• обмеженою
 • розповсюдженою
 • такою, що стелиться
 • серозною
 • епiтелiю тимпанального устя слухової труби
 • епiдермiсу зi стiнок зовнiшнього ходу при крайовiй перфорацiї барабанної перетинки
 • епiдермiсу iз розслабленої частини барабанної перетинки
 • скаргах, анамнезi, отоскопiї, вестибулометрiї
 • анамнезi, отоскопiї, рентгенографiї соскоподiбних вiдросткiв, дослiдженнi прохiдностi слухової труби, аудiометрiї
 • отоскопiї, томографiї соскоподiбних вiдросткiв, дослiдженнi прохiдностi слухової труби
 • аудiометрiї, дослiдженнi прохiдностi слухової труби
 • рентгенографiї соскоподiбних вiдросткiв
 • дослiдженнi прохiдностi слухової труби, тимпанопункцiї, антропункцiї
 • бактерiо- та антибiотикограму видiлень iз вуха, антибактерiальну та десенсибiлiзуючу терапiю, промивання барабанної порожнини розчинами антисептикiв
 • промивання барабанної порожнини розчинами антисептикiв, антибактерiальну та десенсибiлiзуючу терапiю, антродренаж, антротомiю
 • десенсибiлiзуючу, загальнозмiцнюючу терапiю, фiзпроцедури, посiв видiлень iз вуха
 • санацiю верхнiх дихальних шляхiв, вiдновлення прохiдностi слухової труби, санаторно-курортне лiкування, слухопокращуючу операцiю
 • санацiя верхнiх дихальних шляхiв, вiдновлення прохiдностi слухової труби, санаторно-курортне лiкування, слухопокращуюча операцiя
 • вiдновлення прохiдностi слухової труби
 • санаторно-курортне лiкування, слухопокращуюча операцiя, фiзпроцедури
 • посiв видiлень iз вуха, антибактерiальна та десенсибiлiзуюча терапiя, промивання барабанної порожнини розчинами антисептикiв
 • скаргах, анамнезi, отоскопiї, зондуваннi аттика, аудiометрiї, рентгенографiї соскоподiбних вiдросткiв
 • зондуваннi аттика, антропункцiї, рентгенографiї соскоподiбних вiдросткiв
 • аудiометрiї, вестибулометрiї, рентгенографiї соскоподiбних вiдросткiв, скаргах
 • туалет вуха
 • фiзпроцедури
 • сануючу операцiю
 • промивання аттика
 • загальнозмiцнюючу терапiю
 • антибактерiальну терапiю
 • десенсибiлiзуючу терапiю
 • антромастоїдектомiя, вiдкритi, частково вiдкритi i закритi, комбiнованi
 • парацентез, вiдкритi, частково вiдкритi та закритi
 • вiдкритi та закритi
 • радикальна, консервативно-радикальна
 • аттикотомiя, аттикоадитотомiя
 • операцiї без збереження стiнок зовнiшнього слухового ходу
 • реконструктивно-сануючi операцiї зi збереженням задньої стiнки зовнiшнього слухового ходу
 • аттикотомiя, аттикоадитотомiя без збереження верхньої стiнки зовнiшнього слухового ходу
 • операцiї без збереження стiнок зовнiшнього слухового ходу
 • радикальна, консервативно-радикальна
 • аттикотомiя, антротомiя
 • операцiї із збереженням стiнок зовнiшнього слухового ходу
 • лабiринтит, парез лицевого нерва, наявнiсть великої холестеатоми, пiдозра на внутрiшньочерепне ускладнення
 • мезотимпанiт, лабiринтит, парез вiдвiдного нерва, наявнiсть великої холестеатоми
 • парез лицевого нерва, безуспiшнiсть консервативного лiкування
 • обмежений епiтимпанiт, карiозно-некротична форма, безуспiшнiсть консервативного лiкування
 • безуспiшнiсть консервативного лiкування, пiдозра та наявнiсть внутрiшньочерепного ускладнення
 • мезотимпанiт, парез вiдвiдного нерва, наявнiсть великої гноєтечi
 • промонторiум, тимпанальне устя слухової труби, стiнки барабанної порожнини, пiвколовий та фаллопiєв канали
 • тимпанальне устя слухової труби, стiнки барабанної порожнини, тимпанальний закуток
 • стiнки барабанної порожнини, завитковий хiд, переддвер'я лабiринта
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • порушення звукопроведення при сухiй перфорацiї, хронiчний епi-, мезотимпанiт без загострення
 • хронiчний гнiйний епiтимпанiт без загострення
 • хронiчний гнiйний мезотимпанiт без загострення, адгезивний отит
 • непрохiднiсть слухової труби, порушення звукопроведення при сухiй перфорацiї, хронiчний гнiйний епiтимпанiт без загострення
