База тестів

 • хрестиком
 • стрілкою
 • коромислом
 • не заштрихованими квадратами або колами
 • заштрихованими квадратами або кругами
 • не заштрихованими квадратами або колами
 • заштрихованими квадратами або колами
 • диплоїдному наборі заплідненої яйцеклітини (зиготі) і у всіх соматичних клітинах(аутосомах)
 • гаплоїдному наборі гамет (сперматозоїдів і яйцеклітин)
 • заплідненій яйцеклітині (зиготі) і у всіх соматичних клітинах (аутосомах)
 • гаплоїдному наборі гамет (сперматозоїдів і яйцеклітин)
 • фінського типу спадкового нефриту, первинної гіпероксалурії, цистинурії, хвороби де Тоні-Дебре-Фанконі
 • "дорослого типу" полікістозу нирок, ниркової глюкозурії, деяких варіантів гіпопластичної дисплазії
 • фінського типу спадкового нефриту, первинної гіпероксалурії, цистинурії, хвороби де-Тоні-Дебре-Фанконі
 • дорослого типу" полікістозу нирок, ниркової глюкозурії, деяких варіантів гіпопластичної дисплазії
 • спадкового нефриту, синдрому Лоу
 • гломерулонефриту, пієлонефриту
 • аномальна форма вушних раковин, високе (готичне) піднебіння, розширене перенісся,варусна деформація мізинця, полідактилія
 • криві ноги, дрябла шкіра, темне волосся, великі зуби, велика голова
 • аномальна форма вушних раковин
 • розширене перенісся
 • горбастий контур і залишкові явища вродженої часточковості нирок
 • вроджені аномалії розвитку сечовидільної системи
 • полідактилія
 • це структурна організація ядерної речовини, набір хромосом
 • це ділянка хромосоми, відповідальна за реалізацію однієї спадкової ознаки
 • синдромах Шерешевського-Тернера, Патау, Едвардса, Дауна, "кошачого ока"
 • синдромах "кошачого крику", Клайнфельтера
 • поєднання з вадами розвитку інших органів і систем, наявність численних зовнішніх стигм сполучнотканинного дисембріогенезу
 • черепно-мозговий дисморфізм, уповільнення росту і нервовопсихічного розвитку, недостатність ендокринної системи
 • протистояти дії багатьох сторонніх агентів стереотипними механізмами, виробленими в процесі еволюції
 • розпізнавати, знешкоджувати і елімінувати генетично сторонні речовини з допомогою імунної системи
 • протистояти дії багатьох сторонніх агентів стереотипними механізмами, виробленими в процесі еволюції
 • розпізнавати, знешкоджувати і елімінувати генетично сторонні речовини з допомогою імунної системи
 • Т-лімфоцити та їх субпопуляції, сироваткові імуноглобуліни
 • комплемент, лізоцим, пропердин, фагоцити, бета-лізини, лейкіни, інтерферони
 • Т-лімфоцити та їх субпопуляції, сироваткові імуноглобуліни
 • комплемент, лізоцим, пропердин, фагоцити, бета-лізини, лейкіни, інтерферони
 • тимус, кістковий мозок, лімфоїдний апарат кишок
 • мигдалики, селезінка, лімфатичні вузли
 • тимус, кістковий мозок, лімфоїдний апарат кишок
 • мигдалики, селезінка, лімфатичні вузли
 • Т-лімфоцити,В-лімфоцити, моноцити
 • нейтрофільні гранулоцити, моноцити
 • мають морфологічні ознаки лімфоцитів без рецепторів Т-клітин, діють цитотоксично на пухлинні клітини
 • виконують функцію помічників в імунній відповіді організму
 • виконують функцію супресорів в імунній відповіді організму
 • визначення абсолютної кількості Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій
 • реакція комплементарного розеткоутворення з еритроцитами барана /ЕАК-РОК/
 • визначення рівня імуноглобулінів А,М,G в сироватці крові
 • реакція розеткоутворення з еритроцитами барана /Е-РОК/
 • реакція бластної трансформації лімфоцитів з фітогемаглютиніном /РБТЛ з ФГА/
 • абсолютна кількість В-лімфоцитів та їх субпопуляцій
 • макрофаги
 • плазмоцити
 • фагоцити
 • фібробласти