• задня комiсура
 • вестибулярнi складки
 • морганiєвi шлунки
 • черпакоподiбнi складки
 • набряк пiдголосникової порожнини
 • стоншення голосових складок
 • стоншення слизової оболонки гортанi
 • розрощення епiтелiального шару i пiдслизової тканини у вестибулярнiй частинi гортанi
 • гiпертрофiя слизової оболонки гортанi
 • набряк пiдголосникової порожнини
 • стоншення голосових складок
 • стоншення слизової оболонки гортанi
 • стоншення слизової оболонки гортанi
 • розрощення епiтелiального та пiдслизового шару у дiлянцi складок
 • розрощення епiтелiального та пiдслизового шару у мiжчерпакуватому просторi
 • наявнiсть кiрок у гортанi
 • набряк пiдголосникової порожнини
 • iнфiльтрати пiд складками
 • усунення причини захворювання, голосовий спокiй, iнгаляцiї лужних та олiйних розчинiв
 • антибiотикотерапiя, голосовий спокiй, iнгаляцiї лужних та олiйних розчинiв
 • iнгаляцiї лужних та олiйних розчинiв, крiоультразвукова дезiнтеграцiя складок, голосовий спокiй
 • змазування слизової оболонки гортанi або ендоларингеальне вливання препаратiв срiбла, видалення гiперплазованих дiлянок, фiзпроцедури
 • фiзпроцедури, змазування слизової оболонки гортанi або ендоларингеальне вливання препаратiв срiбла, загальна гормонотерапiя
 • хордектомiя, видалення гiперплазованих дiлянок, фiзпроцедури
 • трахеостомiя, видалення кiрок, стимулююча терапiя, гормонотерапiя
 • фiзпроцедури, стимулююча терапiя, гормонотерапiя
 • санаторно-курортне лiкування, фiзпроцедури, стимулююча терапiя
 • стимулююча терапiя, усунення причини захворювання, гормонотерапiя
 • блiдiсть шкiрних покривiв, кашель, охриплiсть, ларингоскопiя утруднена, бiль при пальпацiї
 • кашель, афонiя, експiраторна задишка, при ларингоскопiї - плiвки
 • охриплiсть, набряк пiдскладкового простору
 • ларингоскопiя утруднена, тризм, кашель, афонiя
 • загальний стан не порушений, блiдiсть шкiрних покривiв, кашель, охриплiсть
 • бiль у гортанi посилюється при розмовi, поворотi голови, прогресуючий стеноз гортанi, шум тертя фрагментiв хрящiв гортанi, бiль при пальпацiї гортанi
 • прогресуючий стеноз гортанi, ларингоскопiя утруднена, кашель, тризм, синдром Венета
 • шум тертя фрагментiв хрящiв гортанi, загальний стан порушений, при ларингоскопiї гортань не змiнена
 • Травма гортанi, проникаюча радiацiя, злоякiснi пухлини гортанi
 • Захворювання нирок
 • госпiталiзацiя, антибiотики, дегiдратацiйна терапiя, трахеостомiя за показаннями
 • госпiталiзацiя, антибiотики, дегiдратацiйна терапiя, трахеостомiя - термiнова
 • дегiдратацiйна терапiя, антибiотикотерапiя, iнтубацiя гортанi, термiнова конiкотомiя
 • зовнiшнiй, внутрiшнiй, обмежений, розлитий
 • внутрiшнiй, обмежений, розлитий, комбiнований
 • обмежений, розлитий, вестибулярний, складковий
 • розлитий, складковий, зовнiшнiй, внутрiшнiй
 • масивна антибактерiальна терапiя, розтин абсцесiв гортанi, трахеостомiя за показаннями, секвестректомiя
 • розтин абсцесiв гортанi, антибактерiальна терапiя, дегiдратацiйна терапiя, трахеостомiя у всiх випадках
 • трахеостомiя за показаннями, розтин абсцесiв гортанi, секвестректомiя, загальна гормонотерапiя
 • ларинготомiя, масивна антибактерiальна терапiя, розтин абсцесiв гортанi, трахеостомiя за показаннями, секвестректомiя, десенсибiлiзуюча терапiя
 • гортань ушивають пошарово на всьому протязi
 • гортань ушивають на рiвнi щитоподiбного хряща
 • гортань не ушивають
 • пiд час операцiї
 • через 1 мiсяць пiсля деканюляцiї
 • через 3 мiсяцi пiсля деканюляцiї
