• мiж кiсткою i твердою мозковою оболонкою
 • мiж твердою i м'якою мозковими оболонками
 • мiж твердою i павутинною мозковими оболонками
 • абсцесi лiвої вискової долi мозку
 • абсцесi правої вискової долi мозку
 • абсцесi мозочка
 • спонтанний дрiбнорозмашистий нiстагм
 • запаморочення
 • церебелярна атаксiя
 • блювання
 • зниження слуху
 • пов'язане з прийманням їжi
 • не пов'язане з прийманням їжi
 • пацiєнт не промахується обома руками
 • пацiєнт промахується рукою з хворого боку
 • пацiєнт промахується рукою iз здорового боку
 • пацiєнт промахується обома руками
 • паралiч життєво важливих центрiв довгастого мозку, бурхливо наростаючi симптоми менiнгоенцефалiту
 • набряк мозку, моторна афазiя
 • аносмiя, парез життєвоважливих центрiв довгастого мозку, наростаючi симптоми менiнгоенцефалiту
 • рентгенографiя черепа, рентгенографiя соскоподiбного вiдростка, аудiометрiя, комп'ютерна та магнiтно-резонансна томографiя
 • рентгенографiя черепа, аудiометрiя, вестибулометрiя
 • рентгенографiя середнього та внутрiшнього вуха
 • субфебрильна
 • фебрильна
 • перемiжна
 • менiнгiт (типовий перебiг)
 • менiнгiт (тяжкий перебiг)
 • абсцес мозку
 • абсцес мозочка
 • отогенний сепсис
 • вирiзування абсцеса разом iз капсулою
 • розтин абсцеса i його дренування пункцiйно
 • дiалiзацiя, розтин абсцеса та його дренування
 • тяжкий стан хворого
 • поява дислокацiйних симптомiв
 • кома
 • захворювання кровi
 • сепсис
 • вiдсутнi
 • при найбiльш глибокому розташуваннi абсцеса
 • при поверхнево розташованому абсцесi
 • при самовiльному розкриттi абсцеса
 • етiопатогенетичне
 • хiрургучне
 • антибактерiальне
 • симптоматичне
 • гормональне
 • зовнiшнього вуха
 • середнього вуха
 • внутрiшнього вуха
 • абсцесі мозку
 • менiнгiтах
 • менiнгоенцефалiтах
 • енцефалiтах
 • поширенням iнфекцiї у мозочок
 • загальною iнтоксикацiєю
 • порушенням функцiї органа рiвноваги
 • ураженням шляхiв, якi пов'язують пiвкулi лобових долей мозку iз мозочком
 • ураженням шляхiв, якi пов'язують пiвкулi лобових долей мозку з вестибулярним апаратом
 • печеристого синуса, сагiтального синуса
 • сигмоподiбного синуса протилежної половини голови
 • верхнього кам'янистого синуса, прямого синуса, потиличного синуса
 • задньої черепної ямки
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • розповсюджується, виповнюючи всю яремну вену
 • не розповсюджується далi цибулини яремної вени
 • прямий, верхнiй та нижнiй кам'янистi синуси
 • верхнiй та нижнiй кам'янистi синуси
 • нижнiй кам'янистий синус
 • не чує i не говорить
 • розумiє слова, але не може їх вимовити
 • не розумiє слiв i не говорить
 • не розумiє слiв, але його мова - "словесний салат"
 • не чує i не говорить
 • розумiє слова, але не може їх вимовити
 • не розумiє слова i не говорить
 • не розумiє слова, але його мова - "словесний салат"
 • пацiєнт не чує i не говорить
 • пацiєнт розумiє слова, але не може їх вимовити
 • пацiєнт не розумiє слiв i не говорить
 • пацiєнт не розумiє слiв, але його мова - "словесний салат"
 • пацiєнт забуває назви предметiв
 • екстрадуральний абсцес середньої черепної ямки, перисинуозний абсцес, менiнгiт
 • гнiйний менiнгiт
 • абсцес вискової долi головного мозку, екстрадуральний абсцес середньої черепної ямки, перисинуозний абсцес
 • хронiчному епiмезотимпанiтi
 • гострому середньому отитi
 • отоантритi
 • мастоїдитi
 • кам'янисто-барабанна щiлина, кам'янисто-луската щiлина, природнi канали у пiрамiдi вискової кiстки
 • периваскулярнi та периневральнi простори
 • м'якi тканини соскоподiбного вiдростка, кам'янисто-барабанна щiлина
 • латентний, розповсюджений, змiшаний
 • латентний, змiшаний, зовнiшнiй
 • вiдкритий, закритий, обмежений, розповсюджений
 • головний бiль на вiдповiднiй половинi голови, профузна гноєтеча iз вуха з помiтною пульсацiєю гною
 • анiзокорiя, аносмiя, головний бiль на вiдповiднiй половинi голови, профузна гноєтеча iз вуха з помiтною пульсацiєю гною
 • нормальна температура тiла, головний бiль на вiдповiднiй половинi голови
