• гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія, набряки, гіпертензія
 • набряки, гіпопротеїнемія, гіперальфа-2 глобулінемія, протеїнурія більше 2,5 г/добу, гіперхолестеринемія
 • масивні набряки, гіпопротеїнемія, протеїнурія більше 3 г/добу
 • диспротеїнемія за рахунок альфа-2 фракції, гіперхолестеринемія, гіперліпідемія
 • нейтрофільна лейкоцитурія
 • еритроцитурія
 • гіпертензія
 • наявністю ознак повного нефротичного синдрому і гематурії
 • відсутністю двох ознак повного нефротичного синдрому
 • відсутністю будь-якої ознаки повного нефротичного синдрому (як правило - набряків)
 • відсутністю трьох ознак повного нефротичного синдрому
 • мононуклеарною лейкоцитурією, гіпоізостенурією, гіпертензією
 • дизритмією сечовипускань
 • нейтрофільною лейкоцитурією
 • гіперкреатинінемією, значним підвищенням ШОЕ
 • гіперкреатинінемія
 • гіпоізостенурія
 • стійка гіпертензія
 • набряки, протеїнурія вища 3 г/добу
 • зниження рН крові (метаболічний ацидоз)
 • ізольованого сечового синдрому
 • нефритичного синдрому
 • нефротичного синдрому
 • порушення функції нирок за тубулярним типом
 • порушення функції нирок за клубочковим типом
 • метаболічний ацидоз
 • гіперкаліємія
 • гіпертензія
 • кліренсову пробу (за ендогенним креатиніном)
 • дослідження відсотка реабсорбції води
 • реносцинтіграфію з 99мТс - ДТПА
 • визначення бета-2-мікроглобуліну в крові
 • пробу за Зимницьким
 • визначення бета-2-мікроглобуліну в сечі
 • кліренсову пробу (за ендогенним креатиніном)
 • дослідження відсотка реабсорбції води
 • реносцинтіграфію с 131J-гипураном
 • визначення бета-2-мікроглобуліну в крові і сечі
 • пробу за Зимницьким
 • дослідження ацидоамоніогенезу
 • кліренсову пробу ( за ендогенним креатиніном)
 • дослідження відсотка реабсорбції води
 • визначення бета-2-мікроглобуліну в крові
 • пробу за Зимницьким
 • дослідження ацидоамоніогенезу
 • дослідження екскреції калію, іонів водню
 • сегментарний гломерулосклероз
 • мінімальні зміни клубочків
 • мезангіо-проліферативний гломерулонефрит
 • сегментарний гломерулосклероз
 • мінімальні зміни клубочків
 • мезангіо-проліферативний гломерулонефрит
 • екстракапілярний гломерулонефрит з півмісяцями
 • гломерулосклероз
 • мезангіопроліферативний і мембранозно-проліферативний гломерулонефрит
 • мінімальні зміни клубочків
 • мезангіокапилірний гломерулонефрит
 • екстракапілярний гломерулонефрит з напівмісяцями
 • аутоімунні реакції
 • імунокомплексні реакції
 • цитотоксичні реакції
 • аутоімунні реакції
 • імунокомплексні реакції
 • цитотоксичні реакції
 • мінімальні зміни гломерул, дифузна мезангіальна проліферацію і фокальний гломерулярний склероз
 • мезангіальнопроліферативний гломерулонефрит і мінімальні зміни
 • всі морфологічні зміни
 • антибактеріальні (антивірусні) препарати, інгібітори АПФ
 • глюкокортикоїди, антикоагулянти
 • антикоагулянти, антиагреганти
 • нестероїдні протизапальні препарати (метиндол)
 • інгібітори АПФ
 • делагіл/плаквеніл
 • аспірин/діпірідамол/агренокс
 • все в рівній мірі
 • дієта, режим
 • інгібітори АПФ, антибібактуріальні (антивірусні), антигістамінні (за наявності алергії) препарати
 • глюкокортикоїди, цитостатики
 • симптоматичні засоби
 • перехід в хронічний гломерулонефрит
 • клінічне одужання
 • розвиток хронічної ниркової недостатності
 • порушення функції нирок
 • гостра ниркова недостатність
 • набряк легень
 • серцево-судинна недостатність
 • полісерозит
 • ангіоспастична енцефалопатія
 • вірусна інфекція
 • бактеріальна інфекція
 • бетагемолітичний стрептокок
 • грибкові інфекція
 • дієта, антикоагулянти, інгібітори АПФ, антиагреганти, сечогінні
 • глюкокортикоїди, цитостатики
 • нестероїдні протизапальні препарати
 • симптоматична терапія
 • гостра ниркова недостатність
 • ангіоспастична енцефалопатія
 • порожнинні набряки
 • серцево-судинна недостатність
 • асцит-перитоніт
 • так
 • ні
 • тільки в разі попереднього неефективного лікування циклоспорином
 • в/в в терапевтичній дозі
 • в/в в подвійній дозі
 • в/м в терапевтичній дозі
 • в/м в подвійній дозі
 • через рот в терапевтичній дозі
 • через рот в подвійній дозі
 • сприятливий
 • рецидивуючий
 • прогредієнтний
 • тільки базисна терапія
 • базисна терапія + глюкокортикоїди
 • базисна терапія + антикоагулянти + антиагреганти
 • глюкокортикоїди + цитостатики, інгібітори АПФ, антикоагулянти + дезагреганти
 • терапія глюкокортикоїдами і послідовно делагілом
 • одночасне призначення глюкокортикоїдів і цитостатиків
 • послідовне призначення глюкокортикоїдів і цитостатиків
 • монотерапія глюкокортикоїдами
 • одночасне призначення глюкокортикоїдів і цитостатиків
 • послідовне призначення глюкокортикоїдів і цитостатиків
 • монотерапія глюкокортикоїдами
 • одночасне призначення глюкокортикоїдів і цитостатиків
 • послідовне призначення глюкокортикоїдів і цитостатиків
 • неефективність лікування глюкокортикоїдами на протязі 6-8 тижнів
 • рецидив захворювання при переведенні на циклове лікування або після відміни глюкокортикоїдів
 • неефективне лікування глюкокортикоїдами протягом 4-6 тижнів
 • ефективне лікування глюкокортикоїдами протягом 6-8 тижнів
 • неефективне лікування глюкокортикоїдами протягом 2 тижнів
 • неефективність лікування глюкокортикоїдами протягом 6 - 8 тижнів
 • стабільне збереження сечового синдрому при ліквідації екстраренальних проявів і покращанні біохімічних показників на фоні лікування глюкокортикоїдами протягом 6 - 8 тижнів
 • ліквідація екстраренальних і ренальних проявів захворювання к 8 тижню застосування глюкокортикоїдів
 • хлорбутину (лейкерану), циклофосфану
 • азатіоприну, 6-меркаптопурину
 • 0,1 мг/кг добу
 • 0,15 мг/кг добу
 • 0,2 мг/кг добу
 • 0,25 мг/кг добу
 • 0,3 мг/кг добу
 • нефротичний
 • гематуричний та ізольованому сечовому синдромі
 • змішаний
 • тисячолистник, кропива дводомна, дубова кора, медяниця
 • листя берези і брусниця, спориш, петрушка, ялівець
 • тисячолистник, кропива дводомна, дубова кора, лагохілус, медяниця
 • листя берези і брусниці, спориш, петрушка
 • інфекція, викликана вірусом гепатиту С
 • інфекція, викликане вірусом гепатиту В