• 1 раз на добу
 • 2 рази на добу
 • по мiрi промокання її видiленнями iз стоми
 • 1 раз на 2 доби
 • верхня, середня, нижня
 • тиреостомiя, крикотиреотомiя, верхня
 • серединна, нижня, конiкотомiя
 • верхню трахеостомiю
 • середню трахеостомiю
 • конiкотомiю
 • крикотиреотомiю
 • верхню трахеостомiю
 • середню трахеостомiю
 • нижню трахеостомiю
 • крикотиреотомiю
 • ГСЛТБ, стенозi IIIс
 • ГСЛТБ, стенозi IIс
 • продовженiй iнтубацiї гортанi i трахеї бiльше 3-х дiб при ГСЛТБ
 • порушеннi дихання центрального походження iз зниженням легеневої вентиляцiї, коли потрiбна штучна вентиляцiя легень (ШВЛ)
 • Шкiра, пiдшкiрножирова клiтковина, I-IV фасцiї шиї, претрахеальна клiтковина, пiвкiльця трахеї
 • Шкiра, пiдшкiрножирова клiтковина, I-III фасцiї шиї, верхня щитоподiбна артерiя, претрахеальна клiтковина, пiвкiльця трахеї
 • Шкiра, платизма, пiдшкiрножирова клiтковина, I-III фасцiї шиї, претрахеальна клiтковина, пiвкiльця трахеї
 • 1 пiвкiльце трахеї
 • 2-3 пiвкiльця трахеї
 • 4-5 пiвкiлець трахеї
 • 6 пiвкiлець трахеї
 • непiдшиваннi трахеї до шкiри шиї
 • широкому розрiзi м'яких тканин
 • перерiзаннi перешийка щитоподiбного хряща
 • щiльному ушиванні шкiри навколо трахеостомiчної трубки
 • широкому розрiзi м'яких тканин
 • перерiзаннi перешийка щитоподiбного хряща
 • не розрiзана слизова оболонка трахеї, розрiзана задня стiнка трахеї, зупинка дихання через пригнiчення дихального центру
 • змiщення плоского балотуючого стороннього тiла трахеї у трахеоканюлю, недостатнiй розрiз пiвкiлець трахеї
 • введення трахеоканюлi в бронх, не розрiзана слизова оболонка трахеї, розрiзана задня стiнка трахеї, зупинка дихання через пригнiчення дихального центру
 • верхня трахеостомiя
 • бокова трахеостомiя
 • нижня трахеостомiя
 • середня трахеостомiя
 • верхня трахеостомiя
 • при наявностi пухлини, яка змiщує трахею
 • середня трахеостомiя
 • верхня трахеостомiя
 • розтин щитоподiбного хряща
 • повторна трахеостомiя
 • нижня трахеостомiя
 • середня трахеостомiя
 • лiкування ГСЛТБ, верхня трахеостомiя, ушивання стоми пiсля конiкотомiї, догляд за стомою пiсля трахеостомiї
 • лiкування ГСЛТБ, ушивання стоми пiсля конiкотомiї, догляд за стомою пiсля трахеостомiї
 • нiс та приносовi пазухи
 • глотка
 • гортань
 • вухо
 • несвоєчасностi звертання хворих до лiкаря внаслiдок латентного перебiгу захворювання
 • розташування пухлин у мiсцях, якi важкодоступні при звичайних методах дослiдження
 • недостатньо повного клiнiко-iнструментального обстеження пацiєнтiв
 • вiку хворих
 • недостатньої онкологiчної настороженостi лiкарiв
 • несистематичного диспансерного спостереження
 • недовершеної органiзацiї онкологiчної допомоги
 • показана як самостiйний метод лiкування
 • показана у комбiнацiї з iншими методами лiкування
 • застосовується тiльки по життєвим показанням
 • не застосовується
 • верхню
 • середню
 • нижню
 • крикотиреотомiю
 • тiльки на слизову оболонку трахеї
 • на хрящi пiвкiлець трахеї
 • тiльки мiж пiвкiльцями трахеї
 • деформацiя трахеї, кровотеча, асфiксiя
 • кривошия, асфiксiя, пiдшкiрна емфiзема
 • хондроперихондрит кiлець трахеї, деформацiя трахеї
 • пiдшкiрна емфiзема, кровотеча, утруднення дихання
 • пневмоторакс, утруднення дихання, трахеобронхiт