• входить у лицевий канал
 • робить вигин на днi проходу
 • утворює колiнчастий вузол (вузол колiнця)
 • вiддає гiлку барабаннiй струнi
 • 1 вигин
 • 2 вигини
 • 3 вигини
 • 5 вигинiв
 • нерв стременця
 • барабанна струна
 • малий кам'янистий нерв
 • гiлка до блукаючого нерва
 • Проходить у дублiкатурi слизової оболонки барабанної перетинки
 • Виходить через кам'янисто-барабанну щiлину
 • Виходить через кам'янисто-лускову щiлину
 • Приєднується до язикового нерва
 • приєднується до лицевого нерва, переходить у великий поверхневий кам'янистий нерв
 • приєднується до переддверного нерва, переходить у малий поверхневий нерв
 • парезу м'язiв половини обличчя
 • паралiчу м'язiв половини обличчя
 • слинотечi
 • зменшення слиновидiлення
 • випадiння смакової чутливостi переднiх 2/3 язика
 • порушення сльозовидiлення
 • зниження слуху
 • запаморочення
 • зниження чутливостi слизової оболонки носової порожнини
 • периферичний паралiч лицевої мускулатури протилежної сторони
 • зниження слуху
 • запаморочення
 • периферичний паралiч лицевої мускулатури однойменної сторони
 • периферичний паралiч лицевої мускулатури протилежної сторони
 • вiдсутнiстю вiдчуття смаку на переднiх 2/3 язика, зменшенням слинотечi, периферичним паралiчем лицевої мускулатури
 • збiльшенням слиновидiлення, периферичним паралiчем лицевої мускулатури протилежної сторони
 • паралiч половини обличчя, зменшення слиновидiлення, сухiсть ока, зниження слуху
 • паралiч половини обличчя, зменшення слиновидiлення, екзофтальм, обмеження рухливостi очного яблука
 • зменшення слиновидiлення, сухiсть ока, зниження слуху
 • зоровий, травний, тактильний
 • нюховий, смаковий, вестибулярний, слуховий
 • травний, тактильний, смаковий
 • вестибулярний, слуховий, смаковий, зоровий
 • слуховий, нюховий, травний, тактильний
 • V, VI, VII, VIII, IX, X, XII пари
 • II, III, VI, VII, VIII, IX, X пари
 • II, III, IV, VII, XII пари
 • II, III, IV, IX, XII пари
 • II, III, VI, IX, X пари
 • стовбура мозку
 • мосто-мозочкового кута, мозочка
 • мозочка, мозолистого тiла
 • кори мозку
 • ольфактометрiя
 • дотик до слизової оболонки зондом Воячека
 • аудiометрiя
 • вестибулометрiя
 • анестезiя, парестезiя, аносмiя, гiпосмiя
 • гiпостезiя, гiперестезiя, анестезiя, гiпосмiя
 • гiперестезiя, гiпостезiя, анестезiя, парестезiя
 • парестезiя, гiпосмiя, аносмiя, гiперосмiя
 • гiпосмiя, анестезiя, аносмiя, гiперосмiя
 • чхання, сльозотеча
 • сльозотеча, блювання
 • блювання, запаморочення
 • запаморочення, асфiксiя
 • дифтерiя, травми глотки, травми зовнiшнього носа
 • пухлина глотки, поранення шиї, скарлатина
 • запальнi процеси у глотцi, травми шиї, пухлини глотки
 • пухлини легень, скарлатина, дифтерiя, поранення шиї
 • скарлатина, несправжнiй круп, гострий ринiт
 • 0,5% розчин оцтової кислоти, чистий спирт, нашатирний спирт, ефiр
 • чистий винний спирт, настоянку валерiани, хлороформ
 • хлороформ, ефiр, 0,5% розчин харчової солi, настоянку валерiани
 • ефiр, розчин амiаку, хлороформ, 1% розчин азотної кислоти
 • настоянку валерiани, 0,5% розчин оцтової кислоти, розчин амiаку, спирт
 • нашатирний спирт (розчин амiаку), ефiр, хлороформ
 • 0,5% розчин оцтової кислоти
 • чистий винний спирт
 • настоянку валерiани
 • нашатирний спирт
 • ароматичну рiдину, запах якої знає дитина
 • гiпосмiя, аносмiя, паросмiя, гiперосмiя
 • гiперосмiя, аносмiя, паросмiя, гiперестезiя
