• Скорочення м’язів артеріол
 • Активізація синтезу біогенних амінів
 • Гіперпродукція простагландинів
 • Стимуляція утворення вазопресину
 • Активація калікреїн-кінінової системи
 • Повреждение специфических мембранных насосов
 • Увеличение числа а и β-адренорецепторов
 • Потеря Mg2+ кардиомиоцитами
 • Потеря Ca2+ кардиомиоцитами
 • Дегидратация кардиомиоцитов
 • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
 • Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток
 • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
 • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2
 • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
 • Протеїнурія
 • Вихід білку з судин у тканини
 • Зниження синтезу білку в печінці
 • Підвищений протеоліз
 • Порушення всмоктування білку в кишечнику
 • !шемія нирок
 • Гіпернатріємія
 • Гіперальдостеронізм
 • Збільшення синтезу реніну
 • Збільшення синтезу ангіотензину
 • Зменшення кількості діючих нефронів
 • Тубулопатія
 • Обтурація сечовивідних шляхів
 • Ішемія нирок
 • Тромбоз ниркових артерій
 • Супраренальна.
 • Ренальна гломерулярна.
 • Ренальна тубулярна.
 • Субренальна пухирна.
 • Субренальна уретральна.
 • Синусова брадикардія.
 • Синусова тахікардія.
 • Предсердна екстрасистола.
 • Шлункова екстрасистола.
 • Предсердно-шлункова блокада.
 • Зниженням еластичних властивостей легень
 • Зменшенням альвеолярної вентиляції
 • Зменшенням розтягності легень
 • Зменшенням перфузії легень
 • Порушенням вентиляціоно-перфузійного співвідношення в легенях
 • Збільшення синтезу скорочувальних білків.
 • Збільшення кількості мітохондрій.
 • Збільшення капілярної мережи міокарду.
 • Збільшення ендоплазматичного ретикулума.
 • Гіперплазія міокардіоцитів.
 • Антигістамінною функцією еозинофілів.
 • Збільшенням фагоцитарної активності еозинофілів.
 • Порушенням дозрівання еозинофілів в кістковому мозку.
 • Підвищенням продукції антитіл еозинофілами.
 • Дією продуктів розпаду тканин на еозинофіли.
 • Про підвищення гемопоетичної активності кісткового мозку.
 • Про наявність запальної реакції в шлунку.
 • Про збільшення синтезу білків у печінці.
 • Про наявність дефіциту кисню в організмі.
 • Про наявність алергічної реакції.
 • Зниження активності залізовмісних ферментів у тканинах.
 • Підвищення концентрації трансферитину в плазмі крові.
 • Зникнення гемосидерину в макрофагах печінки.
 • Зниження кількості сидеробластів і сидероцитів у кістковому мозку.
 • Зростання інтенсивності гліколізу в ерітроцитах.
 • Через перевантаження серця.
 • Через гіпоксичне ушкодження серце.
 • Через коронарогенне ушкодження серця.
 • Через нейрогенне ушкодження серця.
 • Через гостру тампонаду серця.
 • Зниження клубочкової фільтрації.
 • Зниження кількості функціонуючих клубочків.
 • Зниження онкотичного тиску крові.
 • Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.
 • Зниження проникності клубочкової мембрани.
 • Підвищення проникності клубочкової мембрани.
 • Затримка виведення продуктів азотистого обміну.
 • Зниження онкотичного тиску крові.
 • Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.
 • Зниження кількості функціонуючих нефронів.
 • Внутрішньоклітинний гемоліз.
 • Внутрішньосудинний гемоліз.
 • Недостача заліза в організмі.
 • Недостача вітаміну В12 і фолієвої кислоти.
 • Хронічна втрата крові.
 • Набута гемолітична анемія.
 • Спадкова гемолітична анемія.
 • Гостра постгеморагічна анемія.
 • Хронічна постгеморагічна анемія.
 • Анемія внаслідок порушення еритропоезу.
 • Зниження навантаження на одиницю м’язової маси.
 • Порушення судинного забезпечення серця.
 • Погіршення енергетичного забезпечення міокардіоцитів.
 • Порушення регуляторного забезпечення серця.
 • Зниження синтезу білків і погіршення пластичного забезпечення міокардіоцитів.
 • Підвищення гідростатичного тиску в капілярах.
 • Зменшення онкотичного тиску в капілярах.
 • Підвищення проникливості капілярів.
 • Порушення лімфовідтоку.
 • Позитивний водний баланс.
 • Тромбоцитопенія.
 • Порушення структури стінки судин.
 • Підвищення активності факторів фібрінолізу.
 • Підвищення активноті факторів систем протизсідання крові.
 • Зменьшення активності факторів зсідання крові.
 • Зменшенням термоустановчої точки
 • Підвищенням термоустановчої точки
 • Підвищенням кількості Т-лімфоцитів
 • Підвищенням кількості В-лімфоцитів
 • Моноцитів
 • Стереогноз
 • Чувство дискриминации
 • Двумерно-пространственное чувство
 • Чувство локализации
 • Мышечно-суставное чувство