• Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+
 • Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+
 • Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • Тромбоцитопенія
 • Порушення структури стінки судин
 • Підвищення активності факторів фібринолізу
 • Підвищення активності факторів систем протизсідання крові
 • Зменшення активності факторів зсідання крові
 • Обмеження дихальної поверхні легень
 • Звуження верхніх дихальних шляхів
 • Порушення нервової регуляції дихання
 • Обмеження рухомості грудної клітки
 • Спазм бронхів
 • Зниження насосної функції серця
 • Депонування крові в органах
 • Зниження діастолічного притоку до серця
 • Зниження судинного тонусу
 • Збільшення периферичного опору судин
 • Снижение тормозных нисходящих влияний
 • Активация мотонейронов вследствие инсульта
 • Активация возбуждающих влияний из очага инсульта
 • Активация синаптической передачи импульсов
 • Торможение мотонейронов коры головного мозга
 • Ацидоз газовый, компенсированный
 • Ацидоз метаболический, компенсированный
 • Ацидоз метаболический, декомпенсированный
 • Алкалоз газовый, компенсированный
 • Алкалоз газовый, декомпенсированный
 • Повреждение специфических мембранных насосов
 • Увеличение числа а и β-адренорецепторов
 • Потеря Mg2+ кардиомиоцитами
 • Потеря Ca2+ кардиомиоцитами
 • Дегидратация кардиомиоцитов
 • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
 • Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток
 • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
 • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2
 • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
 • Повышение проницаемости сосудов
 • Снижение кровенаполнения сосудов
 • Повреждение сосудов во время ужа-ливания
 • Снижение онкотического давления ткани
 • Снижение осмотического давления ткани
 • ІХ (Крістмаса)
 • ІІ (протромбіну)
 • VІІІ (антигемофільного глобуліну)
 • ХІ (протромбопластину)
 • ХІІ (Хагемана)
 • Залізорефрактерна анемія.
 • Хвороба Мінковського-Шоффара.
 • Залізодефіцитна анемія.
 • В12-дефіцитна анемія.
 • Серпоподібноклітинна анемія.
 • Пошкодження ендотелію судинної стінки
 • Сповільнення плину крові
 • Підвищення концентрації коагулянтів крові
 • Зменшення вмісту антикоагулянтів крові
 • Зниження активності фібринолітичної системи
 • Диспное (задишка)
 • Гаспінг-дихання
 • Апнейстичне дихання
 • Дихання Куссмауля
 • Дихання Біота