• аутоiмунна
 • невринома VIII пари черепних нервiв
 • судиннi порушення внутрiшнього вуха
 • токсичнi ураження внутрiшнього вуха
 • остеохондроз шийної частини хребта
 • 24 годин
 • 10 днiв
 • 1 мiсяця
 • 2 мiсяцiв
 • 3 мiсяцiв
 • 6 мiсяцiв
 • хронiчнiй стадiї
 • зниженнi слуху
 • пiдгострiй стадiї
 • змiшанiй приглухуватостi будь-якої етiологiї
 • змiшанiй приглухуватостi на фонi секреторного отиту
 • Неомiцин
 • Стрептомiцин
 • Гентамiцин
 • Канамiцин
 • Далацин
 • вiдчуття повноти у вусi
 • суб'єктивний шум у вусi
 • бiль у вусi
 • нудота
 • блювання
 • 24 години
 • 10 днiв
 • 2 мiсяцi
 • 2-3 мiсяцi
 • бiльше 3-х мiсяцiв
 • вiку, тривалостi i причини захворювання, РЕГ
 • статi, вiку, тривалостi захворювання,отоскопiї
 • тривалостi захворювання, клiнiки захврювання, ЕКГ
 • усунення причини захворювання
 • підвищення тиску в лабiринтi
 • полiпшення кровообiгу у системi хребтової артерiї
 • полiпшення реологiчних властивостей
 • полiпшення метаболiчних процесiв у лабiринтi
 • полiпшення проведення нервових iмпульсiв в синапсах слухового аналiзатора
 • полiпшує еластичнiсть еритроцитiв, здiйснює судиннорозширюючу дiю, сприяє дезагрегацiї тромбоцитiв, пiдвищує вмiст АТФ у головному мозку
 • здiйснює судиннорозширюючу дiю, пiдвищує вмiст АТФ в головному мозку, знижує рiвень цукру в кровi
 • сприяє дезагрегацiї тромбоцитiв, пiдвищує проникливiсть судинної стiнки, полiпшує еластичнiсть еритроцитiв, є антикоагулянтом
 • тимпанопластика, кохлеарна iмплантацiя
 • медикаментозне, санаторно-курортне лiкування
 • слухопротезування, санаторно-курортне лiкування
 • свинець
 • ртуть
 • закис азоту
 • окис вуглецю
 • лiкар
 • продавець
 • педагог
 • клепальщик
 • програмiст
 • лiкар
 • телефонiст
 • продавець
 • педагог
 • програмiст
 • застосування ототоксичних антибiотикiв
 • ГРВI
 • запальнi процеси ЛОР-органiв
 • травма черепа
 • спадковi захворювання
 • судиннi порушення
 • шийний остеохондроз
 • нейротропнiстю вiруса, розвитком гiдропса лабiринта, порушенням мiкроциркуляцiї у внутрiшньому вусi
 • порушенням кровопостачання на рiвнi хребтової артерiї, розвитком гiдропса лабiринта, порушенням мiкроциркуляцiї у внутрiшньому вусi
 • вибiрковим накопиченням вiрусiв грипу у внутрiшньому вусi
 • розвитком гiдропса лабiринта
 • вибiрковим накопиченням антибiотикiв у лабiринтi
 • порушенням кровопостачання на рiвнi хребтової артерiї
 • ураженням ядер звукосприймаючого апарата
 • порушенням мiкроциркуляцiї у внутрiшньому вусi
 • Неомiцин
 • Мiцерин
 • Стрептомiцин
 • Дiгiдрострептомiцин
 • Мономiцин
 • Амiкацин
 • Гентамiцин
 • Оксиканамiцин В
 • Цефтриаксон