• iнфекцiйне захворювання
 • вiрусне захворювання
 • гнiйне запалення волосяного фолiкула
 • Спадкова, вроджена, пiсляопiкова, травматична
 • Вроджена, травматична
 • Вроджена, пiсляопiкова, iнфекцiйна
 • тяжкий загальний стан, висока температура тiла, токсикоз, ексикоз, у першу добу захворювання у носових ходах патологiчних видiлень немає, гiперемiя кон'юнктиви
 • у першу добу захворювання у носових ходах багато патологiчних видiлень, тяжкий загальний стан, висока температура тiла, токсикоз, ексикоз, гiперемiя кон'юнктиви
 • тяжкий загальний стан, висока температура тiла, токсикоз, ексикоз, у першу добу захворювання у носових ходах патологiчних видiлень немає, гiперемiя кон'юнктиви, екзофтальм
 • вiдновлення носового дихання, санацiя вогнищевої iнфекцiї
 • гормонотерапiя, вiдновлення носового дихання
 • вiдновлення носового дихання, фонофорез
 • постгрипозний ринiт
 • хронiчний полiпозний ринiт
 • алергiчна нежить, яка спостерiгається у перiод цвiтiння трав, дерев
 • алергiчна медикаментозна нежить
 • нежить, яка характеризується рiзкою атрофiєю слизової оболонки та кiсткового скелета раковин
 • постгрипозний ринiт
 • хронiчний полiпозний ринiт
 • алергiчна нежить, яка спостерiгається у перiод цвiтiння трав, дерев
 • алергiчна медикаментозна нежить
 • нежить, яка характеризується рiзкою атрофiєю слизової оболонки та кiсткового скелета раковин
 • катаральна, полiпозна, пристiнково-гiперпластична, серозна, гнiйна, холестеатомна, казеозна, атрофiчна
 • полiпозна, пристiнково-гiперпластична, серозна, гнiйна, холестеатомна, вазомоторна, атрофiчна, сезонна
 • катаральна, полiпозна, пристiнково-гiперпластична, серозна, вiрусно-бактерiальна, трвматична, гнiйна
 • некротичнi змiни в глотцi, альбумiнурiя, гематурiя, азотемiя, змiни у легенях
 • мiокардит, некротичнi змiни в глотцi, альбумiнурiя, гематурiя, азотемiя, змiни у легенях, парез лицевого нерва
 • некротичнi змiни в глотцi, альбумiнурiя, гематурiя, азотемiя, змiни у легенях, аносмiя, екзофтальм
 • посiв видiлень iз носа на мiкрофлору
 • бiопсiю слизової оболонки носа
 • бiопсiю литкового м'яза
 • посiв видiлень iз носа на мiкрофлору
 • бiопсiю слизової оболонки носа
 • серологiчнi дослiдження
 • загальнозмiцнююча терапiя, кортикостероїди, галаскорбiн
 • рентгенотерапiя, загальнозмiцнююча терапiя, галаскорбiн
 • загальнозмiцнююча терапiя, кортикостероїди, галаскорбiн, крiодеструкцiя пiднебiнних мигдаликiв
 • дезiнтоксикацiйна, антибактерiальна терапiя
 • дезiнтоксикацiйна, антибактерiальна терапiя, препарати миш'яку
 • дезiнтоксикацiйна, антибактерiальна терапiя, нейролептоаналгетики
 • Травматична
 • Вроджена
 • Спадкова
 • Вроджена
 • Спадкова
 • Iнфекцiйна
 • септикопiємiя, тромбофлебiт печеристого синуса, западiння спинки зовнiшнього носа
 • фурункул переддвер'я носа, септикопiємiя, тромбофлебiт печеристого синуса
 • септикопiємiя, тромбофлебiт печеристого синуса, абсцес повiки
 • некроз хряща перегородки носа, деформацiя зовнiшнього носа, септикопiємiя
 • перихондрит хрящiв гортанi, некроз хряща перегородки носа, деформацiя зовнiшнього носа
 • некроз хряща перегородки носа, деформацiя зовнiшнього носа, абсцес повiки
 • дренування гематоми, передня тампонада носа пiсля розтину гематоми, двостороннiй розтин гематоми
 • дренування гематоми, двостороннiй розтин гематоми, гормонотерапiя, антибiотикотерапiя
 • дренування гематоми, передня тампонада носа пiсля розтину гематоми за показаннями, двостороннiй розтин гематоми
 • Антибiотики
 • Дренування
 • Передня тампонада носу пiсля розтину абсцеса
 • Двостороннiй розтин абсцесу
 • Септопластика
 • пункцiї раковини
 • димедрол-адреналiзацiї слизової оболонки раковини при переднiй риноскопiї
 • рентгенограмi порожнини носа
 • заднiй риноскопiї
 • пункцiї раковини
 • даних спіральної комп'ютерної томографії
