• Локалізація кісти в діафізах довгих кісток або в тілах хребців, патологічні переломи, Три фази перебігу: остеоліз /прогресуюча деструкція/, обмеження і наслідок. Біль, припухлість у першій фазі
 • Висока температура, утворення щільного осередку, що не відокремлюється від кістки
 • У кістках ділянка остеолізу з нечітким контуром, розташована ексцентрично. Кірковий шар в осередку ураження місцями зруйнований. М'які тканини збільшені в об’ємі в місці ураження
 • Склероз довгих кісток із ділянками розрідження
 • Однокамерне утворення
 • Багатокамерное утворення
 • Доброякісне пухлиноподібне захворювання
 • Злоякісне пухлиноподібне захворювання
 • Осифікати при склеродермії
 • Прогресуючий міозит, що осифікує, посттравматичний міозит, що осифікує, міозит, що осифікує, при в’ялих паралічах у спінальних хворих
 • Осифікати при нейрофіброматозі, ангіоматозі
 • Наявність у порожнині суглоба кісткових м'яких тіл невизначеної форми, обмеження рухомості в суглобах, біль
 • Дегенеративно-дистрофічні зміни в суглобах у вигляді деформівного остеоартрозу, кистоподібної перебудови, асептичного остеонекрозу
 • Остеопороз
 • Рентгенологічно в порожнині ураженого суглоба значні круглі або овальні звапнені тіла
 • Рентгенологично захворювання не виявляється
 • Розумова і фізична відсталість пацієнта
 • Порушення іннервації кінцівок
 • Наявність пігментних плям на шкірі і нейрофібром по ходу периферичних нервів
 • Уроджений несправжній суглоб
 • Кісткові кісти
 • Спондилолістез
 • Сколіоз
 • Повільно прогресуючий перебіг
 • Прогресуючий перебіг
 • Швидкий перебіг
 • Розумовою відсталістю
 • Арефлексією
 • Зниженням гостроти зору
 • Гідроцефалією
 • Наявністю пігментних плям на шкірі і нейрофібром по ходу периферичних нервів
 • Порушення кровообігу гомілки
 • Травми кінцівки
 • Прогресування деформації гомілки
 • Нейротрофічних розладів
 • Больовий синдром
 • Укорочення кінцівки
 • Подовження кінцівки
 • Деформація гомілки
 • Незначної травми кінцівки
 • Остеотомії деформованих кісток при корекції гомілки
 • Патологічного перелому через вершину деформації великогомілкової кістки в результаті динамічного навантаження на нижні кінцівки, що збільшується з ростом пацієнта
 • Антекурвація і вальгус
 • Антекурвація і варус
 • Рекурвація і вальгус
 • Гіпертрофією великогомілкової кістки на межі середньої і нижньої третини
 • Атрофією малогомілкової кістки
 • Стоншенням й атрофією малогомілкової та великогомілкової кістки, звуженням кістковомозкового каналу і деформацією останньої
 • Сегментарна резекція великогомілкової кістки на вершині деформації з розворотом сегмента на 180 градусів і фіксацією інтрамедулярно стержнем Богданова
 • Клиноподібна остеотомія великогомілкової кістки з фіксацією апаратом Ілізарова
 • П-подібне розсічення окістя по увігнутій поверхні деформації великогомілкової кістки з пластикою АДКМ /алогенний декальцинований кістковий матрикс/
 • Коригувальна остеотомія великогомілкової кістки з металоостеосинтезом накладною пластиною
 • Коригувальна остеотомія деформованих гомілкових кісток з інтрамедулярною фіксацією
 • Коригувальна остеотомія деформованих кісток гомілки з іммобілізацією гіпсовою пов'язкою
 • Клубово-поперечне розсічення окістя по увігнутій поверхні великогомілкової кістки, підокісна пластика деформації АДКМ /алогенний декальцинований кістковий матрикс/
 • Подовження п’яткового сухожилка
 • Остеотомія гомілкових кісток із фіксацією інтрамедулярним стержнем Богданова й іммобілізацією гіпсової пов'язки
 • Кісткова пластика
 • Коригувальна остеотомія кісток гомілки на вершині деформації, фіксація гіпсової пов'язкою
 • Коригувальна остеотомія кісток гомілки на вершині деформації, фіксація накладною пластиною
 • Коригувальна остеотомія кісток гомілки на вершині деформації, фіксація апаратом Ілізарова
