• Усиление анаэробного гликолиза
 • Усиление окислительных процессов
 • Усиление окисления белков
 • Уменьшение анаэробного гликолиза
 • Уменьшение окислительных процессов
 • Порушенням реабсорбції глюкози в канальцях нефрону.
 • Порушенням фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрону.
 • Недостатньою продукцією інсуліну підшлунковою залозою.
 • Інсулінорезистентністю рецепторів клітин.
 • Гіперпродукцією глюкокортикоїдів наднирниками.
 • Уменьшение количества ацетилхолиновых рецепторов
 • Нарушение анатомической целостности нерва
 • Нарушения аксоплазматического транспорта
 • Нарушение синтеза ацетилхолина
 • Нарушение депонирования ацетилхолина в нервных терминалях
 • Делеція частини довгого плеча однієї із хромосом 22 пари з транслокацією на 9-у хромосому.
 • Інверсія короткого плеча однієї із хромосом 21 пари
 • Делеція короткого плеча однієї із хромосом 22 пари
 • Транслокація короткого плеча однієї із хромосом 21 пари.
 • Дуплікація довгого плеча однієї із хромосом 22 пари.
 • Наявність у головному комплексі гісто-сумісності анти генів HLA - B8 i HLA - Bw15.
 • Наявність рецесивного патологічного гена у гетерозиготному стані.
 • Наявність у головному комплексі гісто-сумісності антигенів HLA - B13, HLA - 17, HLA - Bw38
 • Наявність у головному комплексі гісто-сумісності антигена HLA - B27
 • Наявність у головному комплексі гісто-сумісності антигена HLA - DR4
 • Підвищення збудливості парасилтатичного відділу вегетативної нервової системи.
 • Гальмування блукаючого нерва.
 • Активація системи гіпотеламус - гіпофіз - кора надниркових залоз
 • Підвищення активності симпато-адренальної системи.
 • Посилення адаптаційно-трофічної функції симпатичної нервової системи.
 • Централізація кровообігу з виникненням ішемії нирок
 • Підвищення проникності стінки капілярів.
 • Розвиток ДВЗ-синдрому
 • Викид у кров вазопресину
 • Активація симпато адреналової системи.
 • Перерозподіл пристінкового пилу L у циркулюючий
 • Пришвидшення дозрівання лейкоцитів у тимусі
 • Зменшиний вихід L у тканинах
 • Активація синтезу лейкоцитів кісстковим мозком
 • Вихід лейкоцитів з тканин у кров
 • Зчеплений з Х-хромосомою, домінантний
 • Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний
 • Зчеплений з У-хромосомою
 • Аутосомно-домінантний
 • Аутосомно-рецесивний
 • Гетерозиготна за геном дальтонізму
 • Гомозиготна за геном дальтонізму
 • Гомозиготна за геном нормального розпізнавання кольору
 • Гомозиготна за геном гемералопії
 • Полігенна за геном дальтонізму
 • Активація компонентів антиоксидантної системи
 • Активація компонентів запуску Са-опосередкованих клітинних функцій
 • Накопичення Na+ в клітинах
 • Пригнічення аденілатциклази
 • Гіпертрофія мітохондрій
 • Ушкодження судинної стінки ендотоксинами мікроорганізмів
 • Гемоліз еритроцитів внаслідок пошкодження їх мембран токсинами
 • Підвищення активності прокоагулянтів при інфекції
 • Зниження активності антикоагулянтів
 • Пригнічення фібринолітичної системи токсинами мікроорганізмів
 • Нирково-кам’яна хвороба
 • Гострий дифузний гломерулонефрит
 • Хронічний дифузний гломерулонефрит
 • Нефротичний синдром
 • Гостра ниркова недостатність
 • Збільшення проникності судинної стінки
 • Зменшення гідростатичного тиску в капілярах
 • Зменшення осмотичного тиску в тканині
 • Зменшення онкотичного тиску в тканині
 • Збільшення онкотичного тиску крові
 • Нейтрофільні гранулоцити
 • Еозинофільні гранулоцити
 • Лімфоцити
 • Базофільні гранулоцити
 • Моноцити
 • Постійне нетримання сечі
 • Затримка сечі
 • Періодичне нетримання сечі
 • Позиви на сечовиділення
 • Нічого з перерахїованого
 • Гіперплазія кісткового мозку
 • Збільшення числа функціонуючих нефронів
 • Збільшення проникності гісто-гематичного бар”єру
 • Залучення до синтезу еритропоетину печінки і селезінки
 • Все вище вказане
 • Необоротних клітинних ушкоджень
 • Оборотніх клітинних ушкоджень
 • Електричного пробою клітинної мембрани
 • Осмотичного розтягнення клітинних мембран
 • Все вище вказане
 • Посилена регенерація антиоксидантних систем
 • Набухання мітохондрій
 • Розрив лізосом і активація лізосомних ферментів
 • Пікноз ядра
 • Апоптоз