База тестів

 • Використання двох методів лікування
 • Використання двох методів лікування, спрямованих на місцеворегіонарні вогнища
 • Використання основних видів лікування в тієї або іншої послідовності
 • Використання різних видів лікування
 • Часткове видалення або руйнація пухлини
 • Видалення ураженого органа без лімфатичних вузлів
 • Зменшення тяжких симптомів, зв'язаних із наявністю пухлини
 • Проведення тільки променевої терапії
 • Проведення тільки хіміотерапії
 • Видалення ураженого органа без лімфатичних вузлів
 • Часткове видалення або руйнація пухлини
 • Лікування, спрямоване на усунення тяжких симптомів, обумовлених пухлиною
 • Проведення паліативної променевої терапії
 • Проведення паліативної хіміотерапії
 • Уточнення операбельності випадку
 • Уточнення діагнозу
 • Визначення поширеності пухлинного процесу
 • Морфологічної верифікації діагнозу
 • Видалення всього органа
 • Видалення пухлини в межах здорових тканин і лімфатичних колекторів
 • Дотримання принципів зональності, футлярності й абластики
 • Видалення частини органа з лімфатичними вузлами
 • Низькі показники функціональних проб стана внутрішніх органів
 • Поразка метастазами лімфатичних вузлів I - II порядку
 • Наявність одиночних віддалених метастазів
 • Онкологічні і соматичні протипоказання
 • Критеріях плину онкологічного захворювання
 • Досягненнях анестезіології і реанімації
 • Досягненнях хірургічної техніки
 • Удосконалюванні променевої і хіміотерапії новоутворень
 • Дотриманні абластики й антибластики
 • Палліативні і симптоматичні
 • Радикалні і прості
 • Діагностичні і лікувальні
 • Палліативні і радикальні
 • Радикальні і симптоматичні
 • Високій диференціровці злоякісної пухлини
 • Екзофітній формі росту злоякісної пухлини
 • Інфільтративній формі росту злоякісної пухлини
 • Експансивному рості пухлини
 • Можливість хірургічного лікування
 • Можливість виконати резекцію
 • Число хворих, підлеглих хірургічному лікуванню
 • Можливість видалити пухлину радикально, встановлена в процесі операції
 • З залишення віддалених метастазів
 • У сполученні з химіопроменовою терапією
 • У два етапи
 • З видаленням органів і тканин, уражених деструктивним або запальним процесом, одночасно з видаленням пухлини
 • Видалення органа або його резекції єдиним блоком із регіонарними лімфатичними вузлами
 • Видалення органа з лімфатичними вузлами і сусідніми органами
 • Видалення органа з прилеглими тканинами
 • Резекцію органа єдиним блоком із сусідніми анатомічними структурами
 • Виконані без видалення віддалених метастазів
 • Що усувають патологічний синдром
 • Виконані з залишенням тканин, у відношенні котрих немає впевненості, що вони не уражені пухлинним процесом
 • Виконані з залишенням елементів пухлини на межі перетинання органа
 • Виконані комбінованим доступом
 • Операції, яким передувало променеве лікування
 • Операції, яким передувала хіміотерапія
 • Операції, виконані з резекцією органів і тканин, залучених у пухлинний процес
 • Виконані із широким відступом від уражених стінок органа
 • Виконані з видаленням віддалених метастазів
 • Виконані з видаленням регіонарних лімфатичних вузлів третього або четвертого етапів
 • Видалення ураженого органа без лімфатичних вузлів
 • Видалення частини ураженого органа в межах здорових тканин
 • Виконується з метою ліквідації тяжких симптомів хвороби
 • Виконується для полегшення стана хворого
 • Спрямовані на відновлення порушених функцій
 • Це пластичні, косметичні, відбудовні втручання
 • Спрямовані на поліпшення функцій органів
 • Це втручання другого етапу лікування
 • Сусідній орган
 • Декілька сусідніх органів або значної частини тіла
 • Уражений орган і віддалені метастази
 • Частина тіла
 • Місцеворозповсюдженому раці
