• Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення осмотичного тиску крові
 • Збільшення проникності стінок судин
 • Немає зовнішніх проявів.
 • Висипи на шкірі.
 • Припухлість суглобів.
 • Підвищення температури тіла.
 • Біль.
 • Анафілактичний тип.
 • Цитотоксичний комплементзалежний тип.
 • Антитілозалежна клітинна цитотоксичність.
 • Імунокомплексний тип.
 • Клітинно-опосередкований тип.
 • Зниження максимального артеріального тиску.
 • Зниження мінімального артеріального тиску.
 • Підвищення максимального артеріального тиску.
 • Зростання швидкості кровообігу.
 • Зниження венозного тиску.
 • Зниження мінімального артеріального тиску
 • Зменшення частоти серцевих скорочень.
 • Підвищення максимального артеріального тиску.
 • Зростання швидкості кровообігу.
 • Зниження венозного тиску.
 • Зменшення швидкості зростання тиску в шлуночку в фазу ізометричного скорочення.
 • Зменшення хвилинного об’єму серця.
 • Зниження максимального артеріального тиску.
 • Зниження швидкості кровообігу.
 • Зростання залишкового об’єму крові у лівому шлуночку.
 • Хронічна лівошлуночкова недостатність.
 • Гостра правошлуночкова недостатність.
 • Тотальна серцева недостатність.
 • Гостра лівошлуночкова недостатність.
 • Хронічна правошлуночкова недостатність.
 • Анаеробний гліколіз.
 • Посилене споживання глюкози.
 • Аеробний гліколіз.
 • Посилене споживання амінокислот.
 • Відсутність органоспецифічності у спектрі споживаних кислот.
 • Біль.
 • Інтоксикація продуктами розпаду тканин.
 • Плазмовтрата.
 • Інфікування через пошкоджену шкіру.
 • Ауто алергія.
 • Імунодефіцит, викликаний функціональною неспроможністю лейкоцитів.
 • Внутрішня кровотеча, спричинена метастазами в стінку судини.
 • Анемія.
 • Пухлинна прогресія.
 • Обструкція дихальних шляхів внаслідок розвитку метастазів.
 • . Відсутність естрогенів.
 • Відсутність прогестерону.
 • Посилення продукції гонадотропних гормонів гіпофізом.
 • Посилення продукції андрогенів наднирниковими залозами.
 • Гіпофункція наднирникових залоз.
 • Зниження температури кінцівок.
 • Ціаноз.
 • Підвищення температури кінцівок.
 • Набряк.
 • Збільшення об’єму кінцівок.
 • В’язкий метаморфоз тромбоцитів.
 • Підвищення осмотичного тиску.
 • Зменшення кількості тромбоцитів.
 • Підвищення онкотичного тиску.
 • Зменшення кількості еритроцитів.
 • Зниження парціального тиску кисня в повітрі, що вдихається.
 • Гостра крововтрата.
 • Повітряна емболія.
 • Газова емболія.
 • Недостатня вентиляція.
 • Компенсований негазовий алкалоз.
 • Декомпенсований негазовий алкалоз.
 • Компенсований негазовий ацидоз.
 • Компенсований газовий алкалоз.
 • Компенсований негазовий ацидоз.
 • Декомпенсований негазовий ацидоз.
 • Компенсований негазовий ацидоз.
 • Декомпенсований газовий ацидоз.
 • Декомпенсований негазовий алкалоз.
 • Компенсований газовий алкалоз.
 • Хронічна гіпофункція кіркової речовини наднирникових залоз.
 • Гостра гіпофункція кіркової речовини наднирникових залоз.
 • Хронічна гіперфункція кіркової речовини наднирникових залоз.
 • Гостра гіперфункція кіркової речовини наднирникових залоз.
 • Хронічна гіпофункція мозкової речовини наднирникових залоз.