• Грубопучкова і волокниста кістка
 • Пластинчаста кісткова тканина
 • Грубоволокнистий хрящ
 • Остеоліз
 • Утворення кістки
 • Гальмують лінійний ріст кістки
 • Прискорюють лінійний ріст кістки
 • Мінералізації органічного матриксу
 • Демінералізації органічного матриксу
 • Паралельно поздовжній осі кістки
 • Під різними кутами до поздовжньої осі кістки
 • По зовнішній поверхні компактного шару - паралельно поздовжній осі, по внутрішній - по спіралі
 • Остеоцитами
 • Фіброцитами
 • Остеокластами
 • Фібробластами
 • Колаген
 • Мукополісахариди
 • Гідроксіапатит кальцію
 • Хондроїтинсульфати
 • Виконує механічну функцію
 • Синтезує гідроксіапатит кальцію
 • Виконує механічну функцію і синтезує гідроксіапатит кальцію
 • Синтезує колаген
 • Сполучної тканини і губчастої кістки
 • Волокнистого хряща і сполучної тканини
 • Волокнистого хряща і губчастої кістки
 • Сполучної тканини, волокнистого хряща, губчастої кістки
 • Прискорює ріст кістки
 • Сповільнює ріст кістки
 • У першій стадії регенерації
 • У другій стадії регенерації
 • У третій стадії регенерації
 • У першій стадії регенерації
 • У другій стадії регенерації
 • У третій стадії регенерації
 • У другій стадії регенерації
 • У третій стадії регенерації
 • У четвертій стадії регенерації
 • Збільшується
 • Зменшується
 • Не змінюється
 • Анатомічного зіставлення і стабільної фіксації відламків
 • Анатомічного зіставлення відламків і мікрорухомості в зоні перелому
 • 1/2 товщі кіркового шару
 • 1/3 товщі кіркового шару
 • 2/3 товщі кіркового шару
 • І шийний хребець
 • ІІ шийний хребець
 • ІІІ шийний хребець
 • Остистими відростками хребців
 • Поперечними відростками хребців
 • Дугами хребців
 • Між остистими відростками хребців
 • Між дугами хребців
 • Між тілами хребців
 • І поперекового хребця
 • ІІ поперекового хребця
 • ІІІ поперекового хребця
 • Вкриті твердою мозковою оболонкою
 • Не вкриті твердою мозковою оболонкою
 • Кістка-трапеція, трапецієподібна кістка, головчаста кістка, гачкоподібна кістка
 • Кістка-трапеція,тригранна кістка, головчаста кістка, гачкоподібна кістка
 • Серединний нерв
 • Ліктьовий нерв
 • Променевий нерв
 • На 1 см нижче шилоподібного відростка ліктьової кістки
 • На 4-5 см вище шилоподібного відростка ліктьової кістки
 • Променевий нерв
 • Ліктьовий нерв
 • Серединний нерв
 • Вся вислана хрящем
 • Вислана хрящем частково
 • Великого вертлюга стегнової кістки
 • Малого вертлюга стегнової кістки
 • Великого вертлюга стегнової кістки
 • Малого вертлюга стегнової кістки
 • По міжвертлюговому гребеню
 • На рівні головки стегнової кістки
 • Латеральніше головки стегнової кістки
 • Медіальніше головки стегнової кістки
 • Під довгою головкою двоголового м'яза стегнової кістки
 • Під квадратним м'язом стегнової кістки
 • Під короткою головкою двоголового м'яза стегнової кістки
 • Від передньої поверхні крижів
 • Від передньонижньої кістки таза
 • Від лобкової і сідничої кістки
 • Поперечною зв'язкою коліна
 • Круглою зв'язкою коліна
 • Косою підколінною зв'язкою
 • Великогомілковий нерв
 • Підколінна артерія
 • Підколінна вена
 • Присереднього виростка стегнової кістки
 • Бічного виростка стегнової кістки
 • Під переднім великогомілковим м'язом
 • Під заднім великогомілковим м'язом
 • Під камбалоподібним м'язом
 • Литковий м'яз
 • Камбалоподібний м'яз
 • Литковий і камбалоподібний м'язи
 • Задній поверхні бічної кісточки
 • Задній поверхні присередньої кісточки
 • Передній поверхні присередньої кісточки
 • Задній поверхні бічної кісточки
 • Задньовнутрішній поверхні присередньої кісточки
 • Передній поверхні присередньої кісточки
 • У надп’ятково-гомілковому суглобі
 • У піднадп'ятковому суглобі
 • Три клиноподібні кістки
 • Кубоподібна кістка і три клиноподібні кістки
 • До 5 плеснової кістки
 • До клиноподібної кістки
 • До трапецієподібної кістки
 • Передньої великогомілкової артерії
 • Задньої великогомілкової артерії
 • Міжгомілкової артерії
 • Над суглобовою западиною лопатки і від дзьобоподібного відростка
 • Великого горбка плечової кістки
 • Малого горбка плечової кістки
 • Надостьовий, підостьовий, дельтоподібний і підлопатковий м'язи
 • Надостьовий, підостьовий і дельтоподібний м'язи
 • Надостьовий, підостьовий, малий круглий і підлопатковий м'язи
 • Ключично-акроміальна зв'язка
 • Ключично-дзьобоподібна зв'язка
 • Сухожилковий розтяг м'язів коротких ротаторів
 • Підлопатковий м'яз