• пункцiя гематоми, введення антибiотикiв в порожнину, накладання тугої пов'язки на 1-2 доби
 • введення антибiотикiв у порожнину, дренування гематоми за показаннями
 • гiперемiя, iнфiльтрацiя м'яких тканин вушної раковини, пiдвищення температури тiла пацiєнта, наявнiсть болю та флюктуацiї тканин вушної раковини
 • пiдвищення температури тiла пацiєнта, наявнiсть болю та флюктуацiї тканин вушної раковини
 • наявнiсть болю при пальпацiї вушної раковини, зниження слуху, запаморочення, пiдвищення температури тiла пацiєнта, спонтанний нiстагм
 • вiдсутнiсть флюктуацiї м'яких тканин вушної раковини, гiперемiя, iнфiльтрацiя м'яких тканин вушної раковини, пiдвищення температури тiла пацiєнта
 • промивання запаленої дiлянки раковини антисептиками, видалення змертвiлих тканин, дренування, внутрiшньом'язове введення антибiотикiв, накладання асептичної пов'язки
 • видалення змертвiлих тканин, промивання запаленої дiлянки раковини антисептиками
 • видалення змертвiлих тканин, промивання запаленої дiлянки раковини антисептиками, накладання тугої пов'язки на 3-4 доби
 • внутрiшньоартерiальне введення антибiотикiв, видалення змертвiлих тканин, промивання запаленої дiлянки раковини антисептиками
 • накладання тугої пов'язки на 3-4 доби, внутрiшньом'язове введення антибiотикiв, видалення змертвiлих тканин, промивання запаленої дiлянки раковини антисептиками, загальна гормонотерапiя
 • зовнiшнiй поверхнi вушної раковини
 • внутрiшнiй поверхнi вушної раковини
 • звичайного кольору
 • гiперемованi
 • вiрусна iнфекцiя
 • кокова флора
 • дотична травма вушної раковини
 • опiк вушної раковини