• Переважно лімфогенно
 • Змішаний
 • Переважний ріст в області первинного вогнища
 • Гематогенний
 • Безболісні, рухливі, не викликають стурбованості в хворих
 • Хворобливі, погано зміщаються, зливаються в конгломерати
 • Хворобливі, спаяні зі шкірою, можуть утворюватися свищі
 • Рентгенографія легень, шлунка, сканування печінки і селезінки
 • Морфологічна верифікація діагнозу (гістологічна)
 • Лімфографія заочеревинних лімфатичних вузлів
 • Дослідження клінічного аналізу крові
 • Дослідження білкових фракцій крові
 • Трепанобіопсія кісткового мозку і дослідження мієлограми
 • Дослідження заочеревинних лімфовузлів
 • Пухлина Беркитта
 • Дрібноклітинна злоякісна лімфома з нерозщепленими ядрами Беркитта
 • Злоякісна лімфобластна лімфома В-клітинна
 • Злоякісна лімфома Беркитта
 • Крупноклітинна лімфома
 • Черевної порожнини та верхньої щелепи
 • Грудної порожнини та верхньої щелепи
 • Головного мозоку та верхньої щелепи
 • По системі TNM
 • Клінічне студіювання за Murphy
 • По системі TNM і клінічне стадіювання
 • Селезінки
 • Печінки
 • Периферичних лімфатичних вузлів
 • Шлунка
 • Вірусна
 • Не з’ясована
 • Зв'язана з дефектами ембріогенезу
 • Зв'язана з впливом на організм канцерогенів
 • Лімфоцитарну, лімфоплазмоцитарну, пролімфоцитарну, лімфобластну, імунобластну, лімфому Беркітта
 • Нодулярну, хворобу Брілла-Сіммерса, центроцитому, фолікулярну лімфому
 • Фолікулярна лімфома, центроцитома, хвороба Брілла-Сіммерса
 • Лімфобластна, лімфоцитарна, пролімфоцитарна, імунобластна, лімфома Беркітта
 • Загальною слабістю, задишкою, набряком обличчя
 • Дісфагією, утратою ваги, задишкою
 • Одутлістю і синюшністю обличчя, стовщенням шиї і верхніх кінцівок
 • Цианозом тулуба, генералізованою шкірною сверблячкою
 • 5 - 10% хворих
 • 10 - 13% хворих
 • 14 - 18% хворих
 • 20 - 30% хворих
 • Середостінні
 • Периферичних лімфатичних вузлах
 • Шлунково-кишковому тракті
 • Легенях
 • Брілла-Сіммерса
 • Педжета
 • Хеммена-Річа
 • Ходжкіна
 • Бронхоскопії
 • Торакоскопії
 • Медіастинографії
 • Комп'ютерної томографії
 • Пухлиною, що зустрічається рідко
 • Однією з найбільше частих пухлин дитячого віку
 • Такий же по частоті, як і лімфогранулематоз
 • Кістки щелеп і органи черевної порожнини
 • Шийні, потиличні і пахові лімфатичні вузли
 • Периферичні і заочеревинні лімфатичні вузли
 • Австралії
 • Японії
 • Індії
 • Центральної і Західної Африки
 • Нодулярну форму лімфоми
 • Дифузійну форму
 • Змішану форму
 • Рентгенографія ЖКТ
 • Рентгенографія кісток
 • Рентгенографія нирок
 • Рентгенографія грудної клітини
 • Проводять так само, як і при лімфогранулематозі
 • Проводиться до діафрагми
 • Не проводиться
 • Введенням препаратів за схемою СОР
 • Інтралюмбальним уведенням метотрексата
 • Інтралюмбальним уведенням блеоміцина
 • Інтралюмбальним уведенням сарколізіна
 • Периферичних лімфатичних вузлах
 • Заочеревинних лімфатичних вузлах
 • Середостінні
 • Печінці і селезінці
 • Середостіння і легень
 • Периферичних вузлів і печінки
 • Печінки, селезінки і кісткового мозку
 • Мигдалин і носоглотки
 • Гострого лейкозу
 • Лімфогранулематозу
 • Хронічного лейкозу
 • Мієломної хвороби
 • 5% хворих
 • 10% хворих
 • 15% хворих
 • 20% хворих
 • 30% хворих
 • Має широке застосування
 • Не застосовується
 • Має обмежений діапазон
 • Середостіння
 • Яєчників
 • Щитовидної і молочної залоз
 • Шлунка і кишечнику
 • Нодулярна та дифузна
 • Небаластні та бластні
 • Інфільтратівні
 • вінкристин
 • 5- фторурацил
 • ціклофосфан
 • проспідін
 • цисплатін
 • рубоміцін
 • блеоміцін
 • преднізолон
 • доксорубіцин
 • Дифузна лімфобластна лімфома
 • Дифузна лімфома
 • Крупноклітинна лімфома
 • Черевна порожнина, шлунок, легені
 • Периферичні лімфатичні вузли, середостіння, черевна порожнина
 • Головної мозок, м'які тканини
 • Макрофагальних клітин
 • Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів
 • Незрілих лімфоїдних клітин