 • Профілактична операція на окісті увігнутої поверхні великогомілкової кістки з використанням алогенного декальцинованого кісткового матриксу''
 • гістогенетичний
 • патоморфологічний
 • рентгенологічний
 • мієлома (хвороба Рустицького-Калера)
 • круглоклітинна ретикулоендотеліома (саркома Юінга)
 • еозинофільна гранульома
 • хондрома
 • гемангіома
 • кожен має свою цінність
 • гістологічні дані про ступінь зрілості і 8803, 0 диференціацію тканинних структур вважаються найбільш інформативними
 • дані аналізу усіх трьох методів є вирішальними в остаточному діагнозі
 • клінічним проявами: болем, порушенням функції
 • інтенсивністю росту пухлини та швидкістю виникнення метастазів
 • рентгенологічними симптомами: остеопороз, деструкція кістки
 • гістологічними даними: збільшенням числа мітозів клітин та низькою їх диференціацією
 • остеобластокластома
 • хондрома
 • остеоїд-остеома
 • ретикулосаркома
 • саркома Юінга
 • еозинофільна гранульома
 • пухлинне походження
 • диспластичне походження
 • дистрофічне походження
 • при остеогенній саркомі або саркомі Юінга
 • при остеоїд-остеомі, остеомі
 • при юнацькій кісті або остеобластокластомі''
 • при хрящовій дисплазії
 • процес загострюється і посилюється ріст пухлини
 • наступає тимчасова стабілізація процесу
 • затримується ріст пухлини, настає позитивна перебудова осередку деструкції
 • наявність при пальпації пухлиноподібного утворювання
 • біль при пальпації
 • порушення росту кісток
 • По зовнішній поверхні кістки
 • У товщі кістки
 • У параосальних м'яких тканинах
 • По зовнішній поверхні кістки
 • У товщі кістки
 • У параосальних м'яких тканинах
 • наявність пухлини
 • обмеження рухів у суглобах
 • постійний біль в межах пухлини
 • деформація кінцівки
 • локальний біль
 • порушення функції кінцівки
 • п'ясткові кістки та фаланги пальців кисті
 • плеснові кістки
 • тазові кістки
 • екзостози розташовуються поблизу суглобів, 8932, 0 локалізація енхондроми може бути будь-якою
 • екзостоз зустрічається у дитячому віці, а енхондрома не тільки в дитячому, частіше в підлітковому, а інколи виникає й у дорослих людей
 • енхондрома як пухлина продовжує свій розвиток в будь-якому віці, а екзостоз, як хвороба росту, збільшується дуже поступово згідно з ростом тієї кістки, на якій він розташований
 • при ураженні тазових кісток
 • при ураженні довгих кісток
 • при ураженні плеснових та п'ясткових кісток
 • консервативному: репозиції з подальшою фіксацією гіпсовою пов’язкою
 • хірургічному: резекції осередку деструкції з зіставленням кісткових фрагментів та стабілізацією за допомогою металевих фіксаторів чи апаратів зовнішньої фіксації
 • резекція ураженої ділянки з заміщенням дефекту алотрансплантатом
 • проведення курсу променевої терапії
 • радикальна резекція суглобового кінця стегнової кістки та заміщення напівсуглоба консервованим алотрансплантатом
 • тотальне ендопротезування кульшового суглоба
 • екстирпація всієї кістки із заміщенням консервованою кісткою
 • первинна резекція ураженої ділянки кістки із заміщенням аутотрансплантатом
 • проведення курсу рентгенотерапії
 • наявність пухлини
 • постійний локалізований нічний біль
 • порушення функції кінцівки
 • деструкція кісткової тканини
 • значне потовщення кіркового шару з наявністю невеликої ділянки деструкції кістки
 • чергування склерозу та лізису кістки
 • короткочасне зменшення болю після приймання нестероїдних протизапальних препаратів
 • переважне виникнення болю вночі
 • підвищення ШОЕ, лімфоцитоз та підвищення кількості еозинофілів
 • радикальна резекція ділянки деструкції
 • протизапальне лікування
 • комбіноване лікування
 • зникнення болю відразу після операції
 • поступове зменшення болю протягом 2-3 тижнів
 • поліпшення загального стану та нормалізація формули крові через 1-2 тижні