• у ротоглотцi
 • у носоглотцi
 • у гортаноглотцi
 • асфiксiя, летальний вихiд, заднiй медiастинiт
 • переднiй медiастинiт, асфiксiя, летальний вихiд,
 • арозiйна кровотеча, бронхолегеневе захворювання
 • до 3 рокiв
 • до 5-6 рокiв
 • до 7-14 рокiв
 • до 30 рокiв
 • бiль при ковтаннi , болючий iнфiльтрат у пiдщелепнiй дiлянцi, випинання бокової стiнки ротоглотки
 • вимушене положення голови, парез лицевого нерва
 • свiтлобоязнь, бiль при ковтаннi, випинання бокової стiнки ротоглотки
 • передньому паратонзилiтi
 • задньому паратонзилiтi
 • верхньому паратонзилiтi
 • зовнiшньому паратонзилiтi
 • нижньому паратонзилiтi
 • переохолодження, алергiчна перебудова органiзму, зниження мiсцевого iмунiтету, карiєс зубiв та синуїти
 • перенесенi захворювання судин
 • латеральна
 • передня
 • нижня
 • задня
 • набряк гортанi, флегмона шиї, абсцес перегородки носа
 • шийний лiмфаденiт, парафарингеальний абсцес, набряк гортанi
 • арозiйна кровотеча, сепсис, фурункул носа
 • арозiйна кровотеча, набряк гортанi, несправжня аневризма сонної артерiї
 • парафарингеальний та заглотковий абсцеси, заднiй медiастинiт
 • шийний лiмфаденiт, абсцес кореня язика, ерозiйна кровотеча
 • Набряк гортанi, абсцес носової перегородки, плексит
 • менiнгiт
 • сепсис
 • тромбоз печеристого синуса, менiнгiт, менiнгоенцефалiт
 • абсцес язикового мигдалика, тромбоз печеристого синуса, менiнгiт
 • тромбофлебiт вен шиї, медiастинiт, сепсис
 • енцефалiт, медiастинiт
 • перихондрит вушної раковини, тромбофлебiт вен шиї, медiастинiт
 • аневризмою висхiдної глоткової артерiї
 • туберкульозом хребта /натiчник/
 • пухлинами глотки
 • аденоїдитом
 • ГРВI
 • аневризмою щитоподiбної артерiї
 • асфiксiя, заднiй медiастинiт
 • середнiй медiастинiт, асфiксiя
 • арозiйна кровотеча, переднiй медiастинiт
 • незначне утруднення носового дихання, гугнявiсть, припухлiсть м'яких тканин носа
 • значне утруднення носового дихання, гугнявiсть, утруднення акту смоктання
 • висока температура тiла, вимушене положення голови
 • утруднення вдиху, слинотеча, змiнений тембр голосу
 • тризм, слинотеча , змiнений тембр голосу
 • висока температура тiла, вимушене положення голови, утруднений видих
 • слизова оболонка задньої стiнки глотки не запалена, обмеження рухливостi шийного вiддiлу хребта
 • відсутність болю при перкусiї хребта
 • набряк, iнфiльтрацiя, абсцедування
 • гiперсекрецiя, набряк, iнфiльтрацiя
 • набряк, iнфiльтрацiя, деструкцiя
 • передньому паратонзилярному абсцесi
 • задньому паратонзилярному абсцесi
 • нижньому паратонзилярному абсцесi
 • верхньому паратонзилярному абсцесi
 • внутрiшня сонна артерiя
 • зовнiшня сонна артерiя
 • венозне сплетiння
 • язикоглотковий нерв
 • блукаючий нерв
 • пiд'язиковий нерв
 • iз серединної кiсти шиї, яка нагноїлася
 • iз привушної залози
 • тонзилогенного
 • одонтогенного
 • отогенного
 • по краю нижньої щелепи горизонтально
 • по передньому краю кивного м'яза
 • по задньому краю кивного м'яза
 • по переднiй пiднебiннiй дужцi
 • по заднiй пiднебiннiй дужцi
 • по середнiй лiнiї шиї
 • мiж передхребетною фасцiєю та крилоподiбним м'язом
 • мiж слизовою оболонкою ротоглотки та глоткою
 • мiж глоткою i передхребетною фасцiєю
 • мiж пiднебiнними мигдаликами i глоткою