• Формування бар'єру навколо запалення
 • Активація синтезу антитіл при запаленні
 • Стимуляція лейкопоезу при запаленні
 • Посилення васкуляризації місця запалення
 • Активація дезінтоксикаційнної функції фагоцитів
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • Підвищення осмотичного тиску плазми крові
 • Зниження онкотичного тиску лімфи
 • Зниження онкотичного тиску тканин
 • Зниження фільтраційного тиску в нирках
 • Накопление метилмалоновой кислоты.
 • Гипоксическое повреждение тканей мозга
 • Нарушение синтеза ДНК
 • Дефицит фолиевой кислоты
 • Гипотрансферринемия
 • Дегідратація гіперосмотична.
 • Дегідратація гіпоосмотична.
 • Дегідратація ізоосмотична.
 • Гідратація гіпоосмотична.
 • Гідратація ізоосмотична.
 • Уменьшение фильтрационного давления.
 • Спазм приносящих артериол клубочка
 • Увеличение выработки вазопрессина
 • Уменьшение объема циркулирующей крови
 • Гипернатриемия
 • Тетанії
 • Підвищення рівня кальцію в крові і резорбції кісток
 • Підвищення рівня кальцію, натрію і калію в крові
 • Зниження артеріального тиску
 • Підвищення артеріального тиску
 • порушення рухливості грудної клітини
 • рестриктивна недостатність дихання
 • обструктивна недостатність дихання
 • порушення дифузії газів в легенях
 • зменшення перфузії легень кров'ю
 • Пневмококк
 • Возраст
 • Снижение реактивности организма
 • Воздействие на организм низкой температуры
 • Воздействие на организм высокой влажности
 • Повреждение beta - клеток панкреотических островков
 • Связывание цинка
 • Образование антител к инсулину
 • Активация инсулиназы
 • Активация выработки контринсулярных гормонов