База тестів

 • Метаболічним ацидозом
 • Метаболічним алкалозом
 • Респіраторним ацидозом
 • Респіраторним алкалозом
 • Сполучанням метаболічного алкалозу і дихального ацидозу
 • Морфін
 • Дитилін
 • Тубокураринхлорид
 • Кетамін
 • Дроперидол
 • Справа від хребта
 • Зліва від хребта
 • Двома кулаками з обох сторін хребта
 • Виключно в сагітальній площині над хребтом
 • Стискувати черевну аорту не можна
 • 0,01 мг/рік життя
 • 0,01 мг/рік життя
 • 0,01 мг/кг маси тіла
 • 0,1 мг/кг маси тіла
 • 1 мг/кг маси тіла
 • Кров групи А/ІІ/Рh- хворому з групою В/ІІІ/Рh-
 • Кров групи А/ІІ/Рh- хворому з групою О/І/Рh+
 • Кров групи АВ/ІУ/Рh- будь-якому хворому
 • Кров групи В/ІІІ/Рh+ хворому з групою А/ІІ/Рh+
 • Кров групи А/ІІ/Рh+ хворому з групою АВ/ІУ/Рh+
 • Артеріальний тиск
 • Гематокрит
 • Концентрація гемоглобіну
 • Кількість еритроцитів у куб. м
 • Концентрація білка в плазмі
 • Асистолію і тахікардію
 • Фібриляцію шлуночків і передсердь
 • Фібриляцію шлуночків й асистолію
 • Спинний мозок
 • Субдуральний простір
 • Перидуральний простір
 • Субарахноїдальний простір
 • Періарахноїдальний простір
 • Тільки артеріальна кров
 • Тільки венозна кров
 • Суміш артеріальної і венозної крові
 • Підвищує збудливість передсердь і знижує - шлуночків
 • Підвищує збудливість шлуночків і знижує передсердь
 • Підвищує збудливість і передсердь, і шлуночків
 • Знижує збудливість і передсердь, і шлуночків
 • Підвищує артеріальний тиск
 • Розширює зіниці
 • Розслаблює сфінктери шлунково-кишкового тракту
 • Запобігає викиду гістаміну
 • Знижує частоту дихання
 • О/І/, В/ІІІ/ і АВ/ІУ/
 • Тільки О/І/ і В/ІІІ/
 • Тільки А/ІІ/ і АВ/ІУ/
 • Тільки В/ІІІ/ і АВ/ІУ/
 • Тільки А/ІІ/
 • 0,01 мг/рік життя
 • 0,1 мг/рік життя
 • 0,01 мг/кг маси тіла
 • 0,1 мг/кг маси тіла
 • 1 мг/кг маси тіла
 • Пневмоторакс
 • Гемоторакс
 • Хілоторакс
 • Пневмоперитонеум
 • Пневмомедіастинум
 • Не ефективний при прийомі реr оs
 • Не активується пеніциліназою
 • Стійкий до дії кислот
 • Не ефективний проти грамнегативних мікроорганізмів
 • Не алергенний
 • Органічні сполуки
 • Продукти розщеплення двоокису вуглецю
 • Тільки циклічні з’єднання
 • Хлоровані спирти
 • Неорганічні з’єднання
 • Durа mаtеr еt ріаmаtеr
 • Ріа mаtеr еt Меnіnх аrасhnоіdеа
 • Ріа mаtеr еt Сrаnіum fасіа
 • Durа mаtеr еt СоІumпа vеrtеbrаІіs
 • Durа mаtеr еt Меnіnх аrасhnоіdеа
 • Одиницях рh
 • Концентрації ВІН сироватки крові
 • ммоль/л
 • Рівня бета-ліпопротеїдів
 • Концентрації глюкози
 • Концентрації альбуміну
 • Показника гематокриту
 • Концентрації імуноглобулінів Є
 • Фенілін
 • Гепарин
 • Амінокапронова кислота
 • В окісті
 • У кістковій тканині
 • У парієтальній плеврі
 • У парієтальній очеревині
 • У загальній жовчній протоці
 • Зниження рh і ріст ВЕ
 • Зниження рh і зниження ВЕ
 • Зниження H+ і ріст ВЕ
 • Зниження H+ і зниження ВЕ
 • Ріст H+ і ріст ВЕ
 • 1 мкг/кг маси тіла
 • 0,01 мг/кг маси тіла
 • 0,1 мг/кг маси тіла
