• 20% нефронів, ШКФ понад 90 мл/хв., креатинін менше 0,104 ммоль/л, питома вага менше 1018
 • 50% нефронів, ШКФ 89-60 мл/хв., креатинін крові 0,105-0,176 ммоль/л
 • 75% нефронів, ШКФ 59-30 мл/хв., креатинін крові 0,177-0,351 ммоль/л
 • 80-90% нефронів, ШКФ 29-15 мл/хв.,креатинін 0,352-0,44 ммоль/л
 • 20% нефронів, ШКФ понад 90 мл/хв., креатинін менше 0,104 ммоль/л, питома вага менше 1018
 • 50% нефронів, ШКФ 89-60 мл/хв., креатинін крові 0,105-0,176 ммоль/л
 • 75% нефронів, ШКФ 59-30 мл/хв., креатинін крові 0,177-0,351 ммоль/л
 • 80-90% нефронів, ШКФ 29-15 мл/хв.,креатинін 0,352-0,44 ммоль/л
 • гіперкальціємія, гіпокаліємія, гіпофосфатемія, гіпомагніємія
 • гіперфосфатємія, гіпокальціємія, гіпермагніємія, гіперкаліємія
 • зниження концентрації вітамінів та заліза
 • зниження синтезу еритропоетину
 • малобілкова дієта
 • хвороба, що спричинила ХНН
 • внутришньом'язово
 • внутришньовенно
 • внутришньошкірно
 • підшкірно
 • геморагічні висипи на шкірі, кровотечі
 • гемартрози
 • діаліз, гіпоазотемічні препарати, малобілкова дієта
 • анаболічні стероїди, глюкокортикоїди, вітаміни
 • калію ацетат, амонію хлорид
 • кетостерил, ентеросорбенти
 • з обмеженням кислих валентностей
 • з обмеженням лужних валентностей
 • діуретики, бета-блокатори
 • фізіотенз, блокатори рецепторів до ангіотензину 11 та ІАПФ з позанирковим шляхом виведення
 • гангліоблокатори
 • остеопатія, анемія, ацидоз, порушення тубулярних функцій, нормальні показники креатиніну
 • артеріальна гіпертензія, анемія, ацидоз, гіперазотемія, обмеження клубочкової фільтрації і тубулярних функцій
 • остеопатія, анемія, ацидоз, порушення тубулярних функцій, нормальні показники креатиніну
 • артеріальна гіпертензія, анемія, ацидоз, гіперазотемія, обмеження клубочкової фільтрації і тубулярних функцій
 • симптоми уремії загальні, незалежно від етіології ХНН,
 • можливі діференційно-діагностичні розбіжності в залежності від етіології ХНН
 • остеопатія, анемія, ацидоз, обмеження тубулярних функцій і клубочкової фільтрації
 • артеріальна гіпертензія, анемія, ацидоз, геморагічний синдром, обмеження тубулярних функцій і клубочкової фільтрації
 • остеопатія, анемія, ацидоз, обмеження тубулярних функцій і клубочкової фільтрації
 • артеріальна гіпертензія, анемія, ацидоз, обмеження тубулярних функцій і клубочкової фільтрації
 • 0,2-0,44 ммоль/л
 • по досягненню 0,44 ммоль/л
 • вище 0,8 ммоль/л
 • по досягненню 0,3 ммоль/л
 • 0,2-0,44 ммоль/л
 • по досягненню 0,44 ммоль/л
 • вище 0,8 ммоль/л
 • аномалії розвитку, ускладненні мікробно-запальними процесами нирок
 • гломерулонефрити і гломерулопатії
 • тубулопатії, кістозні аномалії
 • пієлонефрит і мікробно-запальні хвороби нирок
 • гломерулонефрити і гломерулопатії
 • тубулопатії, кістозні аномаліїї
 • пієлонефрит і мікробно-запальні хвороби нирок
 • гломерулонефрити і гломерулопатії
 • тубулопатії, кістози
 • мінімальні зміни, мезангіопроліферативний
 • фокально-сегментарний гломерулосклероз, екстракапілярний, фібропластичний
 • 20% нефронів, ШКФ понад 90 мл/хв., креатинін менше 0,104 ммоль/л, питома вага менше 1018
 • 50% нефронів, ШКФ 89-60 мл/хв., креатинін крові 0,105-0,176 ммоль/л
 • 75% нефронів, ШКФ 59-30 мл/хв., креатинін крові 0,177-0,351 ммоль/л
 • 80-90% нефронів, ШКФ 29-15 мл/хв., креатинін 0,352-0,44 ммоль/л