• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Тромбоемболія легеневої артерії
 • Тромбоемболія вінцевих судин
 • Тромбоемболія судин головного мозку
 • Тромбоемболія мезентеріальних судин
 • Тромбоемболія ворітної вени
 • Синоатріальна блокада
 • Миготлива аритмія
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Передсердна екстрасистола
 • Внутрішньопередсердна блокада
 • Іррадіюючий (відбитий)
 • Вісцеральний
 • Фантомний
 • Перший (протопатичний)
 • Другий (епікритичний)
 • Сенсибілізація організму антигенами міокарда
 • Зниження резистентності до інфекційних агентів
 • Активація сапрофітної мікрофлори
 • Інтоксикація організму продуктами некрозу
 • Викидання у кров міокардіальних ферментів
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Надходження з кісткового мозку незрілих еритроцитів
 • Порушення всмоктування заліза у кишечнику
 • Посилене руйнування еритроцитів у селезінці
 • Порушення синтезу глобіну
 • Підвищення виділення заліза з організму
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Збільшення природних кілерів (NK-клітин)
 • Високодозова імунологічна толерантність
 • Збільшення активності лізосомаль-них ферментів
 • Спрощення антигенного складу тканин
 • Низькодозова імунологічна толерантність
 • Надходження міжтканинної рідини в судини
 • Відновлення білкового складу крові
 • Збільшення числа ретикулоцитів
 • Відновлення числа еритроцитів
 • Активація еритропоезу
 • Развитие повреждения тканей
 • Количество попадающего антигена
 • Особенность строения антигенов
 • Пути попадания антигенов в организм
 • Наследственная предрасположенность
 • Синдром Клайнфельтера
 • Болезнь Дауна
 • Синдром Шерешевского-Тернера
 • Трисомия по Х-хромосоме
 • Гипофосфатемический рахит
 • Падіння артеріального тиску
 • Порушення відтоку сечі
 • Підвищення тиску в капсулі клубочка
 • Підвищення тиску в ниркових артеріях
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Рідке і глибоке
 • Часте та глибоке
 • Рідке та поверхове
 • Часте та поверхове
 • Періодичне
 • Перевантаження серця об’ємом
 • Перевантаження серця опором
 • Первинна міокардіальна недостатність
 • Коронарна недостатність
 • Тампонада серця
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний тип
 • Дифузійний тип
 • Ядерний зсув вправо
 • Дегенеративний зсув вліво
 • Гіперрегенеративний зсув вліво
 • Регенеративно-дегенеративний ядерний зсув вліво
 • Регенеративний ядерний зсув вліво