 • загострення хронiчного гнiйного середнього отиту
 • хронiчний гнiйний мезотимпанiт без загострення, адгезивний отит
 • адгезивний отит, загострення хронiчного гнiйного середнього отиту
 • порушення звукопроведення при сухiй перфорацiї, хронiчний епi-, мезотимпанiт без загострення
 • рiдкi загострення захворювання, пiдготовка до хiрургiчного втручання на вусi, наявнiсть внутрiшньочерепного ускладнення
 • пiдготовка до хiрургiчного втручання на вусi, наявнiсть внутрiшньочерепного ускладнення, при частих загостреннях захворювання
 • пiдозрiння на внутрiшньочерепне ускладнення, наявнiсть холестеатоми, полiпа, грануляцiй
 • часткове видалення ураженої слизової оболонки, пластика шкiри зовнiшнього слухового ходу
 • повне видалення холестеатоми iз збереженням слухових кiсточок, пластика шкiри зовнiшнього слухового ходу
 • видалення ураженої слизової оболонки, карiозної кiстки, задньоверхньої стiнки слухового ходу та пластика шкiри
 • максимальне видалення ураженої слизової оболонки, карiозної кiстки, холестеатоми iз збереженням задньої стiнки слухового ходу
 • максимальне видалення уражених дiлянок iз збереженням слухових кiсточок, задньої та верхньої стiнок слухового ходу, мостика
 • тiльки видалення холестеатоми з аттика
 • максимальне видалення уражених дiлянок iз збереженням слухових кiсточок, без збереження задньої та верхньої стiнок слухового ходу, мостика
 • розтин аттика, антрума з боку зовнiшнього слухового ходу з завушним або внутрiшньовушним пiдходом
 • розтин антрума з боку соскоподiбного вiдростка
 • одномоментний розтин антрума та зовнiшнього слухового ходу при внутрiшньовушному пiдходi
 • антромастоїдектомiя, потiм розтин аттика з боку антрума з видаленням задньої та верхньої стiнок слухового ходу
 • розтин антрума з боку соскоподiбного вiдростка при внутрiшньовушному пiдходi
 • одномоментний розтин антрума та зовнiшнього слухового ходу з завушним пiдходом
 • одночасне видалення задньої стiнки слухового ходу та кортикального шару соскоподiбного вiдростка при розтинi антрума
 • одномоментний розтин антрума i зовнiшнього слухового ходу при внутрiшньовушному пiдходi
 • одночасне видалення верхньої та задньої стiнок слухового ходу i кортикального шару соскоподiбного вiдростка при розтинi аттика
 • одномоментний розтин аттика i зовнiшнього слухового ходу при внутрiшньовушному пiдходi
 • овальне вiкно
 • кругле вiкно
 • промонторiум
 • пiдвищення пiвколового каналу (горбок ампулярний)
 • його товщина 5 мм
 • його товщина 5-10 мм
 • його можна збити одним ударом долота
 • його можна збити декiлькома ударами долота
 • тiльки мiж антрумом i слуховою трубою
 • мiж антрумом i барабанною порожниною
 • лабiринтит, парез лицевого нерва, рецидив холестеатоми, перихондрит вушної раковини, незаживлення трепанацiйної порожнини
 • внутрiшньочерепне ускладнення
 • зниження слуху, довготривала гноєтеча iз вуха, постiйна перфорацiя барабанної перетинки
 • субперiостальний абсцес, висока температура тiла, довготривала гноєтеча iз вуха, постiйна перфорацiя барабанної перетинки
 • прогресуюче зниження слуху, довготривала гноєтеча iз вуха
 • пiдсилення або припинення гноєтечi з вуха, бiль у вусi, субфебрилiтет
 • ейфорiя, запаморочення, зниження слуху, пiдсилення гноєтечi з вуха, субфебрилiтет
 • зниження слуху, гноєтеча з вуха, пiдвищення температури тiла
 • зниження слуху, головний бiль, вiдчуття тяжкостi у вусi, зменшення гноєтечi з вуха,
 • ейфорiя, запаморочення, зниження слуху, пiдсилення гноєтечi з вуха
 • пiдсилення гноєтечi з вуха, пiдвищення температури тiла
 • не розмiшується з водою
 • утворює рiвномiрну каламуть у водi
 • утворює пластiвцi у водi
 • вiдразу осiдає на дно посудини з водою
 • не розмiшується з водою
 • розчиняється у водi
 • утворює пластiвцi у водi
 • вiдразу осiдає на дно посудини з водою