База тестів

 • 1924 року
 • 1928 року
 • 1931 року
 • 1936 року
 • 1938 року
 • 1920 року
 • 1923 року
 • 1935 року
 • 1938 року
 • 1940 року
 • 1934 року
 • 1946 року
 • 1950 року
 • 1954 року
 • 1956 року
 • 1950 року
 • 1953 року
 • 1955 року
 • 1957 року
 • 1959 року
 • Захворюваність на рак у країнах світу
 • Здоров'я населення і рак
 • Захворюваність і смертність від раку
 • Рак на п'ятьох континентах
 • Висока пристосовуваність дитячого організму
 • Тривалий схований перебіг хвороби
 • Спроможність до самовилікування
 • Складності комп'ютерної діагностики
 • Основне захворювання яке стало причиною смерті
 • Супутнє захворювання, яке стало одною з причин смерті
 • Ускладнення лікування
 • Така ж, як і в дорослих
 • Різко відрізняється від дорослих
 • Незначно відрізняється від дорослих
 • Вище
 • Значно вище
 • Нижче в 5 разів
 • Нижче в 10 разів
 • Пухлини м'яких тканин
 • Пухлини нервової системи
 • Гемобластози
 • Пухлини кісток
 • Хронічний лейкоз
 • Гострий лейкоз
 • Лімфогранулематоз
 • Мієломна хвороба
 • Нефробластоми
 • Нейробластоми
 • Пухлини центральної нервової системи
 • Пухлини кісток
 • Пухлини яєчка
 • інфільтрацією і деструкцією
 • Малігнізацією
 • Метастазуванням
 • Сдавленням життєвоважливих органів
 • Виражений ріст, що інфільтрує
 • Тривалий схований період плину
 • Відсутність інвазії в навколишні тканини
 • Часта малігнізація
 • Порівняно не часто
 • Також як і в дорослих
 • Казуїстичне рідко
 • Дуже часто
 • Дуже часто
 • Дуже рідко
 • Казуїстично рідко
 • У 18% випадків
 • 100000 дітей
 • 180000 дітей
 • 200000 дітей
 • 250000 дітей
 • Пізнє обертання за лікувальною допомогою
 • Схований плин пухлинного захворювання
 • Лікарські помилки
 • Аналіз захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень з обліком географічних особливостей і умов життя:
 • Описову епідеміологію
 • Статистичний аналіз захворюваності
 • Аналіз захворюваності з обліком расових і національних особливостей
 • Концентрація зведень про захворілих і мертвих від злоякісних новоутворень у даній країні
 • Реєстрація захворілих на злоякісні новоутворення
 • Реєстрація мертвих від злоякісних новоутворень
 • Аналіз стана онкологічної допомоги в даному регіоні
 • Захворюваність з обліком віку
 • Захворюваність з обліком статі
 • Число хворих у розрахунку на 100 тис. населення
 • Питома вага хворих даної локалізації в загальному числі захворілих
 • Визначальні і що модифікують
 • Первинні і вторинні
 • Ранні і пізні
 • Вірусні і променеві
 • Генетичні
 • Не активні
 • Володіють незначною активністю
 • Активні
 • Руйнація мітохондрій
 • Розпушення мембрани
 • Дезорганізацію ендоплазматичного ретикулума
 • Подвоєння ядра
 • Руйнація лізосом
 • Першій половині вагітності
 • В другій половині вагітності
 • У третій половині вагітності
 • Руйнація рібосом
 • Набрякання мітохондрій
 • Ушкодження молекул ДНК
 • Ушкодження апарата Гольджи
 • Ушкодження ядра
 • Пухлини Вільмса
 • Лейкозу
 • Нейробластоми
 • Остеогенної саркоми
 • Контакт із хімічними канцерогенами
 • Тривалість контакту з хімічними канцерогенами
 • Доза отриманого опромінення
 • Частка захворюваності від шкідливих навичок
 • Число мертвих від числа захворілих
 • Не впливають на частоту пухлин у дітей
 • Сприяють збільшенню частоти пухлин
 • Не вивчений вплив
 • У перші 3 місяці вагітності
 • В другі 3 місяці вагітності
 • Наприкінці вагітності
 • Специфічний ген спричиняющий пухлинну трансформацію клітини
 • Ділянка ДНК, відповідальний за малігнізацію клітини
 • Білки протоплазми клітини, поява яких обумовлене малігнізацією
 • Канцерогенний чинник ДНК вірусу
 • Т - антигену
 • У - антигену
 • С - антигену
 • Д – антигену
 • В - лімфоцити
 • Т - лімфоцити кіллери
 • Т - лімфоцити супрессори
 • Т - лімфоцити хелпери