 • 1 мг/кг маси тіла
 • 10 "мг/кг маси тіла
 • Кора головного мозку
 • Поперечносмугасті м'язи
 • Нирки
 • Спинний мозок
 • Міокард
 • 70 мл x маса тіла новонародженої дитин
 • 80 мл x маса тіла новонародженої дитин
 • 90 мл x маса тіла новонародженої дитини
 • 70 мл x маса тіла дитин
 • 80 мл x маса тіла дитин
 • 90 мл x маса тіла дитини
 • Травма 1-го грудного нерва
 • Ушкодження плечового сплетення
 • Пневмоторакс i пошкодження підключичної артерії
 • Серединний i ліктьовий
 • Ліктьовий i променевий
 • Променевий i серединний
 • Серединний
 • Променевий, ліктьовий i серединний
 • Введення голки на 1,5 см нижче пахової зв'язки на лінії, що проходить на 3 см меніальніше від стегнової артерії i на 3 см латеральніше від лобкового горбика
 • Введення голки на 3 см нижче пахової зв'язки на лінії, що проходить на 5 см медіальніше від стегнової артерії i на 5 см латеральніше від лобкового горбика
 • Введення голки під пахову зв'язку, відступивши 2,5 см досередини від передньо-верхньої вісі клубової кістки
 • Стегновий i замикальний
 • Сідничний i замикальний
 • Сідничний, замикальний i стегновий
 • Метаболічним ацидозом
 • Метаболічним алкалозом
 • Респіраторним ацидозом
 • Респіраторним алкалозом
 • Сполученням метаболічного алкалозу i дихального ацидозу
 • Морфін
 • Дитилiн
 • Тубокураринхлорид
 • Кетамiн
 • Дроперидол
 • Справа від хребта
 • Зліва від хребта
 • Двома кулаками по обидві сторони хребта
 • Строго в сагітальний площині над хребтом
 • Стискувати черевну аорту не можна
 • 0,01 мг/рiк життя
 • 0,01 мг/рiк життя
 • 0,01 мг/кг маси тiла
 • 0,1 мг/кг маси тiла
 • 1 мг/кг маси тiла
 • Кров групи А/II/Ph- хворому з групою В/III/Ph-
 • Кров групи А/II/Ph- хворому з групою О/I/Ph+
 • Кров групи АВ/IY/Ph- будь-якому хворому
 • Кров групи В/III/Ph+ хворому з групою А/II/Ph+
 • Кров групи А/II/Рh+ хворому з групою АВ/IY/Ph+
 • Артеріальний тиск
 • Гематокрит
 • Концентрація гемоглобіну
 • Концентрація білка в плазмі
 • Асистолію i тахікардію
 • Фібриляцію шлуночків i передсердь
 • Фібриляцію шлуночків i асистолію
 • Спинний мозок
 • Субдуральний простір
 • Перидуральний простір
 • Субарахноiдальний простір
 • Периарахноiдальний простір
 • Тільки артеріальна кров
 • Тільки венозна кров
 • Суміш артеріальної i венозної крові
 • Підвищує збудливість передсердь i знижує - шлуночків
 • Підвищує збудливість шлуночків i знижує передсердь
 • Підвищує збудливість i передсердь, i шлуночків
 • Знижує збудливість i передсердь, i шлуночків
 • Підвищує артеріальний тиск
 • Розширяє зіницю
 • Розслаблює сфінктери шлунково-кишкового тракту
 • Попереджує викид гiстамiну
 • Знижує частоту подиху
 • О/I/, В/III/ i АВ/IY/
 • О/I/ i В/III/
 • А/II/ i АВ/IY/
 • В/III/ i АВ/IY/
 • А/II/
 • 0,01 мг/рiк життя
 • 0,1 мг/рiк життя
 • 0,01 мг/кг маси тiла
 • 0,1 мг/кг маси тiла
 • 1 мг/кг маси тiла
 • Пневмоторакс
 • Гемоторакс
 • Хiлоторакс
 • Пневмоперитонеум