• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Іррадіюючий (відбитий)
 • Вісцеральний
 • Фантомний
 • Перший (протопатичний)
 • Другий (епікритичний)
 • Обмеження дихальної поверхні легень
 • Звуження верхніх дихальних шляхів
 • Порушення нервової регуляції дихання
 • Обмеження рухомості грудної клітки
 • Спазм бронхів
 • Зниження насосної функції серця
 • Депонування крові в органах
 • Зниження діастолічного притоку до серця
 • Зниження судинного тонусу
 • Збільшення периферичного опору судин
 • Скорочення м’язів артеріол
 • Активізація синтезу біогенних амінів
 • Гіперпродукція простагландинів
 • Стимуляція утворення вазопресину
 • Активація калікреїн-кінінової системи
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Надходження міжтканинної рідини в судини
 • Відновлення білкового складу крові
 • Збільшення числа ретикулоцитів
 • Відновлення числа еритроцитів
 • Активація еритропоезу
 • Ацидоз газовый, компенсированный
 • Ацидоз метаболический, компенсированный
 • Ацидоз метаболический, декомпенсированный
 • Алкалоз газовый, компенсированный
 • Алкалоз газовый, декомпенсированный
 • Повреждение специфических мембранных насосов
 • Увеличение числа а и β-адренорецепторов
 • Потеря Mg2+ кардиомиоцитами
 • Потеря Ca2+ кардиомиоцитами
 • Дегидратация кардиомиоцитов
 • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
 • Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток
 • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
 • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2
 • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
 • Зменшення тонусу судин
 • Гіперволемія
 • Біль
 • Активація симпато-адреналової системи
 • Зниження скоротливої функції серця
 • Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення осмотичного тиску крові
 • Збільшення проникності стінок судин
 • Протеїнурія
 • Вихід білку з судин у тканини
 • Зниження синтезу білку в печінці
 • Підвищений протеоліз
 • Порушення всмоктування білку в кишечнику
 • !шемія нирок
 • Гіпернатріємія
 • Гіперальдостеронізм
 • Збільшення синтезу реніну
 • Збільшення синтезу ангіотензину
 • Підвищення проникності стінки судин
 • Збільшення гідростатичного тиску в капілярах
 • Зменшення гідростатичного тиску тканин
 • Збільшення онкотичного тиску тканин
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний тип
 • Дифузійний тип