• Обмеження дихальної поверхні легень
 • Звуження верхніх дихальних шляхів
 • Порушення нервової регуляції дихання
 • Обмеження рухомості грудної клітки
 • Спазм бронхів
 • Зменшення тонусу судин
 • Гіперволемія
 • Біль
 • Активація симпато-адреналової системи
 • Зниження скоротливої функції серця
 • Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення осмотичного тиску крові
 • Збільшення проникності стінок судин
 • Перевантаження серця збільшеним опором викіду крові.
 • Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові .
 • Ушкодження міокарду.
 • Порушення проведення імпульсу по міокарду.
 • Порушення регуляції серцевої діяльності.
 • У кровоносному руслі.
 • У клітинах печінки.
 • У клітинах селезінки.
 • У кістковому мозку.
 • У паренхімі нирок.
 • Спазм дрібних бронхів.
 • Втрата еластичності легеневої тканини.
 • Зниження чутливості дихального центру.
 • Порушення рухомості грудної клітини.
 • Порушення перфузії легеневої тканини .
 • ІХ (Крістмаса)
 • ІІ (протромбіну)
 • VІІІ (антигемофільного глобуліну)
 • ХІ (протромбопластину)
 • ХІІ (Хагемана)
 • Ренін-ангіотензинової
 • Симпато-адреналової
 • Парасимпатичної
 • Калікреїн-кінінової
 • Гіпоталамо-гіпофізарної
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Збільшення онкотичного тиску тканин
 • Збільшення гідростатичного тиску венозної крові
 • Зменшення гідростатичного тиску тканин
 • Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • Ушкодження судинної стінки
 • Активація системи зсідання крові
 • Активація адгезії тромбоцитів
 • Уповільнення течії крові
 • Зменшення активності антикоагулянтів
 • Нітрозаміни
 • Аміноазосполуки
 • Поліциклічні ароматичні вуглеводні
 • Прості хімічні речовини
 • Гормони