• прямолiнiйне прискорення
 • кутове прискорення
 • больовi вiдчуття
 • звук
 • прямолiнiйнi прискорення
 • кутовi прискорення
 • больовi вiдчуття
 • перепади атмосферного тиску
 • звуковi сигнали
 • вертикальна
 • дiагональна
 • горизонтальна
 • сагiтальна
 • випадiння функцiй лабiринта
 • подразнення лабiринта
 • ураження мозочка
 • вверх
 • вниз
 • прямо
 • у бiк швидкого компонента
 • у бiк повiльного компонента
 • вверх
 • вниз
 • прямо
 • у бiк швидкого компонента
 • у бiк повiльного компонента
 • вверх
 • вниз
 • прямо
 • у бiк швидкого компонента
 • у бiк повiльного компонента
 • кiркового вiддiлу вестибулярного аналiзатора
 • рецепторiв ампулярного вiддiлу
 • пiдкiркового вiддiлу вестибулярного аналiзатора
 • ядер вестибулярного нерва
 • кiркового вiддiлу вестибулярного аналiзатора
 • рецепторiв ампулярного вiддiлу
 • пiдкiркового вiддiлу вестибулярного аналiзатора
 • ядер вестибулярного нерва
 • ампулопетального току ендолiмфи
 • ампулофугального току ендолiмфи
 • ампулопетального току ендолiмфи
 • ампулофугального току ендолiмфи
 • змiнюється в залежностi вiд повороту голови
 • не змiнюється в залежностi вiд повороту голови
 • змiнюється в залежностi вiд повороту голови
 • не змiнюється в залежностi вiд повороту голови
 • без вiдхилень
 • з вiдхиленням вперед
 • з вiдхиленням назад
 • з вiдхиленням в бiк повiльного компонента Ny
 • з вiдхиленням в бiк швидкого компонента Ny
 • без вiдхилень
 • з вiдхиленням вперед
 • з вiдхиленням назад
 • з вiдхиленням в уражений бiк
 • з вiдхиленням в здоровий бiк
 • Нудотою, блюванням, падiнням пульсу, зблiдненням обличчя, холодним потом
 • Нудотою, блюванням, падiнням пульсу
 • Нудотою, блюванням, падiнням пульсу, зблiдненням обличчя, холодним потом, спонтанним нiстагмом
 • кутове прискорення
 • прямолiнiйне прискорення
 • змiна положення тiла у просторi
 • вливання у вухо гарячої води
 • кутове прискорення
 • прямолiнiйне прискорення
 • змiна положення тiла у просторi
 • вливання у вухо холодної води
 • анiзокорiя, спонтанний нiстагм, розлад рiвноваги, нудота, блювання
 • запаморочення, спонтанний нiстагм, розлад рiвноваги, нудота, блювання
 • спонтанний нiстагм, блювання, диплопiя, зниження гостроти зору
 • запаморочення, спонтанний нiстагм, розлад рiвноваги, нудота, блювання
 • симптом Брудзинського, Кернiга, Воячека, нудота, блювання
 • запаморочення, нудота, блювання, тулубний нiстагм, парез лицевого нерва
 • вестибулосенсорнi
 • вестибуловiбрацiйнi
 • вестибулонюховi
 • вестибулокохлеарнi
 • вестибуловiбрацiйнi
 • вестибулосоматичнi
 • вестибулонюховi
 • вестибулокохлеарнi
 • вестибуловiбрацiйнi
 • вестибулонюховi
 • вестибуловегетативнi
 • вестибулокохлеарнi
 • зменшення запаморочення при рухах тулуба, пiдсилення запаморочення при поворотах голови, тулуба, відсутність втрати свiдомостi
 • пiдсилення запаморочення при поворотах голови, тулуба, запаморочення має систематизований характер, не супроводжується втратою свiдомостi
 • запаморочення має систематизований характер, супроводжується втратою свiдомостi
 • запаморочення не супроводжується втратою свiдомостi
 • аритмiчним
 • постiйним
 • дрiбнорозмашистим
 • дiагональним
 • II ступеня
 • III ступеня
 • IV ступеня
 • V ступенiв
 • площинi
 • амплiтудi
 • направленню
 • адаптацiї
 • блюванням
 • запамороченням
 • зміною характеристик пульсу
 • холодним потом
 • Орган статики та слуху
 • Орган рiвноваги та слуху
 • Вестибулярний апарат
 • Кохлеарний апарат
 • Переддверно-завитковий орган
 • клiтини 1 типу
 • клiтини 2 типiв
 • клiтини 3 типiв
 • клiтини 4 типiв
 • клiтини 5 типiв