• кровотеча спостерiгається iз Кiссельбахова сплетiння
 • джерело кровотечi знаходиться нижче середньої носової раковини
 • джерело кровотечi знаходиться вище середньої носової раковини
 • кровотеча спостерiгається iз решiтчастих артерiй
 • перев'язка решiтчастих артерiй в очнiй ямцi, з використанням пiдходу для зовнiшньої етмоїдектомiї
 • перев'язка зовнiшньої сонної артерiї
 • зовнiшня етмоїдектомiя з руйнуванням переднiх та середнiх клiтин i наступною тампонадою
 • гайморотомiя по Колдвел-Люку з руйнуванням клiтин лабiринта i наступною тампонадою
 • перев'язка загальної сонної артерiї
 • Спонтанна
 • Вроджена
 • Спадкова
 • Посттравматична
 • Вроджена
 • Спадкова
 • iнфекцiйнi захворювання, захворювання кровi, гiпертонiчна хвороба, гострi респiраторнi iнфекцiї
 • гострий та хронiчний синуїт, пухлини приносових пазух, атрофiчний ринiт
 • iнфекцiйнi захворювання, переднiй сухий ринiт, сфеноїдит, пухлини приносових пазух
 • пухлини поса, переднiй сухий ринiт, атрофiчний ринiт
 • iнфекцiйнi захворювання, захворювання кровi, гiпертонiчна хвороба, атеросклероз
 • гострий та хронiчний синуїт, пухлини приносових пазух, атеросклероз
 • притиснути крило носа до перегородки, передня тампонада, тампоном, просякнутим 3% розчином перекису водню, покласти лiд на дiлянку зовнiшнього носа
 • ввести ватний тампон, просякнутий 3% розчином перекису водню у переднiй вiддiл порожнини носа, притиснути крило носа до перегородки, покласти лiд на дiлянку зовнiшнього носа
 • наявнiсть згусткiв кровi у загальному носовому ходi, криваве блювання, струминка кровi по заднiй стiнцi глотки
 • наявнiсть згусткiв кровi у загальному носовому ходi, запаморочення, спонтанний нiстагм, втрата свiдомостi
 • тампон розмiром з двi нiгтьовi фаланги першого пальця руки дитини, перев'язаний навхрест шовковою ниткою, тампон з вiдходячими трьома ниткам
 • тампон розмiром з двi нiгтьовi фаланги п'ятого пальця руки дитини, перев'язаний навхрест шовковою ниткою, тампон з вiдходячими трьома нитками, шпатель
 • тампон розмiром з нiгтьову фалангу вказiвного пальця дитини, корнцанг, амiнокапронова кислота, пращеподiбна пов'язка
 • введення пiд надхрястя перегородки носа розчину тренталу
 • крiовплив на кровоточиву дiлянку
 • застосування ультразвукової дезiнтеграцiї
 • багаторазова передня тампонада порожнини носа
 • усунення причини носової кровотечi
 • є симптомом захворювання
 • є самостiйним захворюванням
 • результат мiсцевого або загального захворювання
 • сякання, чхання
 • менiнгiт, абсцес мозку
 • мiсцевi та загальнi
 • обмеженi та iндивiдуальнi
 • загальнi та iндивiдуальнi
 • у випадку неефективностi передньої тампонади
 • при кровотечах iз Кiсельбахова сплетiння
 • при кровотечах iз заднiх вiддiлiв носа
 • є оптимальним засобом зупинки носової кровотечi
 • не є оптимальним засобом зупинки носової кровотечi