 • через 6 мiсяцiв пiсля деканюляцiї
 • змiна зовнiшньої трахеотомiчної трубки
 • розтин додатково 2-3 кiльця трахеї
 • щiльне ушивання шкiри навколо трубки
 • зняття швiв на шкiрi у верхньому кутi трахеостоми
 • ушкодження поворотного нерва з одного боку, опiк гортанi
 • опiк гортанi, продовжена iнтубацiя гортанi i трахеї, верхня трахеостомiя
 • механiчна травма гортанi, верхня трахеостомiя
 • ушкодження поворотного нерва з одного боку, опiк гортанi
 • опiк гортанi, продовжена iнтубацiя гортанi i трахеї
 • механiчна травма гортанi, верхня трахеостомiя
 • Тiльки видалення рубцевої тканини
 • Розщеплення гортанi з видаленням рубцевої тканини, формування стiйкого просвiту гортанi, перевiрка стiйкостi просвiту гортанi, пластика трахеостоми
 • Верхня трахеостомiя, видалення рубцевої тканини, формування стiйкого просвiту гортанi, перевiрка стiйкостi просвiту гортанi, пластика трахеостоми
 • Перевiрка стiйкостi просвiту гортанi, розщеплення гортанi з видаленням рубцевої тканини, пластика трахеостоми
 • Пластика трахеостоми, нижня трахеостомiя, розщеплення гортанi з видаленням рубцевої тканини, формування стiйкого просвiту гортанi, перевiрка стiйкостi просвiту гортанi
 • перснеподiбний хрящ та нижню третину щитоподiбного хряща
 • увесь щитоподiбний хрящ
 • усi хрящi гортанi
 • iнтубацiйну трубку
 • тампон-дилятатор з адсорбцiйним волокнистим вуглецевим матерiалом (АВВМ "Днiпро" МН)
 • Т-подiбну силiконову трубку
 • рентгенографiї гортанi
 • ультразвукового дослiдження гортанi
 • електрорентгенографiї гортанi
 • рентгенографiї гортанi
 • прямої ларингоскопiї
 • електрорентгенографiї гортанi
 • змiна трубок через 7 днiв
 • змiна трубок через 1 мiсяць
 • вкорочення трубки на 1 см при необхiдностi
 • змiна трубок щоденно або через день
 • змiна трубок через 7 днiв
 • змiна трубок через 1 мiсяць
 • консультацiя лiкаря-реанiматолога
 • введення звичайної трахеоканюлi
 • введення подовженої трахеоканюлi
 • консультацiя торакального хiрурга
 • консультацiя лiкаря-реанiматолога
 • введення звичайної трахеоканюлi
 • початок захворювання раптовий, "гавкаючий" кашель, короткочасний приступ задухи, iнспiраторна задишка
 • афонiя або хрипкий голос, початок захворювання раптовий, "гавкаючий" кашель, бронхоспазма
 • експiраторна задишка, початок захворювання раптовий, "гавкаюучий" кашель, голос дзвiнкий, короткочасний приступ задухи
 • у просвiтi гортанi фiбринознi плiвки брудного кольору, якi легко видаляються, слизова оболонка гортанi гiперемована, звужена голосова щiлина
 • слизова оболонка гортанi гiперемована з цианотичним вiдтiнком, у просвiтi гортанi фiбринознi плiвки сiрувато-бiлуватого кольору, якi важко видалити, звуження голосової щiлини
 • слизова оболонка гортанi не змiнена, у просвiтi гортанi фiбринознi плiвки сiрувато-бiлуватого кольору, якi важко видаляються, звуження голосової щiлини
 • слизова оболонка гортанi яскраво гiперемована, iнфiльтрована, пiд складками рожевi валики, якi звужують голосову щiлину
 • у просвiтi гортанi фiбринознi плiвки сiрувато-бiлуватого кольору, якi важко видаляються, слизова оболонка гортанi яскраво гiперемована, iнфiльтрована, звужена голосова щiлина
 • слизова оболонка гортанi не змiнена, потовщенi голосовi складки, при фонацiї складки не змикаються
 • гiпертрофiчний, атрофiчний, катаральний
 • пiдскладковий, кiстозний, серозний
 • гортанна поверхня надгортанника
 • язикова поверхня надгортанника
 • пiдскладковий простiр
 • мiжчерпакуватий простiр