База тестів

 • вiльно лежачими, вклиненими, балотуючими
 • щiльно фiксованими, набухаючими, балотуючими
 • вiльно лежачими, вклиненими, щiльно фiксованими, набухаючими, живими
 • хрящовими, кiстковими, вклиненими, балотуючими, набухаючими
 • бiль у вусi, вiдчуття закладеностi, шум у вусi
 • бiль у вусi, вiдчуття закладеностi, шум у вусi, спонтанний нiстагм
 • вiдчуття тиску у вусi
 • бiль у вусi, вiдчуття закладеностi, шум у вусi, зниження слуху
 • парез лицевого нерва, бiль у вусi, вiдчуття закладеностi, шум у вусi, зниження слуху
 • вiдчуття тиску у вусi, зниження слуху, бiль при жуваннi, озноби
 • скарг, анамнезу, отоскопiї
 • анамнезу ,афонiї, аудiометрiї, отоскопiї
 • афонiї, отоскопiї, аудiометрiї, пальпацiї
 • пальпацiї, отоскопiї, стробоскопiї
 • промивання вуха балоном
 • iнструментальнi, хiрургiчнi
 • консервативнi, напiвхiрургiчнi
 • Утруднене дихання однiєю половиною носа, одностороння нежить, неприємний запах iз носа
 • Носова кровотеча, утруднене дихання однiєю половиною носа
 • Утруднене дихання однiєю половиною носа, одностороння нежить, неприємний запах iз носа, атрофiя слизової оболонки порожнини носа
 • виймання вслiпу
 • вiдсмоктування iз носа, iнструментальне, хiрургiчне
 • подрiбнення ринолiта, крiодеструкцiя, вiдсмотування iз носа
 • iнструментальне, хiрургiчне
 • Геморагiї на слизовiй оболонцi, порушення цiлiсностi слизової оболонки, бiль при ковтаннi
 • Слинотеча, геморагiї на слизовiй оболонцi
 • Слинотеча, геморагiї на слизовiй оболонцi, порушення цiлiсностi слизової оболонки, бiль при ковтаннi, налiт на мигдаликах
 • Симптом Джексона, бiль при ковтаннi, порушення дихання, слинотеча
 • Бiль при ковтаннi, бiль при пальпацiї гортанi, тризм, слинотеча
 • Симптом Джексона, бiль при ковтаннi, слинотеча, збiльшення шийних лiмфовузлiв
 • Симптом Джексона, бiль при ковтаннi, слинотеча, гугнявiсть
 • Бiль при ковтаннi, порушення дихання, слинотеча, тризм
 • загальне знеболення, тракцiю без насильства, гiпофарингоскопiю
 • загальне знеболення, тракцiю без насильства, зовнiшнiй доступ
 • гiпофарингоскопiю, анестезiю, видалення навпомацки
 • тракцiю без насильства, видалення пiд контролем зору, видалення навпомацки
 • скарг
 • анамнезу
 • афонiї
 • ларингоскопiї
 • задишки iнспiраторної
 • задишки експiраторної
 • кашлю
 • асфiксiї
 • рентгенологiчного дослiдження
 • пальцевого дослiдження
 • аускультацiї
 • нерiзке порушення дихання, приступоподiбний кашель, балотування стороннього тiла
 • "гавкаючий" кашель, нерiзке порушення дихання, приступоподiбний кашель
 • нерiзке порушення дихання, приступоподiбний кашель, озноби, висока температура тiла
 • симптом Гольцкнехт-Якобсон
 • iнспiраторна, експiраторна, змiшана задишка
 • астматичний стан
 • хронiчний бронхiт, хронiчна пневмонiя
 • вкорочення перкуторного тону при перкусiї
 • бронхостеноз на рентгенограмi, вкорочення перкуторного тону при перкусiї
 • афонiя, хронiчний бронхiт, хронiчна пневмонiя
 • нечастий кашель, вдих i видих не утрудненi, ателектаз легенiв або її частки
 • дихальна недостатнiсть
 • iнспiраторна задишка, приступоподiбний кашель, хлопаючий звук
 • термiнова госпiталiзацiя за мiсцем проживання, за показаннями - трахеостомiя, бронхоскопiя, седативна терапiя
 • вiдстрочена госпiталiзацiя, iнтубацiя, ендоскопiя, пряма ларингоскопiя, iнгаляцiя з протинабряковою сумiшшю
 • госпiталiзацiя за мiсцем проживання, спостереження
 • седативна терапiя, госпiталiзацiя за мiсцем проживання, термiнова нижня трахеостомiя, бронхоскопiя
 • iнгаляцiя кисню, госпiталiзацiя за мiсцем проживання, нижня трахеостомiя
 • термiнова ендоскопiя, госпiталiзацiя за мiсцем проживання, верхня трахеостомiя
 • нижня трахеостомiя, вiдстрочена ендоскопiя, iнтубацiя гортанi, iнгаляцiя кисню
 • Застосування седативної терапiї, торакотомiї
 • Застосування седативної терапiї, нижньої трахеостомiї, iнгаляцiї протинабрякової сумiшi
 • Бронхоскопiя, застосування седативної терапiї, iнгаляцiї протинабрякової сумiшi
 • великi стороннi тiла, дихальна недостатнiсть
 • гострi стороннi тiла неправильної форми, дихальна недостатнiсть
 • асфiксiя, гострi великi стороннi тiла неправильної форми, стороннi тiла в поєднаннi з ГСЛТБ
 • стороннi тiла неправильної форми, стороннє тiло в поєднаннi з бронхiтом, стороннє тiло гортаноглотки
 • Обтуруюче стороннє тiло бронха
 • Стороннi тiла округлої форми, стороннє тiло тканини легенi
 • Балотуюче стороннє тiло, стороннє тiло в поєднаннi з абсцесом легенi
 • приступоподiбний кашель, дзвiнкий голос
 • симптом "копилки", утруднений вдих, "гавкаючий" кашель
 • афонiя, озноб, порушення дихання при неспокої дитини, "гавкаючий" кашель
 • симптом "копилки", порушення дихання при неспокої дитини, приступоподiбний кашель
 • правому бронху
 • трахеї
 • ротоглотцi
 • носоглотцi
 • лiвому бронху
 • гортанi
 • ротоглотцi
 • носоглотцi
 • пiдсилення дихання на вiдповiднiй сторонi
 • ослаблення дихання на вiдповiднiй сторонi
 • вiдсутнє дихання на протилежнiй сторонi
 • загальний носовий хiд, переднiй вiддiл порожнини носа, верхнiй вiддiл порожнини носа
 • хоани, середній носовий хід
 • обтуруючих
 • вiльнолежачих
 • вклинених
 • балотуючих
 • зв'язки мiж кiльцями трахеї
 • зв'язки мiж нижнiм краєм щитоподiбного i верхнiм краєм перснеподiбного хряща
 • щитоподiбного хряща по середнiй лiнiї
 • перснеподiбного хряща по середнiй лiнiї