• 16 - 500 Гц
 • 125 - 2000 Гц
 • 500 - 4000 Гц
 • 16 - 2000 Гц
 • 125 - 600 Гц
 • 125 - 8000 Гц
 • 0 - 10 дБ
 • 20 - 40 дБ
 • 40 - 60 дБ
 • 70 - 80 дБ
 • 30 - 40 дБ
 • 10 - 20 дБ
 • 0 - 10 дБ
 • 10 - 20 дБ
 • 20 - 40 дБ
 • 40 - 60 дБ
 • 60 - 80 дБ
 • 80 - 100 дБ
 • верхiвки завитки
 • базальної частини завитки
 • всiх частин завитки
 • кортiєва (спiрального) органа
 • стовбура VIII пари черепних нервiв
 • ядер VIII пари черепних нервiв
 • кiркового вiддiлу
 • 2-го нейрона VIII пари черепних нервiв
 • 3-го нейрона VIII пари черепних нервiв
 • висхiдний
 • низхiдний
 • горизонтальний
 • обривистий
 • випуклий
 • увігнутий
 • слухових кiсточок
 • тiльки спiрального органа
 • тiльки ендолiмфи
 • кожної ланки звукосприймаючого апарата
 • тiльки ядер VII пари черепних нервiв
 • тiльки перилiмфи
 • Негайно видалити пiнцетом
 • Умертвити, а потiм видалити
 • Промити вухо водою
 • Накласти пов'язку
 • Негайно видалити стороннє тiло гачком
 • поранення частки вуха
 • отомiкоз
 • перихондрит
 • стороннє тiло
 • папiлома
 • Передньоверхньому
 • Передньонижньому
 • Задньоверхньому
 • Задньонижньому
 • пороговi
 • верхiвковi
 • виличнi
 • ретролабiринтнi
 • перисинуознi
 • перфорацiя барабанної перетинки
 • гноєтеча з вуха
 • холестеатома
 • зниження слуху
 • призначення антибiотикiв
 • термiнова операцiя
 • ендауральний фонофорез
 • виключення внутрiшньочерепних ускладнень
 • видалення грануляцiй
 • дегiдратацiйна терапiя
 • Iз видаленням верхiвки соскоподiбного вiдростка
 • Iз зняттям мостика
 • Iз оголенням твердої мозкової оболонки
 • Iз розтином усiх груп клiтин
 • Iз видаленням слухових кiсточок
 • Iз зняттям латеральної стiнки аттика
 • Антротомiя
 • Антромастоїдектомiя
 • Тимпанопластика
 • Розширена сануюча операцiя
 • Загальнопорожнинна операцiя
 • Цефамiзин
 • Канамiцин
 • Полiмiксин
 • Стрептомiцин
 • Неомiцин
 • Еритромiцин
 • Дiбазол
 • холестеатома барабанної порожнини
 • вiдсутнiсть молоточка та ковадла
 • вiдсутнiсть слухових кiсточок i барабанної перетинки
 • атрезiя слухової труби
 • полiп слухового ходу
 • гноєтеча iз вуха
 • Передня стiнка клиноподiбної пазухи
 • Носова кiстка
 • Верхня щелепа
 • Решiтчастий лабiринт
 • Перпендикулярна пластинка пiднебiнної кiстки
 • Слiзна кiстка
 • верхньощелепна пазуха
 • слiзноносовий канал
 • переднi клiтини решiтчастого лабiринту
 • клиноподiбна пазуха
 • лобова пазуха
 • заднi клiтини решiтчастого лабiринта
 • слiзноносовий канал
 • лобова пазуха
 • верхньощелепна пазуха
 • заднi клiтини решiтчастого лабiринту
 • переднi клiтини решiтчастого лабiринту
 • середнi клiтини решiтчастого лабiринту
 • Лобова
 • Середнi клiтини решiтчастого лабiринта
 • Переднi клiтини решiтчастого лабiринта
 • термiнова операцiя у пологовому будинку
 • введення провiдника повітря у порожнину рота, потiм - операцiя
 • туалет порожнини носа
 • введення трубок у порожнину носа
 • трахеостомiя
 • Рективному набряку повiк
 • Перiоститi орбiти
 • Абсцесi повiки
 • Ретробульбарному абсцесi орбiти
 • набряк слизової оболонки
 • наявнiсть кiрок в нюховiй щiлинi
 • розрощення слизових полiпiв
 • атрофiя нюхового рецептора
 • утворення синехiй
 • гiпертрофiя раковин
 • Верхньощелепна
 • Лобова
 • Клиноподiбна
 • Решiтчастий лабiринт
 • Дихальна
 • Нюхова
 • Ковтальна
 • Резонаторна
 • Смакова
 • Захисна
 • Голосоутворююча
 • стiнка глотки
 • висхiдна гiлка нижньої щелепи
 • фасцiя привушної слинної залози
 • пiднебiнний мигдалик
 • крилоподiбний м'яз
 • передхребетна фасцiя
 • внутрiшня сонна артерiя
 • блукаючий нерв
 • пiд'язиковий нерв
 • зворотний нерв
 • додатковий нерв
 • язикоглотковий нерв
 • порожнина носа
 • ротоглотка i гортань
 • трахея
 • носоглотка
 • ротоглотка
 • гортаноглотка
 • розрив пiднебiнної дужки
 • парафарингiт
 • сепсис
 • поранення сонної артерiї
 • поранення м'якого пiднебiння
 • перелом скальпеля
 • корiнь язика
 • пiднебiннi дужки
 • аденоїднi вегетацiї
 • пiднебiннi мигдалики
 • язиковий мигдалик
 • лiмфовузли заглоткового простору
 • У положеннi хворого сидячи з нахиленою вперед головою
 • Використаннi аденотома з аденоприймачем
 • При ендотрахеальному наркозi
 • При аденотомiї "на шпатель"
 • трахеостомiя
 • гортанна ангiна
 • стороннє тiло
 • продовжена iнтубацiя
 • опiки
 • зовнiшня травма гортанi
 • порожнина носа
 • гортань
 • ротоглотка
 • вухо
 • приносовi пазухи
 • носоглотка
 • Фiзрозчином
 • Слабким розчином кислоти
 • Аскорбiновою кислотою
 • Слабким розчином лугу
 • Молоком
 • Розчином вiтамiну В1
 • Гострому епiглотитi
 • Катарально-набряковiй
 • Виразково-некротичнiй
 • Набряково-iнфiльтративнiй
 • Геморагiчнiй
 • конiкотомiя
 • нижня бронхоскопiя
 • видалення у плановому порядку
 • термiнове видалення (верхня бронхоскопiя)