 • паросмiя, гiпосмiя, гiперестезiя, парестезiя
 • аносмiя, анестезiя, гiперестезiя, парестезiя
 • гiперестезiя, гiперосмiя, анестезiя, гiпостезiя
 • розчини солi 2,5-10%
 • розчини цукру 4-40%, розчини солi 2,5-10%
 • чистий винний спирт, нашатирний спирт
 • настоянку валерiани, винний спирт 70 град
 • ХIII пари черепних нервiв
 • Х пари черепних нервiв
 • ХI пари черепних нервiв
 • ХII пари черепних нервiв
 • IХ пари черепних нервiв
 • Х пари черепних нервiв
 • ХI пари черепних нервiв
 • ХII пари черепних нервiв
 • периферичному ураженнi
 • центральному ураженнi
 • змiшаному ураженнi (периферичному i центральному)
 • запаморочення, вегетативнi симптоми, аносмiя, парестезiя
 • запаморочення з втратою свiдомостi, запаморочення з наступним епiсиндромом
 • спонтанний нiстагм, порушення рiвноваги, нудота, блювання
 • порушення рiвноваги, нудота, блювання, запаморочення, свiтлобоязнь
 • аносмiя, порушення рiвноваги, свiтлобоязнь, парестезiя
 • свiтлобоязнь, нудота, блювання, запаморочення з епiсиндромом або з втратою свiдомостi
 • ритмiчний, недовготривалий, маятникоподiбний
 • дрiбнорозмашистий та великорозмашистий, ритмiчний, нетривалий
 • горизонтально-ротаторний, ритмiчний, дрiбнорозмашистий
 • тривалiсть до 2-х тижнiв, аритмiчний, великорозмашистий
 • тривалiсть до 2-х тижнiв, аритмiчний, дрiбнорозмашистий
 • розлад рiвноваги, зблiднення обличчя, нудота, блювання, запаморочення
 • зблiднення обличчя, запаморочення, падiння, втрата свiдомостi
 • нудота, розлад рiвноваги, аносмiя
 • аносмiя, свiтлобоязнь, розлад рiвноваги
 • свiтлобоязнь, запаморочення, втрата свiдомостi
 • у протилежний бiк
 • у бiк вливання
 • в обидва боки
 • прямолiнiйне прискорення
 • кутове прискорення
 • гравiтацiйне прискорення
 • прямолiнiйне прискорення, кутове прискорення
 • гравiтацiйне прискорення, прямолiнiйне прискорення
 • кутове прискорення, перемiщення у просторi
 • кутове прискорення, обертальний рух
 • сенсорнi, вегетативнi, тактильнi
 • соматичнi, вегетативнi, сенсорнi
 • вегетативнi, тактильнi, больовi
 • тактильнi, больовi, сенсорнi
 • больовi, соматичнi, ковтальнi
 • горизонтальний нiстагм
 • горизонтально-ротаторний нiстагм
 • вертикальний нiстагм
 • маятникоподiбний нiстагм
 • кровотеча iз вуха та носа, лiкворея, ушкодження I, VII, VIII пари черепних нервiв
 • ушкодження VII, VIII пари черепних нервiв, лiкворея, екзофтальм
 • ушкодження II, III, VII, VIII пари черепних нервiв
 • ушкодження I, IХ, Х, ХI пари черепних нервiв
 • ушкодження смакового апарата, екзофтальм, птоз
 • Наявнiсть цукру в спинномозковiй рiдинi
 • Наявнiсть кальцiю у видiленнях порожнини носа
 • Наявнiсть калiю у видiленнях порожнини носа
 • Наявнiсть натрiю у видiленнях порожнини носа
 • завжди двостороння, ауро-пальпебральний рефлекс збережений
 • ауро-пальпебральний рефлекс збережений, нерiдко - одностороння глухота
 • ауро-пальпебральний рефлекс вiдсутнiй, завжди одностороння глухота
 • кохлео-папiлярний рефлекс вiдсутнiй, завжди одностороння глухота
 • передньої черепної ямки
 • середньої черепної ямки
 • задньої черепної ямки
 • не ушкоджується VIII пара черепних нервiв
 • наступає розрив стовбура VIII пари черепних нервiв
 • I, II, III, VIII пари черепних нервiв
 • V, VII, XIII пари черепних нервiв
 • II, VI, VII,IX, X пари черепних нервiв
 • III пара черепних нервiв
 • VI, VII, VIII, XIII пари черепних нервiв