• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
  • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
  • Перфузійний
  • Дифузійний
  • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
  • Іррадіюючий (відбитий)
  • Вісцеральний
  • Фантомний
  • Перший (протопатичний)
  • Другий (епікритичний)
  • Обмеження дихальної поверхні легень
  • Звуження верхніх дихальних шляхів
  • Порушення нервової регуляції дихання
  • Обмеження рухомості грудної клітки
  • Спазм бронхів
  • Зниження насосної функції серця
  • Депонування крові в органах
  • Зниження діастолічного притоку до серця
  • Зниження судинного тонусу
  • Збільшення периферичного опору судин
  • Скорочення м’язів артеріол
  • Активізація синтезу біогенних амінів
  • Гіперпродукція простагландинів
  • Стимуляція утворення вазопресину
  • Активація калікреїн-кінінової системи
  • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
  • Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
  • Перфузійний
  • Дифузійний
  • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
  • Метаболічний ацидоз
  • Метаболічний алкалоз
  • Респіраторний ацидоз
  • Газовий алкалоз
  • Негазовий алкалоз
  • Надходження міжтканинної рідини в судини
  • Відновлення білкового складу крові
  • Збільшення числа ретикулоцитів
  • Відновлення числа еритроцитів
  • Активація еритропоезу
  • Ацидоз газовый, компенсированный
  • Ацидоз метаболический, компенсированный
  • Ацидоз метаболический, декомпенсированный
  • Алкалоз газовый, компенсированный
  • Алкалоз газовый, декомпенсированный
  • Повреждение специфических мембранных насосов
  • Увеличение числа а и β-адренорецепторов
  • Потеря Mg2+ кардиомиоцитами
  • Потеря Ca2+ кардиомиоцитами
  • Дегидратация кардиомиоцитов
  • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
  • Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток
  • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
  • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2
  • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
  • Зменшення тонусу судин
  • Гіперволемія
  • Біль
  • Активація симпато-адреналової системи
  • Зниження скоротливої функції серця
  • Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
  • Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
  • Зменшення онкотичного тиску крові
  • Зменшення осмотичного тиску крові
  • Збільшення проникності стінок судин
  • Протеїнурія
  • Вихід білку з судин у тканини
  • Зниження синтезу білку в печінці
  • Підвищений протеоліз
  • Порушення всмоктування білку в кишечнику
  • !шемія нирок
  • Гіпернатріємія
  • Гіперальдостеронізм
  • Збільшення синтезу реніну
  • Збільшення синтезу ангіотензину
  • Підвищення проникності стінки судин
  • Збільшення гідростатичного тиску в капілярах
  • Зменшення гідростатичного тиску тканин
  • Збільшення онкотичного тиску тканин
  • Зменшення онкотичного тиску крові
  • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
  • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
  • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
  • Перфузійний тип
  • Дифузійний тип