• Тромбоцитопенiя, лiмфопенiя, анемiя
 • Лейкоцитоз, зсув формули влiво, швидкiсть осiдання еритроцитiв (ШОЕ) пiдвищена
 • Довготривала лихоманка, хронiчна дiарея, прогресуюча дистрофiя
 • Субфебрилiтет, полiартрит, полiдактилiя
 • Субнормальна температура у хворих, остеохондроз, екзема
 • Сепсис
 • Ураження ЦНС
 • Цистит, простатит, пiелiт
 • Синуїт, перiостит орбiти, абсцес повiк
 • Донорам, особам iз групи ризику, всiм вагiтним
 • Дiтям, якi вiдвiдують дошкiльнi установи, студентам
 • Школярам i студентам, студентам-донорам
 • Розчин хлорного вапна
 • УФ-опромiнення
 • Розчин гiпосульфiту натрiю, розчин гiпохлориду натрiю, етиловий сприт
 • Розчин антибiотикiв широкого спектру дiї
 • Кров
 • Лiмфатичнi вузли
 • Сперма
 • Грудне молоко
 • Слина
 • Видiлення потових залоз
 • високих температур
 • етилового спирту
 • ацетону
 • ефiру
 • ультрафiолетового опромiнення
 • Вiд вiку дитини
 • Вiд способу зараження
 • Вiд клiматичних умов
 • Вiд супутнiх захворювань