 • рентгенограмi порожнини носа
 • заднiй риноскопiї
 • Вроджена
 • Травматична
 • Iнфекцiйна
 • Вроджена
 • Фiзiологiчна
 • Iнфекцiйна
 • євстахiїт, нiчне хропiння, закрита гугнявiсть, утруднення носового дихання
 • гематома перегородки носа, євстахiїт, нiчне хропiння, закрита гугнявiсть, утруднення носового дихання
 • євстахiїт, нiчне хропiння, закрита гугнявiсть, атрофiчний ринiт, утруднення носового дихання
 • євстахiїт, нiчне хропiння, закрита гугнявiсть, утруднення носового дихання, деформацiя зовнiшнього носа
 • деформацiя зовнiшнього носа, загострення запальних захворювань приносових пазух, ангiна
 • вазомоторний ринiт, деформацiя зовнiшнього носа, загострення хронiчних запальних захворювань приносових пазух, паратонзилiт
 • деформацiя зовнiшнього носа, загострення запальних захворювань приносових пазух, паратонзилiт
 • ангiни
 • менiнгiту
 • гематоми перегородки носа
 • лабіринтиту
 • редресацiя перегородки носа, мобiлiзацiя перегородки носа, циркулярна резекцiя, часткова резекцiя
 • видалення викривленої частини через порожнину рота, редресацiя перегородки носа, мобiлiзацiя перегородки носа, часткова резекцiя
 • редресацiя перегородки носа, мобiлiзацiя перегородки носа, циркулярна резекцiя, часткова резекцiя, видалення лемеша
 • кровоточивий полiп, кавернозна ангiома, саркома, рак, папiлома
 • аденома, тератома, кавернозна ангiома, саркома, рак
 • палiння, свербiж, сухiсть, дрiбнi пустули у переддвер'ї носа, гiперемiя, iнфiльтрацiя шкiри переддвер'я носа
 • некроз слизової оболонки переддвер'я носа, свербiж, сухiсть, дрiбнi пустули у переддвер'ї носа, гiперемiя, iнфiльтрацiя шкiри переддвер'я носа
 • свербiж, сухiсть, дрiбнi пустули у переддвер'ї носа, гiперемiя, iнфiльтрацiя шкiри переддвер'я носа, кровоточивий полiп перегородки носа
 • усунення причин захворювання, епiляцiя волосинок, хiнозолова мазь, лазеротерапiя, мазi з антисептиками
 • гормонотерапiя, усунення причини захворювання, епiляцiя волосинок, хiнозолова мазь, лазеротерапiя
 • усунення причин захворювання, епiляцiя волосинок, хiнозолова мазь, лазеротерапiя, дегiдратацiйна терапiя
 • бiльш тяжкий перебiг, загальнi симптоми захворювання переважають мiсцевi, захворювання нерiдко дiагностують при появi ускладнень, слабовиражена риноскопiчна картина
 • виражена риноскопiчна картина, бiльш тяжкий перебiг, загальнi симптоми захворювання не переважають мiсцевi, захворювання нерiдко дiагностують при появi ускладнень
 • бiльш легкий перебiг, загальнi симптоми захворювання переважають мiсцевi, захворювання нерiдко дiагностують при появi ускладнень, виражена риноскопiчна картина
 • безуспiшнiсть консервативного лiкування хронiчного фронтиту та внутрiшньочерепне або внутрiшньоорбiтальне гнiйне ускладнення
 • безуспiшнiсть консервативного лiкування фронтиту, арахноїдит, простий перiостит орбiти, набряк ретробульбарної клiтковини
 • промивання пазухи щоденно, антибактерiальна терапiя, видалення дренажа через 30-60 дiб, стимулююча терапiя, фiзпроцедури
 • промивання пазухи щоденно, антибактерiальна терапiя, видалення дренажа через 10 дiб, стимулююча терапiя, фiзпроцедури
 • нижню стiнку лобової пазухи, клiтини решiтчастого лабiринта, основну пазуху - за показаннями
 • нижню стiнку лобової пазухи, клiтини решiтчастого лабiринта, гайморову пазуху
 • передню стiнку лобової пазухи, клiтини решiтчастого лабiринта, основну пазуху за показаннями, гайморову пазуху
 • у носовiй частинi лобової кiстки через передню стінку, над носовою кiсткою через нижню стінку
 • через передню і нижню стiнки пазухи
 • через передню і нижню стiнки пазухи
 • тільки через нижню стінку пазухи
 • через медіальну стінку пазухи
 • анемiзацiя нижнього, верхнього та середнього носових ходiв, промивання носа методом перемiщення, фiзiопроцедури
 • анемiзацiя верхнього та середнього носових ходiв, фiзiопроцедури
