• Залишковий об’єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Альвеолярний об’єм
 • Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • Другої фази коагуляційного гемостазу
 • Першої фази коагуляційного гемостазу
 • Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • Фібринолізу
 • Антикоагулянтних властивостей крові
 • Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • Осморецептори гіпоталамусу
 • Осморецептори печінки
 • Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • Барорецептори дуги аорти
 • Зниження гальмівних низхідних впливів
 • Активація мотонейронів внаслідок інсульту
 • Активація збуджувальних впливів з вогнища інсульту
 • Активація синаптичної передачі імпульсів
 • Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Гальмування протеїнкінази С
 • Середня оболонкова
 • Середня мозкова
 • Поверхнева скронева
 • Передня оболонкова
 • Задня вушна
 • НАДН-коензим Q-редуктаза
 • Сукцинат-коензим О-редуктаза
 • Коензим О-цитохром С-редуктаза
 • Цитохром С-оксидаза
 • АТФ -синтетаза
 • Гальмування біосинтезу холестерину
 • Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
 • Активації метаболізму холестерину
 • Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • Усіма наведеними шляхами
 • Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • Середня частина кортієвого органу
 • М’язи середнього вуха
 • Барабанна перетинка
 • Переважне пригнічення циклооксигенази-2
 • Переважне пригнічення циклооксигенази-1
 • Пригнічення фосфоліпази А2
 • Переважна стимуляція аденілатциклази
 • Пригнічення фосфодіестерази
 • Латеральна пахвинна ямка
 • Надміхурова ямка
 • Стегнова ямка
 • Медіальна пахвинна ямка
 • Пахвинний трикутник
 • Транспорт жирних кислот у міто-хондрії
 • Синтез кетонових тіл
 • Синтез ліпідів
 • Тканинне дихання
 • Синтез стероїдних гормонів
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Реакція гемадсорбції
 • Реакція аглютинації
 • Реакція гальмування гемаглютинації
 • Відсутність клітинного імунітету
 • Наявність клітинного імунітету
 • Відсутність гуморального імунітету
 • Відсутність антитоксичного імунітету
 • Наявність гуморального імунітету
 • Поперечний нерв шиї
 • Великий вушний
 • Малий потиличний
 • Надключичні
 • Шийна петля