База тестів

 • закінчення одужанням або стійкою ремісією
 • виникнення при найважчих суглобно-вісцеральних формах
 • частіший прояв ізольованим сечовим синдромом з хвилеподібним перебігом і закінченням амілоїдозом
 • частіший прояв змішаною формою з прогредієнтним перебігом, ХНН
 • моноартрит, уретрит, увеїт
 • нефрит, міокардит
 • уретрит, дерматит
 • для будь яких колагенозів
 • для ревматизму
 • тільки для ревматоїдного артриту
 • системного червоного вовчака
 • ревматоїдного артриту
 • дерматоміозиту
 • системної склеродермії
 • вузликового періартеріїту
 • LE-феномен
 • ANA, Sm-антитіла
 • Антитіла к дволанцюгової ДНК
 • Антитіла к РНК
 • звуження суглобної щілини
 • численні узури кісткової тканини, підвивихи, поширений остеопороз
 • остеопороз епіфізів
 • лейкопенія, гіперпротеїнемія за рахунок гіпергамаглобулінемії, збільшення ШОЄ, тромбоцитопенія, гіпохолестеринемія
 • гіперлейкоцитоз, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія за рахунок збільшення альфа-2-фракції
 • маскоподібне лице, вогнища ущільнення або атрофії шкіри, кисть типу "пташиної лапи"
 • еритема на лиці у вигляді "метелика", дерматит відкритих ділянок шкіри, гніздова плішивість або облисіння, дистрофія нігтів
 • еритема і набряк параорбітальної ділянки, м'язова слабкість, міалгії, гіпотрофія і кальциноз м'язів
 • маскоподібне лице, вогнища ущільнень або атрофії шкіри, кисть типу "пташиної лапи"
 • еритема на обличчі у вигляді "метелика", дерматит відкритих ділянок шкіри, гніздова плішивість або облисіння, дистрофія нігтів
 • еритема і набряк параорбітальної ділянки, м'язова слабкість, міальгії, гіпотрофія і кальциноз м'язів
 • маскоподібне лице, вогнища ущільнень або атрофії шкіри, кисть типу "пташиної лапи"
 • еритема на обличчі у вигляді "метелика", дерматит відкритих ділянок шкіри, гніздова плішивість або облисіння, дистрофія нігтів
 • еритема і набряк параорбітальної ділянки, м'язова слабкість, міальгії, гіпотрофія і кальциноз м'язів
 • підвищення рівня Т-супресорів, реакція бласттрансформації лімфоцитів, LE-клітини
 • підвищення рівня антитіл до дволанцюгової ДНК, антинуклеарний фактор, Sm - антитіла
 • ізольована протеїнурія
 • переважання гематурії
 • виразна лейкоцитурія
 • строкатий" сечовий синдром
 • прогресуюча ниркова недостатність
 • судинні порушення (тромбоз)
 • серцево-судинна недостатність
 • синдром злоякісної гіпертензії
 • фебрильна температура, лімфаденопатія, артралгії, кістково-м'язові контрактури
 • міалгії, слабкість проксимальних м'язів кінцівок
 • деструктивні і некротичні процеси в м'язовій тканині
 • міозит і міалгії
 • кальцифікати в м'язах
 • спастичні рухи після пробудження
 • глюкуронілтрансфераза
 • глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • креатинфосфокіназа
 • лактатдегідрогеназа
 • системному червоному вовчакові
 • ювенільному ревматоїдному артриті
 • вузликовому періартеріїті
 • системній склеродермії
 • в шкірі, підшкірній клітковині, переважно в м'яких тканинах кистей рук
 • переважно в скелетних м'язах
 • в шкірі, підшкірній клітковині, переважно в м'яких тканинах кистей рук
 • переважно в скелетних м'язах
 • ритуксимаб, преднізолон, мофетила мікофенолат, циклофосфамід
 • ритуксимаб, такролімус, циклофосфамід
 • ритуксимаб, мофетила мікофенолат, циклофосфамід, такролімус
 • синхронізація пульс терапії преднізолоном/метипредом, циклофосфаном з плазмаферезом
 • монотерапія глюкокортикоїдами
 • чотирьох компонентна терапія
 • монотерапія цитостатиками
 • геморагічний васкуліт
 • системний червоний вовчак
 • вузликовий періартеріїт
 • має прогредієнтний перебіг
 • схильний до рецидивування
 • не дає рецидивів
 • гормоночутливий
 • частково гормонорезистентний або гормонорезистентний
 • симетричні дрібнокрапкові крововиливи, плямисто-папульозні елементи на розгинальній поверхні суглобів, сідницях, гомілках
 • стійкі ціанотичні плями у вигляді гілок дерева або виразної мармуровості (ліведо) частіше на шкірі дистальних відділів кінцівок, рідше в області лиця, грудної клітки, сідниць
 • симетричні дрібнокрапкові крововиливи, плямисто-папульозні елементи на розгинальній поверхні суглобів, сідницях, гомілках
 • стійкі ціанотичні плями у вигляді гілок дерева або виразної мармуровості (ліведо) частіше на шкірі дистальних відділів кінцівок, рідше в області лиця, грудної клітки, сідниць
 • системному червоному вовчакові
 • вузликовому періартеріїті
 • геморагічному васкуліті
 • ювенільний ревматоїдний артрит
 • вузликовий періартеріїт
 • геморагічний васкуліт
 • системна склеродермія
 • дерматоміозит
 • шкіряний
 • абдомінальний
 • суглобний і м'язовий
 • неврологічний (церебральні судинні кризи)
 • кардіальний
 • артеріальної гіпертензії
 • повним або неповним нефротичним синдромом
 • пієлонефритом
 • гематуричною формою
 • синдромом злоякісної гіпертензії
 • ізольованим сечовим синдромом
 • повним і неповним нефротичним синдромом з еритроцитурією
 • гепаторенальним синдромом
 • інфекційно-алергічне з переважним ураженням серця і суглобів
 • імунопатологічне з переважним ураженням суглобів
 • імунокомплексне з системним тромбоваскулітом
 • ураження 2-3 суглобів
 • ураження очей
 • виявлення ревматоїдного фактору в крові
 • загальна або місцева ранішня скутість
 • варіанту з обмеженими вісцеритами
 • синдрому Стілла
 • олігоартриту
 • моноартриту
 • алергосептичного синдрому
 • субфебрильна температура, виражена лімфаденопатія, інтоксикаційний синдром
 • фебрильна температура, поліморфні алергічні висипи на шкірі, артралгії, гепатолієнальний синдром
 • системного червоного вовчака
 • ювенільного ревматоїдного артриту
 • системної склеродермії
 • дерматоміозиту
 • гломерулонефриту
 • вузликового періартеріїту