 • Раці I - III стадії
 • Облигатних передраках і I стадії раку
 • Свідомо нерадикальному оперативному втручанні
 • Високодиференцірованому раці
 • Екстирпацію ураженого пухлиною органа
 • Видалення ураженого органа з прилеглими тканинами
 • Видалення ураженого органа (або частина) із регіонарними лімфатичними вузлами і сусідніми органами
 • Екстирпація ураженого пухлиною органа і лімфатичних колекторів
 • Профілактиці віддалених метастазів
 • Очищенню операційної рани від пухлинних клітин після видалення пухлини
 • Профілактиці резидуальних метастазів
 • Профілактиці гнійних ускладнень
 • Видаленні всього ураженого органа
 • Сукупності прийомів, що попереджують розсіювання пухлинних клітин
 • Видаленні ураженого органа з лімфатичними колекторами
 • Видаленні шляхів лімфовідтоку
 • Прояв алергічної реакції
 • Протизапальна реакція
 • Імунна відповідь організму
 • Прискорює розподіл Т-лімфоцитів
 • Збільшує кількість Т-лімфоцитів
 • Прискорює дозрівання Т-лімфоцитів
 • Припиняє руйнація Т-лімфоцитів
 • Однорідність клітин на ранньому етапі розвитки пухлини
 • Спадкова однорідність клітин пухлини, що виникнула з одного клона
 • Змішану популяцію клітин
 • Схильність до метастазуванню
 • Активної імунотерапії
 • Пасивної імунотерапії
 • Активації імунітету
 • Иммунодепрессии
 • Активації клітинного імунітету
 • Активації гуморального імунітету
 • Погіршуються
 • Остаются незмінними
 • Поліпшуються
 • Протизапальна
 • Антиалергічна
 • Протимікробна
 • Противірусна
 • Еритроцитами
 • Макрофагами
 • Тромбоцитами
 • Лімфоцитами
 • Отриманий із декількох інтерферонів
 • Отриманий у результаті стимуляції функції В-лімфоцитів Т-лімфоцитами хелперами
 • Отриманий у результаті використання генної інженерії
 • Отриманий під впливом активації функції антигенів мітогенами
 • Активної імунотерапії
 • Пасивної імунотерапії
 • Неспецифічної активної імунотерапії
 • Специфічної активної імунотерапії
 • Гуморальний імунітет
 • Фагоцитарний і клітинний імунітет
 • Обидва чинники імунітету одночасно
 • Шкірна сверблячка, збільшення лімфатичних вузлів, спленомегалія
 • Нудота, блювота, алопеція
 • Кожне висипання, запаморочення, серцебиття
 • Фізична, косметична, психічна
 • Індивідуальність, комплексність, безперервність
 • Медикаментозна, соціальна, трудова
 • Психотерапевтична, хірургічна, консервативна
 • Фізична, косметична, психічна, професійна
 • Що обновляє, підтримуюча, паліативна
 • Догоспитальна, доопераційна, післяопераційна
 • Фізичний, косметичний, психічний, професійний
 • Психотерапевтичний, хірургічний, паліативний
 • Відбудовний, що підтримує, паліативний
 • Догоспітальний, доопераційний, післяопераційний
 • Фіброз
 • Променева язва
 • Еритема шкіри
 • Променевий рак
 • Діарея
 • Анорексія
 • Стоматит
 • Цистит
 • Післяопераційну хіміотерапію
 • Профілактичну хіміотерапію
 • Передопераційну хіміотерапію
 • Хіміотерапію після радикальної операції
 • Профілактичну хіміотерапію
 • Передопераційну хіміотерапію
 • Уповільнення росту пухлини
 • Летальна поразка пухлинних клітин
 • Зменшення маси пухлини
 • Стабілізація пухлинного процесу
 • Синхронізація розподілу клітин
 • Мало чутливі
 • Не чутливі
 • Високо чутливі
 • Чутливі
 • Розрив хімічних зв'язків, переважно в білкових молекулах
 • Розрив зв'язків у молекулах води й утворення активних радикалів
 • Розрив зв'язків у молекулах жирів
 • Розрив зв'язків у молекулах вуглеводів
 • Фази розвитку клітини і ступеня її диференціровки
 • Віку клітини і тканинної приналежності
 • Її розташування
 • Диференціровки, тканинної приналежності
 • 12% дітей
 • 26% дітей
 • 41% дітей
 • 50% дітей
 • 69% дітей
 • Порогом радіочутливості
 • Радіочутливістью
 • Терапевтичним інтервалом радіочутливості
 • Градіентом радіочутливості