• підвищення (артеріальна гіпертензія)
 • зниження (артеріальна гіпотензія)
 • еритроцитурія
 • протеїнурія
 • лейкоцитурія
 • зниження відносної густини
 • нейтрофілурія
 • еозинофілурія
 • мононуклеарна лейкоцітурія
 • кортикостероїди, цитостатики
 • похідні 4-амінохінолинового ряду в поєднанні з піридоксином, фосфаденом
 • інгібітор АПФ або блокатор рецепторів до ангіотензину 11
 • метаболічний ацидоз і диселектролітємія
 • метаболічний алкалоз, глюкозурія, гіпокальціємія
 • частими інтеркурентними захворюваннями
 • дефіцитом Іg A (як компенсаторна реакція )
 • частими інтеркурентними захворюваннями і дефіцитом ІgA
 • аутосомно-домінантної, аутосомно-рецесивної
 • зчепленої з Х-хромосомою
 • зчепленої з У-хромосомою
 • вроджений дефект фосфатного гомеостазу (різке зниження реабсорбції фосфатів в проксимальних канальцях)
 • генетично детерміновані порушення формування базальної мембрани клубочків і канальців
 • масивна лейкоцитурія (мононуклеарна або нейтрофільна)
 • тривала еритроцитурія з епізодами макрогематурії
 • високий ступень протеїнурії
 • гіпертелоризм очей і сосків молочних залоз
 • високе піднебіння, аномалії прикусу, диспластичний ріст зубів
 • аномальна форма вушних раковин, викривлення мізинця, "сандалеподібна щілина"
 • поєднання перерахованих диспластичних ознак у одного хворого