• захворювання органiв дихання, апрозексiя (послаблення уваги), нiчний енурез, поганий сон та апетит
 • утруднене носове дихання, закрита гугнявiсть, хронiчний фаринголарингiт, зниження слуху, змiна форми щелеп, екзофтальм
 • захворювання органiв дихання, апрозексiя (послаблення уваги), нiчний енурез, хронiчний фаринголарингiт, зниження слуху, змiна форми щелеп, екзофтальм
 • ураження звукопровiдного апарата
 • хвороба Верльгофа
 • наявнiсть ГРВI
 • гострий гнiйний гайморит
 • утруднене носове дихання
 • хвороба Верльгофа
 • наявнiсть ГРВI
 • гострий гнiйний гайморит
 • зробити ревiзiю носоглотки, ввести в/м'язово дицинон, зробити задню тампонад
 • ввести в/м'язово дицинон, при неефективностi ввести в/венно дицинон та iншi кровоспиннi препарати
 • зробити задню тампонаду, при неефективностi - перев'язка судин шиї
 • кровотеча
 • травма м'яких тканин ротоглотки
 • захворювання середнього вуха
 • парез лицевого нерва
 • ангiна
 • заглотковий абсцес
 • гематотимпанум
 • аносмiя
 • захворювання середнього вуха
 • шийний лiмфаденiт
 • рубцеве зарощення носоглотки
 • парез блукаючого нерва
 • захворювання нижнiх дихальних шляхiв
 • менiнгоенцефалiт
 • абсцес перегородки носа
 • пiдвивих хребця шиї
 • сепсис
 • захворювання нижнiх дихальних шляхiв
 • паратонзилярний абсцес
 • менiнгоенцефалiт
 • пiдвивих хребця шиї
 • сепсис
 • розростання лiмфоїдної тканини, розмiщеної у склепiннi носоглотки
 • глотковий мигдалик
 • лiмфоїдну тканину, розмiщену на заднiй стiнцi глотки
 • 5 ступенiв
 • 2 ступеня
 • 3 ступеня
 • 4 ступеня
 • пiд мiсцевим знеболенням
 • пiд ендотрахеальним наркозом
 • пiд провiдниковою анестезiєю
 • без анестезiї
 • при аденоїдитах
 • при вiрусоносiйствi
 • при туберкульозi легень (як симптом хвороби)
 • у часто хворiючих дiтей
 • у дiтей з проявами алергiї
 • утруднене носове дихання, закрита гугнявiсть, хронiчний фаринголарингiт, зниження слуху, змiна форми щелеп
 • утруднене носове дихання, вiдкрита гугнявiсть, нiчний енурез, частi бронхiти
 • утруднене носове дихання, вiдкрита гугнявiсть, хронiчний фаринголарингiт, зниження слуху, змiна форми щелеп, екзофтальм