• гiлками зовнiшньої сонної артерiї
 • гiлками внутрiшньої сонної артерiї
 • гiлками хребетної артерiї
 • зовнiшня сонна артерiя
 • внутрiшня сонна артерiя
 • внутрiшня сонна артерiя
 • зовнiшня сонна артерiя
 • Мають до 30%
 • Мають до 70%
 • Не мають
 • Мають привiднi та вiдвiднi
 • Дихальна
 • Захисна
 • Резонаторна
 • Дренажна
 • Констриктори
 • Леватори
 • Супiнатори
 • трiйчастий
 • лицевий
 • блоковий
 • блукаючий
 • додатковий
 • язикоглотковий
 • лiмфовузли заглоткового простору
 • валикоподiбне випинання задньої стiнки глотки при скороченнi циркулярних м'язiв глотки
 • лiмфоїдна тканина по боках задньої стiнки глотки
 • 2-го шийного хребця
 • ротоглотки
 • основи черепа
 • 1-го шийного хребця
 • лобова кiстка
 • вискова кiстка
 • потилична кiстка
 • лобова кiстка
 • вискова кiстка
 • клиноподiбна кiстка
 • коренем язика, переднiми i заднiми пiднебiнними дужками, м'яким пiднебiнням
 • твердим пiднебiнням, заднiми пiднебiнними дужками, коренем язика
 • пiднебiнним язичком, надгортанником, коренем язика
 • твердим пiднебiнням, заднiми пiднебiнними дужками, пiднебiнним язичком
 • потиличних
 • пiднижньощелепних
 • глибоких шийних
 • поверхневих шийних
 • потиличних
 • заглоткових
 • пiднижньощелепних
 • поверхневих шийних
 • надгортанник
 • черпакуватонадгортаннi складки
 • пiднебiнний язичок
 • грушоподiбнi синуси
 • надгортанник
 • валекули
 • черпакуватонадгортаннi складки
 • пiднебiнний язичок
 • гiлки верхнього шийного симпатичного вузла, язикоглотковий, блукаючий
 • лицевий
 • переднє та заднє
 • верхнє та нижнє
 • бокове та верхнє
 • переднє та бокове
 • трiйчастим та лицевим нервами
 • трiйчастим та язикоглотковим нервами
 • блукаючим та лицевим нервами
 • язикоглотковим та блукаючим нервами
 • пiднебiннi мигдалики
 • трубнi мигдалики
 • глотковий мигдалик
 • язиковий мигдалик
 • пiдскладковий простiр
 • валик Корицького
 • ковтальна, дихальна, захисна, смакова, резонаторна
 • ковтальна, дихальна, дренажна, зволожуюча
 • ковтальна
 • дихальна
 • захисна
 • смакова
 • резонаторна
 • нейрогуморальна
 • ковтальна
 • дихальна
 • нюхова
 • захисна
 • смакова
 • резонаторна
 • вкритi плоским епiтелiєм, мають крипти
 • мають фолiкули, капсулу, крипти
 • не мають капсули
 • вiйчастим епiтелiєм
 • одношаровим плоским епiтелiєм
 • одношаровим кубiчним епiтелiєм
 • гортань
 • корiнь язика
 • початок стравоходу
 • Епiтелiй пiднебiнних мигдаликiв
 • Стiнка венозних судин
 • Стiнка артерiальних судин
 • Капсула пiднебiнних мигдаликiв
 • Регiонарнi лiмфовузли
 • Паратонзилярна клiтковина
 • лiмфоїдна тканина
 • епiтелiальна тканина
 • лiмфоепiтелiальна тканина
 • фiброзна тканина