База тестів

 • Глiколiпiди
 • Полiсахариди
 • Протеїни
 • Лiпiди
 • виявлення аутоантитіл до базальної мембрани альвеол
 • виявлення аутоантитіл до базальної мембрани гломерул
 • все вірно
 • накопичення цистину в багатьох органах і тканинах
 • гіпероксалурія
 • збільшення продукції піровиноградної кислоти
 • порушення всмоктування триптофану в ниркових канальцях і кишечнику
 • ушкодження ендотелію клубочків ендотоксинами, вазоактивними амінами з мікротромбозом судин нирок
 • тромбоцитопенія спожиття
 • дефіцит антигемофільного глобуліну
 • мікроангіопатична гемолітична анемія
 • гострі кишкові захворювання вірусної і бактеріальної етіології
 • ювенільний ревматоїдний артрит, дифузні захворювання сполучної тканини
 • хронічні септичні процеси, періодична хвороба, важкі форми ревматоїдного артриту
 • гострі респіраторні і кишкові захворювання вірусної і бактеріальної етіології
 • виразково-некротичним процесом верхніх дихальних шляхів, стравоходу і прогресуючою ГНН
 • гемолітичної анемією, тромбоцитопенією, ГНН
 • прогресуючою печінково-нирковою недостатністю
 • гемосидерозом, ураженням легень
 • тромбоцитопенічна пурпура, мікроангіопатична гемолітична анемія, неврологічна симптоматика, ураження нирок з розвитком ГНН, субфебрильна температура
 • канальцева недостатність нирок, субфебрильна температура, ураження зору, масивна протеїнурія
 • сприятливий
 • як правило, несприятливий
 • замінне переливання крові, повторні введення кріоплазми
 • плазмаферез в поєднанні з повторними введеннями кріоплазми
 • агресивна імуносупресивна терапія і інгібітори АПФ
 • антибактеріальні, антигістамінні препарати, діуретики
 • вміст в крові сироваткового заліза, АЛТ, АСТ, показники тимолової проби
 • проба Кумбса, гіпербілірубінемія, ретикулоцити, осмотична резистентність і ферменти еритроцитів
 • аутосомно-рецесивний, аутосомно-домінантний
 • зчеплений з Х-хромосомою
 • спонтанно набутий
 • салуретиків, кортикостероїдів, проносних
 • верошпірону, антигістамінних препаратів, рутину
 • сонливість, млявість, відсутність апетиту, метеоризм, парез кишечнику
 • тетанічні судороги, ларингоспазм, парестезії, "рука акушера"
 • сонливість, млявість, відсутність апетиту, метеоризм, парез кишечнику
 • тетанічні судороги, ларингоспазм, парестезії, "рука акушера"
 • анальгетики, сульфаніламіди, нестероїдні протизапальні
 • напівсинтетичні пеніциліни, уроантисептики
 • перинатальний, неонатальний, дитячий, ювенільний
 • дитячий, дорослий
 • тільки дитячий
 • тільки дорослий
 • вітамін Д, цитостатики, сульфаніламіди, аскорбінова кислота
 • вітаміни А і Е, задітен, димефосфон
 • поліцистин 1, 2, 3
 • мультицистин 1, 2, 3
 • дефектин 1, 2, 3
 • судомний синдром
 • гіпероксалурія, кальцієвий нефролітіаз
 • аутосомно-домінантний
 • аутосомно-рецесивний
 • наявність численних кіст мозкового шару нирок, стоншення кіркової речовини
 • мезангіо-проліферативні зміни
 • одужання
 • розвиток хронічної ниркової недостатності
 • гемодіаліз і перитонеальний діаліз
 • симптоматичне лікування
 • додіалізна трансплантація нирки
 • поліурія, полідипсія, диселектролітємія, затримка росту, мінімальна протеїнурія
 • поліурія, полідипсія, гіпертензія, виражена протеїнурія, еритроцитурія
 • складний глікопротеїд, в якому фібрилярні і глобулярні білки зв'язані з полісахаридами
 • кислий мукополісахарид (глюкозаміноглікан)
 • реакція з йодом аналогічно реакції йоду з крохмалем
 • від властивості змінювати колір сечі в зелений при додаванні декількох крапель 10% розчину трихлористого заліза
 • нирках, печінці, надниркових залозах і кишечнику
 • легенях, серці
 • латентна
 • протеїнурична
 • нефротична
 • азотемічна
 • системна
 • диспротеїнемія із збільшенням глобулінів, гіперфібриногенемія, збільшення ШОЕ і С-реактивного протеїну
 • нормальна протеїнограма, нормальні показники фібриногену, ШОЕ і С-реактивного протеїну
 • нефропатія з гіпертензією
 • амілоїдоз у поєднанні з алергічними проявами, лихоманкою, лімфопроліферативним синдромом
 • аутосомнорецесивний
 • варіанти періодичної хвороби
 • наявність зв'язку з перенесеними захворюваннями
 • несприятливий генеалогічний анамнез
 • біохімічний
 • імунологічний
 • біопсія слизової оболонки
 • біопсія нирок
 • збільшення в харчовому раціоні білків тваринного та рослинного походження
 • зниження тваринного і рослинного білка на 50%, збільшення продуктів, що містять крохмаль
 • унітіол, цистеїн, метіонін, вітамін С
 • глюкокортикоїди, цитостатики