• пошкодження хребта без порушення функцій спинного мозку
 • травма хребта з порушенням функцій спинного мозку
 • травма спинного мозку та інших нервово-судинних утворень хребцевого каналу без пошкоджень хребта
 • травма нервових сплетень
 • остистих відростків
 • тіл хребців та між хребцевих дисків
 • одночасно передніх та задніх опорних структур хребцевого сегмента
 • торзії хребців
 • підвивихи та вивихи хребців
 • переломо-вивихи
 • при пошкодженні корінців cauda equina
 • при пошкодженні мозку нижче сегментів Th12
 • при шийно-грудному рівні ураження спинного мозку
 • периферичного пареза верхніх кінцівок
 • центрального пареза ніг
 • центрального тетрапарезу
 • периферична нижня параплегія та анестезія з рівня травми
 • синдром Горнера
 • патологічні рефлекси на ногах
 • почекати розвитку саногенетичних процесів
 • рання максимальна активація м'язів з мінімальним збереженням рухів
 • використання протезів
 • стиснення
 • повний анатомічний перерив
 • струс спинного мозку
 • кульове поранення з переломом шийки III ребра
 • ножеве поранення з проникненням в міжхребцевий диск
 • ножеве поранення з пошкодженням жовтої зв'язки
 • транзиторного парезу ніг
 • транзиторних розладів чутливості
 • легкого стійкого пареза ніг
 • тимчасових розладів функції тазових органів
 • транзиторним парезом
 • наявністю крові у лікворі
 • наявність блоку лікворних шляхів
 • дисоційовані розлади чутливості
 • сегментарний характер розладів чутливості
 • втрата сухожилкових рефлексів на рівні пошкоджених сегментів
 • парези або паралічі на рівні пошкоджених сегментів мозку
 • альтернуючі синдроми
 • корінцеві болі
 • рефлекторна напруга м'язів на рівні травми
 • провідникові рухові розлади
 • кров у лікворі
 • блок лікворних шляхів
 • гематома при пораненні корінця
 • кісткові уламки при переломі хребта
 • форамінальна гематома
 • зламаний остистий відросток
 • фрагменти розірваного міжхребцевого диску
 • підвищення згинально-ліктьового рефлексу
 • зниження колінних рефлексів
 • втрата розгинально-ліктьового рефлексу
 • альтернуючий синдром Фовіля
 • центральна тетраплегія
 • порушення дихання
 • дисоційована анестезія ділянок обличчя
 • тетраанестезія
 • центральний парез верхніх кінцівок, периферичний парез нижніх
 • периферичний парез верхніх кінцівок, центральний парез нижніх
 • тетрагіпестезія
 • відсутність діафрагмального дихання
 • центральна нижня параплегія
 • периферична нижня параплегія
 • зниження або випадіння черевних рефлексів
 • захисні рефлекси на ногах
 • автоматизм сечовипускання
 • зниження колінних рефлексів
 • підвищення колінних рефлексів
 • парез та клонус стоп з пірамідними стопними знаками
 • високі ахілові рефлекси
 • відсутність ахілового рефлексу
 • оніміння в промежині
 • нетримання сечі та калу
 • відсутність колінних рефлексів
 • біль в промежині та задньому проході
 • порушення чутливості в аногенітальній зоні
 • відсутність ахілових сухожилкових рефлексів
 • гіпертонус в ногах
 • верхньому рівні провідникової аналгезії
 • перкусії остистих відростків
 • сегментарних випадіннях рефлексів
 • спінальному піломоторному рефлексі
 • підвищенні рефлексів
 • оцінки провідникової аналгезії
 • перкусії остистих відростків
 • сегментарних випадіннях рефлексів
 • гнійний епідурит
 • лікворея
 • менінгомієліт
 • абсцес спинного мозку
 • гідроцефалія
 • корінцеві болі
 • синдром наростаючого стиснення спинного мозку
 • синдром Граденіго
 • локальна болючість
 • висока температура
 • спастичний парапарез
 • оболонкові симптоми
 • лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво
 • підвищення ШОЕ
 • наростання дисфункції спинного мозку
 • синдромом наростаючого стиснення спинного мозку
 • підвищенням температури
 • лейкоцитозом, зсувом лейкоцитарної формули вліво, високою ШОЕ
 • клонусом стоп
 • онімінням в аногенітальній ділянці
 • паралічі, парези
 • розлади чутливості та порушення функції тазових органів
 • білок в лікворі, порушення ліквородинаміки
 • оболонкові симптоми
 • шийного потовщення
 • поперекового потовщення
 • грудному рівні
 • парез, параліч
 • гіпотонія м'язів
 • кров'янистий ліквор
 • розлади чутливості та рухів
 • розлади свідомості та рефлекси орального автоматизму
 • порушення функції вегетативної нервової системи та тазових органів
 • порушення прохідності лікворних шляхів
 • порушення функції ураженого хребта
 • несильний та непостійний
 • у вигляді полоси відповідає зоні інервації корінця
 • дифузний, не має чітких меж
 • в'ялого паралічу
 • спастичного паралічу
 • захисних рефлексів
 • задніх рогів
 • бокових рогів
 • ефекторних вегетативних волокон
 • бокових стовпів
 • нейронів в передніх рогах спинного мозку
 • над сегментарних пірамідних шляхів
 • вегетативних нейронів в бокових рогах
 • при повних вивихах
 • при переломах тіла та дуг хребців
 • при переломах остистих відростків
 • адекватна вентиляція легень
 • положення на спині при транспортуванні
 • транспортна імобілізація шиї
 • протишокові заходи
 • положення хворого сидячи для полегшення дихання
 • розпираючі постійні болі в ногах
 • оніміння в промежині
 • нетримання сечі
 • затримка сечі
 • асептична пов'язка
 • введення наркотичних речовин
 • транспортна імобілізація хворого
 • внутрішньом'язеве введення антибіотиків
 • інтубація хворого
 • адекватна вентиляція легень
 • протишокові заходи
 • введення антибіотиків та противоправцевої сироватки
 • катетеризація сечового міхура
 • оперативні втручання по видаленню сторонніх тіл
 • на боку
 • на спині на твердій поверхні
 • на животі на твердій поверхні
 • сидячи
 • дочекатися покращення метаболізму нервової тканини
 • антибіотико терапія
 • недопущення позиційної компресії м'яких тканин більше двох годин
 • порушення прохідності лікворних шляхів
 • для введення лікарських препаратів
 • для промивання субарахноїдального простору
 • вільна прохідність субарахноїдальних просторів
 • частковий блок
 • повна блокада
 • транзиторна блокада
 • струс спинного мозку
 • забій спинного мозку
 • стиснення спинного мозку
 • слід забезпечити максимальну стабілізацію ушкоджених сегментів хребта
 • слід забезпечити максимальну стабілізацію хребта з виключенням з руху не менш ніж 2-3 сегментів
 • стабілізацію хребта слід забезпечити за допомогою гіпсових пов'язок та корсетів та ін
 • після переводу в спеціалізоване відділення
 • з моменту виявлення патології
 • після отримання інвалідності