 • анемiзацiя верхнього носового ходу, промивання носа методом перемiщення, фiзiопроцедури
 • антибактерiальна, антигiстамiнна терапiя, анемiзацiя середнього носового ходу
 • гормонотерапiя, антибактерiальна, антигiстамiнна терапiя, анемiзацiя середнього носового ходу
 • антибактерiальна, антигiстамiнна терапiя, анемiзацiя середнього носового ходу, ультразвукова дезiнтеграцiя раковин
 • постiйнi гнiйнi видiлення iз носа, збiльшення середньої носової раковини, гiпосмiя, стомлюванiсть
 • збiльшення середньої носової раковини, гiпосмiя, швидка стомлюванiсть, бiдний патологiчний вмiст у середньому носовому ходi
 • збiльшення середньої носової раковини, гiпосмiя, швидка стомлюванiсть, диплопiя
 • хронiчний гнiйний етмоїдит при безуспiшному консервативному лiкуваннi
 • гострий гнiйний етмоїдит при безуспiшному консервативному лiкуваннi
 • гострий етмоїдит у дiтей першого року життя
 • полiпозний етмоїдит
 • гострий гнiйний етмоїдит, ускладнений ретробульбарним абсцесом
 • гострий гнiйний етмоїдит, ускладнений набряком повiк
 • гострий гнiйний етмоїдит з простим перiоститом орбiти
 • гострий етмоїдит у дiтей першого року життя, ускладнений набряком верхньої повiки
 • гострий гнiйний етмоїдит, ускладнений ретробульбарним абсцесом
 • гострий гнiйний етмоїдит iз внутрiшньочерепним ускладненням
 • полiпозний етмоїдит
 • гiперемiя та набряк слизової оболонки порожнини носа, велика кiлькiсть слизово-гнiйних видiлень у загальних носових ходах
 • слизова оболонка порожнини носа витончена, велика кiлькiсть слизово-гнiйних видiлень у загальних носових ходах
 • багато слизово-гнiйних видiлень у загальних носових ходах, носовi раковини "бугристi" та сiрого кольору
 • супроводжується носовими кровотечами, бiльш довготривала, супроводжеється фаринголарингiтом
 • супроводжується носовими кровотечами, бiльш довготривала, супроводжується фаринголарингiтом, екзофтальмом
 • супроводжується носовими кровотечами, менш тривала, не супроводжується фаринголарингiтом
 • проста, гiпертрофiчна, атрофiчна, вазомоторна
 • некротична, проста, гiпертрофiчна, атрофiчна, вазомоторна
 • проста, гiпертрофiчна, атрофiчна, вазомоторна, полiпозна
 • слизова оболонка порожнини носа блiда, сiра, носовi раковини нерiдко "порцелянового" кольору пiсля анемiзацiї погано скорочується, видiлення у порожнинi носа водянистi
 • носовi раковини фiолетового кольору, збiльшенi у розмiрах, слизова оболонка раковин пiсля анемiзацiї погано скорочується, видiлення у порожнинi носа водянистi
 • слизова оболонка порожнини носа блiда, сiра, носовi раковини нерiдко червоного кольору, слизова оболонка раковини пiсля анемiзацiї погано скорочується, видiлення у порожнинi носа гнiйнi, казеознi
 • наявнiсть великої кiлькостi кiрок у носi, атрофiя носових раковин, специфiчний неприємний запах з носа, аносмiя
 • гiперплазiя носових раковин, наявнiсть великої кiлькостi кiрок у носi, специфiчний неприємний запах iз носа, аносмiя
 • наявнiсть великої кiлькостi кiрок у носi, атрофiя носових раковин, специфiчний неприємний запах iз носа, аносмiя, атрезiя хоан
 • катаральна, серозна, алергiчна, змiшана
 • атрофiчна, полiпозно-гнiйна, алергiчна, змiшана
 • катаральна, серозна, гнiйна, гiперпластична
 • гнiйна, полiпозна, холестеатомна, змiшана
 • катаральна, вазомоторна, атрофiчна, пристiнково-гiперпластична
 • гнiйна, полiпозна, холестеатомна, змiшана
 • гнiйна, полiпозна, холестеатомна, змiшана
 • катаральна, вазомоторна, атрофiчна, пристiнково-гiперпластична
 • накладання широкого спiвустя з порожниною носа, елiмiнацiя патологiчного вогнища
 • часткове видалення патологiчного вмiсту iз пазухи, дренування пазух
 • вiдкриття спiвустя iз порожниною носа, адреналiзацiя слизової оболонки носа
 • дренування приносової пазухи без видалення патологiчного вмiст