База тестів

 • міждолькові
 • внутрішньодолькові
 • сегментарні
 • дугоподібні
 • грудного і поперекового відділів симпатичного стовбура
 • черевного сплетіння
 • діафрагмального і зворотнього нервів
 • блукаючого нерва
 • ниркове тільце
 • нефрон
 • система канальців
 • лімфатичні судини
 • клубочки, проксимальні і дистальні канальці
 • кіркова, мозкова речовина, чашечки, миска
 • клубочок, капсула клубочка, канальці
 • малі і великі чашечки, миска
 • клубочок, пряма і звивиста частина дистального канальця
 • пряма частина дистального канальця, петля Генле, збірні трубки
 • клубочок, пряма і звивиста частина проксимального канальця, звивиста частина дистального канальця
 • пряма частина дистального канальця, петля Генле, збірні трубки
 • капілярна сітка, мезангіальна зона
 • капсула Боумена, звивисті канальці
 • інтерстиціальні клітини, епітеліальні клітини з щітковою облямівкою
 • мезангіоцити, ендотеліоцити, подоцити
 • ендотеліоцити, подоцити, епітеліальні клітини
 • міжклітинний матрикс, мезангіальні клітини
 • наявність щіткової облямівки, яка збільшує реабсорбційну поверхню клітини
 • наявність безлічі дрібних відростків - педикул, зв'язаних з гломерулярною базальною мембраною
 • епітелій проксимальних і дистальних канальців
 • ендотелій і базальна мембрана капілярів клубочків, подоцити
 • тонкостінні низхідні і товстостінні висхідні гілки петлі Генле
 • системи звивистих і прямих (проксимальних і дистальних) канальців
 • клубочка, капсули Боумена-Шумлянського і юкстагломерулярного апарату
 • петлі Генле, кровоносних і лімфатичних судин
 • гломерулярні капіляри, епітеліальні клітини збиральних трубок
 • фібробласти, інтерстиціальні клітини, перетубулярні капіляри
 • підтримання гомеостазу
 • азотовидільна
 • ендокринна (ренін, витамин D, еритропоєтин)
 • концентраційна
 • імунологічна
 • продукцією реніну
 • виведенням продуктів азотистого обміну
 • продукцією еритропоетину
 • юкстагломерулярний апарат
 • еритропоетинпродукуючі клітини
 • вітамінDсінтезуюча тканина
 • перетубулярні фібробласти
 • ендотелеїнподібні молекули
 • імуноглобулінподобні молекули
 • бета-інтегрини
 • селектини
 • кедхерини
 • гідростатичний тиск в капілярах клубочка
 • онкотичний тиск в капсулі Боумена-Шумлянського
 • заряд стінки капіляра клубочків
 • канальцева реабсорбція і секреція
 • кількість подоцитів
 • секреція іонів водню і амонію
 • реабсорбція води, іонів, глюкози, амінокислот
 • фільтрація води, іонів, глюкози, низькомолекулярних сполук
 • активна секреція іонів водню і амонію
 • реабсорбція води, іонів, глюкози, амінокислот, білків
 • фільтрація води, іонів, глюкози, низькомолекулярних сполук
 • простагландини Е1 , Е2 , брадикінін, глюкокортикоїди, інґібітори АПФ
 • ангіотензин П, норадреналін
 • простагландини Е1 , Е 2 , брадикінін, глюкокортикоїди, інґібітори АПФ
 • ангіотензин П, норадреналін
 • проксимальному канальці
 • тонкому сегменті петлі Генле
 • дистальному канальці
 • збірних трубках
 • проксимальному канальці
 • тонкому сегменті петлі Генле
 • дистальному канальці
 • збірних трубках
 • проксимальному канальці
 • тонкому сегменті петлі Генле
 • дистальному канальці
 • збірних трубках
 • проксимальному канальці
 • тонкому сегменті петлі Генле
 • дистальному канальці
 • збірних трубках
 • збірних трубках
 • дистальному канальці
 • тонкому сегменті петлі Генле
 • проксимальному канальці
 • так, при хронічній нирковій недостатності
 • так, при отруєнні амонієм
 • ні, креатинін тільки фільтрується в клубочку, саме тому він використовується як еталон для оцінки функції нирок
 • клубочкова фільтрація
 • канальцева реабсорбція
 • канальцева секреція
 • абсорбція поживних речовин
 • концентрування сечі
 • Вольфового протоку
 • метанефрогенної бластеми
 • Мюллерового протоку
 • метанефрогенної бластеми
 • Вольфового протоку
 • Мюллерового протоку
 • ротуються медіально
 • ротуються латерально
 • не ротуються
 • дає розвиток пронефротичному тяжу
 • бере участь в утворенні первинної сечі
 • започатковує розвиток нефрону
 • до 12 тижнів
 • до 24 тижнів
 • до 32 тижнів
 • на любому терміну вагітності
 • ектазія
 • гідро(уретеро)нефроз
 • функціональна обструкція
 • 24 тижні гестації
 • 36 тижні гестації
 • зразу після народження
 • на другому році життя дитини
 • екстраренально
 • інтраренально
 • змішано