 • субфебрильна температура тiла, головний бiль на вiдповiднiй половинi голови, профузна гноєтеча iз вуха з помiтною пульсацiєю гною
 • епiлепсiя
 • абсцес лобової долi мозку
 • абсцес мозочка
 • тромбоз сигмоподiбного та поперечного синусiв
 • субдуральний абсцес, менiнгоенцефалiт
 • енцефалiт
 • епiлепсiя, субдуральний абсцес, атрофiя зорового нерва
 • загальнопорожнинну сануючу операцiю на вусi
 • розширену радикальну операцiю
 • антромастоїдектомiю
 • лабiринтектомiю
 • загальнопорожнинну сануючу операцiю на вусi
 • розширену радикальну операцiю
 • антромастоїдектомiю, антротомiю
 • радикальну операцiю з тимпанопластикою
 • головний бiль, брадикардiя
 • ремiтуючий перебiг менiнгеального синдрому
 • пригнiчення психiки, ремiтуючий перебiг менiнгеального синдрому
 • спонтанний нiстагм, ремiтуючий перебiг менiнгеального синдрому
 • гостра, латентна, явна, термiнальна
 • початкова, латентна, явна, термiнальна
 • ремiтуюча, прогресуюча, рецидивуюча
 • головний бiль, непостiйна нудота, блювання, температура тiла 39-40 град С
 • порушення загального стану, головний бiль
 • симптом Брудзинського, головний бiль, непостiйнi нудота i блювання
 • рiзнi види афазiї, зниження слуху
 • запаморочення, ураження черепномозкових нервiв
 • аносмiя, рiзнi види афазiї, контрлатеральнi гемiпарези, паралiч, судоми
 • легке загальне нездужання, втрата маси тiла, зниження працездатностi
 • безсоння, ейфорiя, втрата маси тiла
 • прогресуюче зниження слуху, зниження працездатностi
 • загальнозапальнi, мiсцевi, дифузнi, обмеженi
 • загальномозковi, вогнищевi, обмеженi, термiнальнi
 • мiсцевi (вогнищевi), загальномозковi, загальнозапальнi
 • загальнозапальнi, загальномозковi, мiсцевi (вогнищевi)
 • провiдниковi, загальнозапальнi, мiсцевi (вогнищевi)
 • слабкiсть, втрата маси тiла, вiдсутнiсть апетиту, землистий колiр обличчя
 • землистий колiр обличчя, пригнiчений загальний стан
 • ейфорiя, брадикардiя, втрата маси тiла, вiдсутнiсть апетиту
 • головний бiль, тахiкардiя, вiдсутнiсть змiн на очному днi
 • брадикардiя, вiдсутнiсть змiн на очному днi, втрата маси тiла
 • змiни на очному днi (застiйний сосок), брадикардiя, головний бiль
 • вiдсутнiсть змiн на очному днi, тахiкардiя, апатiя
 • втрата зору, нудота, блювання, вимушене положення голови
 • нудота, блювання, порушення психiки, брадикардiя
 • запаморочення, нудота, блювання, аносмiя
 • вимушене положення голови, нудота, блювання, тахiкардiя, аносмiя
 • пiдсилення головного болю ввечерi
 • полегшення головного болю пiсля блювоти
 • пiдсилення головного болю при постукуваннi по дiлянцi черепа над мiсцем локалiзацiї абсцеса
 • зменшення головного болю при змiнi положення тiла
 • незалежнiсть вiд локалiзацiї абсцеса мозку
 • лицевий, окоруховий, трiйчастий, нюховий
 • окоруховий, трiйчастий, верхньогортанний
 • трiйчастий, окоруховий, нюховий, блоковий
 • вiдвiдний, окоруховий, трiйчастий, лицевий
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • лабiринтиту
 • отогенного абсцеса лiвої вискової долi мозку (у лiвшiв)
 • екстрадурального абсцеса задньої черепної ямки
 • отогенного абсцеса мозочка
 • отогенного абсцеса лiвої (у правшiв) вискової долi мозку
 • аритмiчний, мiлкорозмашистий, площина його горизонтальна, має два ступеня
 • великокалiберний, ритмiчний, направлений у здоровий бiк
 • площина його горизонтальна, направлений у хворий бiк
 • площина його ротаторна, направлений у хворий бiк, аритмiчний, великокалiберний
 • свiтлобоязнь, дратiвливiсть, висока температура тiла
 • аграфiя, дратiвливiсть, висока температура тiла
 • бiль при натисканнi на очне яблуко
 • бiль при натисканнi на остистi вiдростки шийних хребцiв
 • головний бiль, свiтлобоязнь, дратiвливiсть, висока температура тiла
 • афазiя, бiль при натисканнi на остистi вiдростки шийних хребцiв
 • температура тiла висока, загальний стан тяжкий
 • озноби, ендокардит, нефрит, гепатит, температура перемiжна
 • брадикардiя, озноби, ендокардит, нефрит, гепатит
 • септицемiя
 • бактерiальний шок
 • отогенний менiнгiт