади м'язово-суглобової та вібраційної чутливості
 • на 2 сегменти вище
 • в передній сірій спайці
 • на 3 сегменти нижче
 • в задній сірій спайці
 • відсутні парези нижніх кінцівок
 • втрата чутливості в ділянці промежини
 • геміплегія
 • справжнє нетримання сечі
 • втрата анального рефлексу
 • трофічні розлади в ділянці криж
 • бокових стовпів спинного мозку
 • задніх стовпів спинного мозку
 • половини поперечнику спинного мозку
 • задних рогів
 • центральний параліч книзу від вогнища ураження та сенситивна атаксія за провідниковим типом на стороні вогнища
 • больова, температурна анестезія на протилежній стороні за провідниковим типом
 • розлади м'язово-суглобової чутливості, вібраційної та інших видів глибокої чутливості гомолатерально
 • сенситивна атаксія по сегментарному типу на протилежній стороні
 • в зоні уражених сегментів на стороні ураження сегментарні розлади чутливості, парези м'язів, арефлексія
 • окорухового
 • язикоглоткового
 • n.vagus
 • зорового
 • n.accesorius
 • під'язикового
 • око рухового нерва
 • язикоглоткового нерва
 • n.vagus
 • зорового нерва
 • під'язикового нерва
 • знаходиться в ніжці мозку
 • є парасимпатичним
 • розміщується в довгастому мозку
 • поширюється до сегменту С2
 • Задній спинно-мозочковий шлях Флексіга
 • Понто-церебелярний шлях
 • Пірамідний шлях
 • в нижній частині довгастого мозку
 • у варолієвому мості
 • в шийному відділі спинного мозку
 • відсутність чутливості на задній третині язика
 • розлади нюху
 • анестезія слизової верхньої половини глотки
 • відсутність чутливості на передніх 2/3 язика
 • дисфагія
 • зниження глоткового рефлексу та рефлексу з м'якого піднебіння
 • носовий відтінок голосу
 • афонія
 • дисфонія
 • дизартрія
 • скандована мова
 • корінця XII пари черепно-мозкових нервів
 • ядра XII пари черепно-мозкових нервів
 • ядра X пари черепно-мозкових нервів
 • ядер каудальної групи черепно-мозкових нервів
 • передніх мозкових артерій
 • кортико-бульбарних шляхів
 • корінців каудальної групи черепно-мозкових нервів
 • дисфагія
 • фібриляція та атрофія м'язів язика
 • дизартрія
 • дистонія
 • порушення сечовиділення
 • синдром Джексона
 • синдром Авеліса
 • синдром Вебера
 • синдром Клода